Pysgota Gwyllt HD Yn Fyw Ar-lein

Ar awyr y sianel deledu “Wild Fishing” amrywiaeth o sioeau teledu cyffrous mewn ansawdd HD, sy’n ymroddedig i gymhlethdodau dal pysgod rheibus a heddychlon. Mae yna lawer o brosiectau i’w gwylio ar-lein am ddim a fydd o ddiddordeb i bysgotwyr profiadol a dechreuwyr yn y busnes hwn, sef:

  • pysgota gwaywffon;
  • chwaraeon pysgota byd;
  • anturiaethau pysgota;
  • chwedlau syfrdanol am “profiadol”.

Bydd y rhaglen heddiw yn caniatáu ichi fwynhau prosiectau diddorol am offer pysgota modern, yn ogystal â ffeithiau hanesyddol ei ddatblygiad, a hyd yn oed “munud o gomics ffilm” am bysgota ac anturiaethau pysgotwyr. Mae darllediad byw grid rhaglenni sianel deledu Wild Fishing yn cael ei ffurfio gan olygyddion cymwys, sy’n eich galluogi i ddod o hyd i ddilyniant fideo diddorol ar gyfer dechreuwyr a physgotwyr profiadol, mae darlledu byw yn ei gwneud hi’n bosibl tynnu’r wybodaeth fwyaf effeithiol a defnyddiol o bob prosiect. :
Er enghraifft, am ddim o ansawdd da, bydd y rhaglen “Cyfrinachau Llwyddiant” neu “Pysgota Heb Ffiniau (Panama, Fietnam, Madagascar, ac ati)” yn ddiddorol. Bydd yn ddefnyddiol i ddechreuwyr wylio darllediad byw am y cynhyrchiad annibynnol o abwydau a llithiau.

5/5 - (1 vote)
Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: