TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

Många ägare av moderna TV-enheter möter problem när TV:n inte ansluter till Wi-Fi-nätverket. Utan stöd för denna funktion går fördelarna som en modern Smart TV har förlorade. För att återgå till full prestanda måste du veta vilka åtgärder du behöver vidta.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

Varför TV:n kanske inte ser nätverket via Wi-Fi – vad bör göras först

Problemet när smart-tv:n inte ansluter till wifi är ganska vanligt. Om en sådan situation uppstår kan användaren inte ansluta till Internet, dra fördel av alla funktioner i den smarta funktionen. Det finns flera huvudorsaker till varför en trådlös anslutning med den inbyggda wi-fi-modulen blir omöjlig. Tillverkare av nya TV-modeller har sörjt för närvaron av detta gränssnitt. Det kan dock hända att TV:n inte ansluter till Internet via ett trådlöst nätverk. Det är viktigt att ta itu med problemet så snart som möjligt för att återställa funktionaliteten och dra full nytta av TV:ns underhållnings- och underhållningsmöjligheter. Om TV:n inte ansluter till det trådlösa internet, finns det initialt flera sätt att lösa problemet:

 1. Stäng av TV:n och slå sedan på den igen .
 2. Starta om routern .TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning
 3. Anslut manuellt . För att göra detta, i anslutningsparametrarna i menyn, måste du välja det manuella inställningsläget. Ange sedan valfri IP-adress som matchar det lokala intervallet. Det vanligaste exemplet är 255.255.255.0. Efter det, i raden “Gateway”, måste du ange IP-adressen för routern, som används direkt för att ange inställningarna.

Menyn ser ut ungefär så här:
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösningNätmasken och gatewayen kan kontrolleras med en dator. Ett annat sätt att åtgärda problemet är att felsöka DNS-serverfel. Används för TV-apparater tillverkade under varumärket Samsung. Lämpliga adresser väljs ut, som sedan skrivs in i lämpligt fält. Ibland orsakas frånkopplingen av fel på den trådlösa modulen. Du kan åtgärda problemet genom att använda en annan trådlös anslutningsmetod. Du kan försöka ansluta med WPS. Denna teknik låter dig aktivera läget för snabb anslutning. Du måste söka efter det i TV-inställningarna. Nästa steg är att aktivera det valda anslutningsläget direkt på själva routern. En av de enklaste felsökningsteknikerna är att återställa alla inställningar (återställ till fabriksinställningarna). För att utföra denna åtgärd,du måste gå till inställningsmenyn, välj där ett objekt relaterat till inställningar eller diagnostik (beroende på tillverkare). Man bör komma ihåg att när du väljer alternativet att återställa till fabriksinställningar, kommer TV:n inte bara att returnera standardnätverksinställningarna (mest grundläggande), utan även bild-, ljud- och energisparinställningar. Personliga ändringar som görs av Smart TV-ägare kommer inte att sparas.

Viktig! Innan du återställer inställningarna rekommenderas det att skriva om värdena för huvudparametrarna som inte är relaterade till Internet.

Exempel på en menysida på en TV-skärm:
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösningDet finns också ett antal tekniska orsaker till att enheten slutar ansluta till trådlöst. Detta kan bero på en felaktig router. Det finns också ett annat alternativ – en svag signal från routern. I det här fallet rekommenderas det att placera var och en av enheterna närmare TV:n. Om möjligt, placera routern och routern så att det inte finns några andra föremål eller väggar i deras väg. Då kommer kvaliteten på signalen och mottagningen att förbättras. I 90 % av fallen försvinner problemet efter det.

Viktig! Om det finns en sådan möjlighet är det bättre att installera åtkomstpunkten på en förhöjd position. Då stängs inte signalen av.

Om du har problem med att ansluta till ett trådlöst nätverk eller koppla bort det senare, kan det bero på felaktiga routerinställningar. För att ändra måste du gå in i kontrollpanelen på den här enheten. Hitta sedan i den en flik som heter “DHCP”. Efter det måste du kontrollera om servern med samma namn är påslagen (det ska finnas en bock framför den). Om det inte finns någon anslutning måste du ange inkluderingen och sedan kontrollera att den fungerar korrekt. Därefter utförs sparandet. Efter påslagning kopplas routern automatiskt till TV:n. Användaren kommer att kunna använda alla funktioner och komma åt Internet med Smart TV. Rekommendation nummer 2: du måste kontrollera fliken “Säkerhet” i enhetens (router)-menyn. Funktion: om klientens MAC-adressfiltrering är aktiverad måste den inaktiveras. För enheter från sådana tillverkaresom ASUS, TP-Link, D-Link, Huawei, funktionen är möjligheten att lägga till en MAC-adress till vitlistan. Fördelen är att alla enheter som ingår i denna lista inte kommer att blockeras av routern vid efterföljande uppstarter. Det betyder att TV:n inte längre kommer att bryta anslutningar med wifi. Med TP-Link-routern som exempel ser det ut så här:
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösningEtt annat sätt att åtgärda problemet är att uppdatera TV:ns firmware (det är viktigt att ta hänsyn till enhetsmodellen här). Den inbyggda programvaran för modern Smart TV behöver regelbundna och snabba uppdateringar. Om detta inte görs kan olika typer av fel uppstå, varav ett kommer att kopplas från den trådlösa anslutningen till själva TV:n.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

Om TV:n inte ansluter till wi-fi-routern, rekommenderas först och främst att kontrollera internetanslutningen, titta sedan på firmware och först då leta efter andra möjliga alternativ för problemet.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till ytterligare en viktig funktion – fel i driften av programvaran kan gradvis ackumuleras. Som ett resultat har Smart TV-användare svårigheter när de använder tekniken, inklusive att koppla från trådlös kommunikation. Tv:ns märke måste också beaktas. Detta beror på att firmwareuppdateringar och andra tekniska ändringar görs på dem på olika sätt. Metoderna kan vara följande:

 • Använder ett annat trådlöst nätverk.
 • Via en internetkabel.
 • Använda externa enheter (hårddisk eller flash-enhet).

TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösningOm WiFi på Smart TV inte fungerar, används resten av ovanstående alternativ för den efterföljande nedladdningen av den nya mjukvaruversionen, när omstart av enheterna inte hjälper. Detaljer om hur man arbetar finns i TV-menyn (detta kan vara avsnitten “Hjälp”, “Support” eller “Hjälpcenter”). Skillnaderna beror på TV:ns märke och modell. Aktuella och nya programversioner visas också på skärmen i motsvarande avsnitt av menyn.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

När du arbetar med uppdateringar, kom ihåg att du inte kan stänga av enheter. Om anslutningen bryts kommer uppdateringen inte att slutföras. Ytterligare fel kan också uppstå som negativt påverkar TV:ns funktion. Det rekommenderas inte heller att använda firmware från tredje part. Om du installerar dem kan du förlora garantiservicen för Smart TV.

Ett annat sätt att bli av med problemet är att byta ut den trådlösa adaptern mot en extern. När du väljer den här metoden måste du ta hänsyn till att den inte kommer att fungera om radiomodulen är ur funktion. Du kan försöka ansluta en extern enhet, eftersom felen i det här fallet kan försvinna. Den börjar fungera direkt efter anslutning till en TV. USB-porten måste användas för detta ändamål. I de flesta fall kommer du att kunna lösa anslutningsproblemet genom att använda någon av de angivna metoderna. Om anslutningen inte visas måste du kontakta verkstaden.

Android TV ansluter inte till WiFi – skäl och lösningar

Situationen när användaren, när du slår på enheten på Android, ser en inskription att det inte finns någon internetanslutning, uppstår ganska ofta. Det är därför många redan vet orsakerna och lösningarna. Så oftast kan detta problem förknippas med arbete på leverantörens sida. Lösningar, om ISP inte har några problem:

 1. Starta om routern.
 2. Starta om routern.
 3. Kontrollerar alla tillgängliga anslutningar.
 4. Kontrollera alla ledningar och kablar för anslutning till uttaget och strukturell integritet.

Du måste också koppla från och återansluta din internetanslutning.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

Tizen OS kommer inte att ansluta till WiFi – skäl och lösningar

Grundorsaken kan vara ett programvarufel. För att fixa det måste du också starta om alla enheter. Om detta inte hjälper kommer en uppdatering att krävas. Detta kan göras i TV-menyn.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

Apple Tv kommer inte att ansluta till WiFi – skäl och lösningar

TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning Om Apple TV inte ansluter till hemmets Wi-Fi kan följande orsaka problemet:

 1. Ett fel uppstod när lösenordet skrevs in i huvudmenyn.
 2. För varje gjord anslutning krävs en identifieringsprocess (krav ställs direkt av internetleverantörer).
 3. Set- top-boxen är ansluten till ett offentligt nätverk och som ett resultat kan den inte komma åt servrarna som Apple TV tillhandahåller.

Det är inte svårt att eliminera alla de listade problemen. För att göra detta måste du ta reda på exakt vad som stör anslutningen. Om problemet ligger i lösenordet räcker det med att ange det igen och kontrollera tecknen innan du klickar på bekräftelse.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

Viktig! I händelse av att andra enheter från denna tillverkare ansluter till en trådlös anslutning och fungerar stabilt på Internet, bör du konfigurera set-top-boxen med parametrarna som visas på smartphonen eller surfplattan. Om till exempel en bärbar dator inte ansluter till TV:n via wifi, måste du först sekventiellt kontrollera funktionaliteten för vart och ett av elementen i systemet.

Problem på TV från olika tillverkare

LG TV ansluter inte till Wi Fi-nätverk

Om LG TV:n inte ansluter till wifi, måste du ta följande steg: gå till huvudmenyn, från den gå till avsnittet med inställningar. Byt sedan till den enhetsstödda fliken och teman för att hitta produktinformationen du behöver. Där måste du kontrollera om informationen om MAC-adressen för Smart TV:n visas korrekt. Detta är ofta anledningen till att LG TV inte ansluter till internet eller router. LG TV ansluter inte till wifi – reparera Smart TV LV som inte ser nätverket: https://youtu.be/TT0fQoJwzV0

Dexp TV ser inte det trådlösa nätverket

Om Dexp TV inte ansluter till Wi-Fi, men tillståndet för ledningarna och routern är normalt, måste du utföra följande åtgärder i huvudmenyn för Smart TV:

 1. Välj ett trådlöst nätverksobjekt.
 2. Ange lösenordet i fönstret som öppnas (kontrollera det och kom ihåg det på enheten).
 3. Gå till inställningar (Smart TV-meny).
 4. Klicka på avsnittet Nätverk eller Internet och Wi-Fi.
 5. Slå på Wi-Fi (om det redan är aktivt, stäng av det och sätt på det igen).
 6. Gå till undermenyn “Lägg till nätverk”.
 7. Vänta på aktiva nätverk (listan över tillgängliga alternativ visas automatiskt).

Sedan måste du välja namnet på ditt trådlösa nätverk från listan. Efter det måste du ange lösenordet på vanligt sätt och komma ihåg det. Innan du bekräftar måste du se till att det inte finns några fel, eftersom nästa gång du ansluter enheten kommer att styras av den presenterade och sparade informationen i menyn. Man bör komma ihåg att TV:n kan placeras långt från routern. Av denna anledning kan även anslutningsproblem uppstå. Täta raster förknippas ofta just med att källan till trådlös kommunikation finns till exempel i nästa rum. Som ett resultat kan Smart TV-användaren uppleva att bilden fryser och bilden retarderar.

Det rekommenderas att ta hänsyn till sådana parametrar som avståndet från routern och tjockleken på väggarna i rummet när du installerar TV:n.

TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

BBK TV kommer inte att ansluta till wifi

Om BBK TV inte ansluter till wifi-nätverket kan du prova metoden med WPS. Det är lämpligt om användaren har en behörighetsinloggning och lösenord på routern (alla modeller stöder inte denna teknik). Sedan måste du utföra en rad åtgärder: håll nere och håll ned (upp till 10 sekunder) WPS-knappen. Som ett resultat bör motsvarande indikator lysa. Därefter kan du aktivera tekniken direkt på TV:n. För att komma igång måste du vänta på att enheterna ska synkroniseras. Ibland krävs dessutom WPS-PIN. Den kan ses i gränssnittet på den router som används.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

Sony TV ser inte den trådlösa anslutningen

I händelse av att Sony TV inte ansluter till wifi måste du kontrollera relevansen av de inställda tid- och datumparametrarna. Sedan (om allt är korrekt) rekommenderas det att stänga av automatiska uppdateringar. Sedan måste du gå tillbaka till huvudmenyn och stänga av TV:n med fjärrkontrollen. Slå sedan på den igen efter 2-3 minuter.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

Samsung TV kommer inte att ansluta till wi-fi

När Smart TV från Samsung inte kan ansluta till det trådlösa nätverket måste du gå till avsnittet “Support” i huvudmenyn.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösningDär väljer du posten “Kontakta Samsung”, trycker på “nedåtpilen” och “Trådlös MAC”. Ange sedan data, kontrollera och spara den.
TV-apparater från olika tillverkare ansluter inte till Wi-Fi: skäl, lösning

Xiaomi TV ser inte nätverket

Om Xiaomi-TV:n inte ansluter till Wi-Fi-nätverket, eller om det förekommer frekventa frånkopplingar, rekommenderas att du kopplar bort enheten helt i 3-4 minuter. Aktivera sedan igen, gå till Wi-Fi-huvudmenyavsnittet, kontrollera giltigheten för det angivna lösenordet och logga in. I händelse av att det inte finns någon anslutning måste du dessutom titta på inställningarna för routern som används. Den huvudsakliga uppmärksamheten bör ägnas åt punkten om att förbjuda adressen till TV:ns nätverkskort. Om förbudet är inställt måste du lägga till adressen till “Vita listan”. För detta ändamål måste du gå till routerns inställningar i menyn “Åtkomstkontroll” eller “MAC-filtrering”, beroende på modell, med hjälp av dess IP-adress. Det händer också att ovanstående metoder inte hjälper och TV:n kan inte ansluta till det trådlösa nätverket. I det här fallet rekommenderas det att använda metoden för att ersätta DNS-serveradressen.För att göra detta måste användaren gå till menyn “Inställningar” och sedan till avsnittet “Nätverksinställningar”. Där måste du välja alternativet “Wi-Fi-inställningar”, välj den nuvarande från de föreslagna anslutningspunkterna. Gå till objektet “DNS-inställningar” (vanligtvis längst ner i det här avsnittet). Sedan i raden “DNS-adress” måste du ange 8.8.8.8 eller 8.8.4.4, samt 208.67.222.222 eller 208.67.220.220. För att slutföra måste du klicka på knappen “Spara”. Smart TV ansluter inte till Internet via Wi-Fi – varför TV:n inte ser nätverket och vad man ska göra för att eliminera orsaken: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problem när TV-apparater från kända märken inte ansluter till wifi uppstår ofta bland användare … De listade metoderna hjälper dig att snabbt återställa åtkomsten till dina favorittjänster utan att gå till verkstäder och servicecenter.som kallas “Nätverksinställningar”. Där måste du välja alternativet “Wi-Fi-inställningar”, välj den nuvarande från de föreslagna anslutningspunkterna. Gå till objektet “DNS-inställningar” (vanligtvis längst ner i det här avsnittet). Sedan i raden “DNS-adress” måste du ange 8.8.8.8 eller 8.8.4.4, samt 208.67.222.222 eller 208.67.220.220. För att slutföra måste du klicka på knappen “Spara”. Smart TV ansluter inte till Internet via Wi-Fi – varför TV:n inte ser nätverket och vad man ska göra för att eliminera orsaken: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problem när TV-apparater från kända märken inte ansluter till wifi uppstår ofta bland användare … De listade metoderna hjälper dig att snabbt återställa åtkomsten till dina favorittjänster utan att gå till verkstäder och servicecenter.som kallas “Nätverksinställningar”. Där måste du välja alternativet “Wi-Fi-inställningar”, välj den nuvarande från de föreslagna anslutningspunkterna. Gå till objektet “DNS-inställningar” (vanligtvis längst ner i det här avsnittet). Sedan i raden “DNS-adress” måste du ange 8.8.8.8 eller 8.8.4.4, samt 208.67.222.222 eller 208.67.220.220. För att slutföra måste du klicka på knappen “Spara”. Smart TV ansluter inte till Internet via Wi-Fi – varför TV:n inte ser nätverket och vad man ska göra för att eliminera orsaken: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problem när TV-apparater från kända märken inte ansluter till wifi uppstår ofta bland användare … De listade metoderna hjälper dig att snabbt återställa åtkomsten till dina favorittjänster utan att gå till verkstäder och servicecenter.välj den aktuella från de föreslagna anslutningspunkterna. Gå till objektet “DNS-inställningar” (vanligtvis längst ner i det här avsnittet). Sedan i raden “DNS-adress” måste du ange 8.8.8.8 eller 8.8.4.4, samt 208.67.222.222 eller 208.67.220.220. För att slutföra måste du klicka på knappen “Spara”. Smart TV ansluter inte till Internet via Wi-Fi – varför TV:n inte ser nätverket och vad man ska göra för att eliminera orsaken: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problem när TV-apparater från kända märken inte ansluter till wifi uppstår ofta bland användare … De listade metoderna hjälper dig att snabbt återställa åtkomsten till dina favorittjänster utan att gå till verkstäder och servicecenter.välj den aktuella från de föreslagna anslutningspunkterna. Gå till objektet “DNS-inställningar” (vanligtvis längst ner i det här avsnittet). Sedan i raden “DNS-adress” måste du ange 8.8.8.8 eller 8.8.4.4, samt 208.67.222.222 eller 208.67.220.220. För att slutföra måste du klicka på knappen “Spara”. Smart TV ansluter inte till Internet via Wi-Fi – varför TV:n inte ser nätverket och vad man ska göra för att eliminera orsaken: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problem när TV-apparater från kända märken inte ansluter till wifi uppstår ofta bland användare … De listade metoderna hjälper dig att snabbt återställa åtkomsten till dina favorittjänster utan att gå till verkstäder och servicecenter.222 eller 208.67.220.220. För att slutföra måste du klicka på knappen “Spara”. Smart TV ansluter inte till Internet via Wi-Fi – varför TV:n inte ser nätverket och vad man ska göra för att eliminera orsaken: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problem när TV-apparater från kända märken inte ansluter till wifi uppstår ofta bland användare … De listade metoderna hjälper dig att snabbt återställa åtkomsten till dina favorittjänster utan att gå till verkstäder och servicecenter.222 eller 208.67.220.220. För att slutföra måste du klicka på knappen “Spara”. Smart TV ansluter inte till Internet via Wi-Fi – varför TV:n inte ser nätverket och vad man ska göra för att eliminera orsaken: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problem när TV-apparater från kända märken inte ansluter till wifi uppstår ofta bland användare … De listade metoderna hjälper dig att snabbt återställa åtkomsten till dina favorittjänster utan att gå till verkstäder och servicecenter.De listade metoderna hjälper dig att snabbt återställa åtkomsten till dina favorittjänster utan att gå till verkstäder och servicecenter.De listade metoderna hjälper dig att snabbt återställa åtkomsten till dina favorittjänster utan att gå till verkstäder och servicecenter.

Digital TV.
Lämna ett svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: