Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaidd

Mae yna nifer fawr o loerennau, a hyd yn oed mwy – gweithredwyr sy’n cynnig prynu mynediad i sianeli lloeren am brisiau gwahanol. Sut i ddarganfod a yw’r ystod mor eang? Er mwyn symleiddio’r dewis o weithredwr gyda sianeli lloeren, byddwn yn dadansoddi’r opsiynau mwyaf poblogaidd a phoblogaidd. A hefyd ystyriwch beth yw teledu lloeren, ei fanteision a’i anfanteision, er mwyn bod yn ymwybodol o’r pwnc hwn.
Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaidd

Beth yw teledu lloeren

Er gwaethaf y ffaith bod technolegau newydd a’r Rhyngrwyd yn dod yn fwy poblogaidd, mae teledu lloeren yn parhau i fod yn boblogaidd hyd yn hyn. Mae ei waith yn seiliedig ar drosglwyddo signal o loeren i antena. Mae egwyddor gweithredu’r offer fel a ganlyn:

 1. Mae antena, neu ddysgl (fel y’i gelwir yn gyffredin), yn derbyn signal a anfonir gan loeren o’r gofod.Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaidd
 2. Yna mae’r antena yn cronni’r signal digidol ac yn ei chwyddo i gyrraedd y pŵer mwyaf.
 3. Gyda chymorth trawsnewidydd , mae’r signal a dderbynnir yn cael ei drawsnewid yn sioeau, cyfresi a ffilmiau sy’n gyfarwydd i ni.

Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaiddMae’r lloeren yn cynnwys meddalwedd sydd wedi’i osod ymlaen llaw sy’n diweddaru’r rhestr o sianeli sydd ar gael. https://gogosmart.ru/texnologii/sputnikovoe-tv/vybor-ustanovka-nastrojka.html

Manteision ac anfanteision teledu lloeren

Wrth ddewis dull darlledu, dylech ganolbwyntio ar nifer o fanteision ac anfanteision y mae’r opsiwn hwn neu’r opsiwn hwnnw yn ei ddarparu. Manteision teledu lloeren i’w hystyried:

 • ystod eang o sianeli ffederal rhad ac am ddim;
 • ansawdd signal uchel, dim methiannau;
 • cost cysylltiad a thanysgrifio cymharol isel.
 • mae gwybodaeth y sianel hefyd yn cynnwys y canllaw rhaglen, sy’n gyfleus iawn i’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Oherwydd y manteision hyn, er gwaethaf hen ffasiwn teledu lloeren, mae’n parhau i fod yn boblogaidd heddiw. Ond nid yw hyn yn eithrio presenoldeb anfanteision yn yr offer. Y prif un yw’r ddibyniaeth ar y tywydd. Os yw’n bwrw eira neu’n bwrw glaw y tu allan, gall ansawdd y signal ddirywio’n sylweddol. Mewn storm neu storm fellt a tharanau, efallai y cewch eich gadael heb eich hoff sianeli teledu hyd yn oed. Rhwystr sylweddol arall sy’n bwrw amheuaeth ar deledu lloeren yw dibyniaeth y cynnwys a atgynhyrchir ar uniongyrchedd yr antena. Dylai’r plât wynebu’r de yn llym. Dyna pam y gwahoddir meistri amlaf i’w osod a’i ffurfweddu. Pa
Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaiddloerennau sydd â sianeli rhydd[/ capsiwn]

Pwysig! Mae hyn oherwydd y ffaith bod y lloeren yn cael ei lleoli amlaf ger y cyhydedd. Os gosodir yr antena yn anghywir, bydd ansawdd a signal y trosglwyddiad delwedd yn dirywio’n sylweddol.

Os bydd rhwystr rhwng y ddysgl a’r lloeren, gall y cysylltiad ddirywio’n sylweddol. Er enghraifft, pan fydd rhwystr ar ffurf coeden neu adeilad newydd wedi’i ailadeiladu. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, gwahoddwch arbenigwyr a fydd yn dewis y lle mwyaf addas ar gyfer yr offer.
Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaiddTrawsatebyddion ar gyfer lloerennau Astra, Amos, Hot Bird[/ caption]

Sianeli, trawsatebyddion ar gael am ddim gan weithredwyr teledu lloeren poblogaidd ar gyfer 2022

Darperir mynediad i deledu lloeren gan weithredwyr lloeren. Maent yn gweithio gyda set o offer penodol a roddir i’r prynwr ar ôl prynu tanysgrifiad. Darperir pecyn o sianeli teledu i’r defnyddiwr. Yn ogystal, gall brynu a chysylltu pecynnau thematig nad ydynt wedi’u cynnwys yn y pris tanysgrifio sylfaenol.
Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaiddMathau o ddysglau lloeren gan weithredwyr[/ capsiwn] Mae yna nifer o weithredwyr swyddogol sy’n darparu mynediad i sianeli teledu lloeren am gost isel. A gall fod yn anodd gwneud dewis rhwng cwmnïau poblogaidd. Er enghraifft, MTS neu Tricolor? Beth fydd yn fwy proffidiol? Ystyriwch y rhestr o dariffau sydd ar gael a gynigir gan weithredwyr.

MTS

Un o’r gweithredwyr teledu lloeren mwyaf poblogaidd yw
MTS . Mae’r cwmni wedi mynd i mewn i’r farchnad teledu lloeren yn ddiweddar, ond mae eisoes wedi ennill cariad llawer o ddefnyddwyr oherwydd bonysau braf.
Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaiddMae’r cwmni’n aml yn cynnal hyrwyddiadau ac yn rhoi gostyngiadau i’w gwsmeriaid. Yn 2022, gall pawb brynu 4 opsiwn pecyn i ddewis ohonynt. Gadewch i ni eu hystyried yn fwy manwl:

Enw tariffRhestr o sianeli sydd ar gaelSwyddogaethau ychwanegolCostau caledwedd a thanysgrifio
Llawer o ffilmiauMae’r pecyn “Safonol” yn cynnwys mwy na 251 o sianeli, y ddau yn Rwsieg eu hiaith a ddim. Rhestr o’r rhai mwyaf poblogaidd yn eu plith: · Sianel Un; · Pumed sianel; · Diwylliant; STS; · Cartref; · canolfan deledu; OTR; · Sinema Gartref; Teledu1000.Sinema ar-lein KION, pecyn ychwanegol o sianeli teledu “Cinema Setup”.Am bris o 4990 rubles. mae’r defnyddiwr yn prynu pecyn gosod cyflawn ar gyfer cysylltiad teledu lloeren. O’r ail fis bydd yn rhaid i chi dalu 250 rubles. yn fisol.
Pob MTS ExtraDarperir dros 238 o sianeli i’r defnyddiwr. Yn eu plith mae sianeli teledu addysgol a rhai difyr gyda sioeau a chyfresi.Rhyngrwyd i ffôn symudol hyd at 20 Mbps, sinema ar-lein KIONCost yr offer yw 3990 rubles. Y pedwar mis cyntaf y ffi tanysgrifio fydd 490 rubles, yna – 690 rubles y mis.
Cyfnewid proffidiol238 o sianeli ar y tariff “Safonol”.Am 3500 rubles. mae’r cleient yn derbyn rhagddodiad heb antena.
Mae popeth yn syml ac yn broffidiol!238 sianel ar y tariff “Safon”Blwyddyn gyntaf gyda gostyngiad o 50%.Bydd yr offer a’i osod yn costio 4990 rubles. trwy gyfran. Dim ond 1000 rubles y bydd tanysgrifiad y flwyddyn gyntaf yn ei gostio. y flwyddyn, o’r nesaf – 2000 rubles. yn flynyddol.

NTV-PLUS

Mae NTV-PLUS yn gweithredu ar system gwasanaeth cwsmeriaid ychydig yn wahanol i MTS. Am 2800-3000 rubles. mae’r defnyddiwr yn prynu pecyn gosod antena. Gallwch drwsio a ffurfweddu’r offer yn annibynnol a gyda chymorth dewin.
Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaidd

Nodyn! Bydd yn rhatach i brynu offer gan berson arall sydd, am ba bynnag reswm, wedi penderfynu rhoi’r gorau i deledu lloeren.

I gysylltu y tanysgrifiad, bydd angen i chi ffonio’r dewin. Bydd yn llunio contract ac yn cynghori yn y dethol. Hyd yn hyn, mae NTV-PLUS i ddechrau yn cynnig y pecyn sylfaenol “Basic Online” i bob defnyddiwr. Mae’n costio 199 rubles y mis ac mae’n cynnwys rhestr o 155 o sianeli. Y mwyaf poblogaidd ohonynt yw:

 • LLWYNO;
 • Sianel gyntaf;
 • Rwsia 1;
 • TVC;
 • Teledu REN;
 • teledu cyfatebol;
 • TNT;
 • Gwener;
 • Sianel Disney;
 • Cartref;
 • National Geographic.

https://gogosmart.ru/tv-online/channel/russian/ren-tv.html Os dymunwch, gallwch wedyn analluogi’r pecyn sylfaenol a newid i’r opsiwn mwyaf fforddiadwy – y pecyn Economi. Dim ond 750 rubles yw’r ffi amdano. yn flynyddol, a daw 71 o sianeli ar gael i’r defnyddiwr. Y rhai mwyaf poblogaidd yw: Cartref, Dydd Gwener, SPAS, ac ati. Ac yn awr gadewch i ni edrych ar becynnau ychwanegol o sianeli teledu nad ydynt yn y prif danysgrifiad, ond y gall y defnyddiwr eu cysylltu os yw’n dymuno am ffi ychwanegol:

Enw pecynsianeli teleduPris, rhwb/mis
Amedia Premiwm HDAmedia Premium, Amedia Hit, Amedia premium HD yn darparu dyluniadau newydd o bob cwr o’r byd.199
Sinema a MwyTua 20 sianel ar gyfer gwylio unrhyw ffilmiau tramor a Rwsiaidd, cyfresi: Comedi, Cyfres NTV, Zee TV, Russian Illusion, ac ati.279
Chwaraeon a Mwy9 sianel o MATCH!, yn ogystal â sianeli teledu Breakaway Point a Extreme Sports.399
CerddorolMae’r dewis o sianeli cerddoriaeth yn cynnwys 7 safle. Y dewis o ddefnyddwyr ystod eang o gerddoriaeth: o jazz i alawon modern.149
NosMae’r set yn cynnwys 7 sianel gyda ffilmiau erotig a sioeau penodol.169
DiddanolMae’r pecyn yn cynnwys 8 sianel: “ZHARA”, “Telecafe”, “Sarafan”, “E TV”, “LET’S GO!”, “Deialogau am bysgota”, “Dawns!”, “SHOT TV”.139
PlantSianeli i blant a phobl ifanc gyda chartwnau modern a Sofietaidd i blant.249
Addysgiadol7 sianel am bris fforddiadwy am natur, cyflawniadau gwyddoniaeth, hanes.249

Gellir ategu a diweddaru’r pecynnau a ddarperir gan y gweithredwr. Pa sianeli y gellir eu gwylio am ddim o loeren yn ystod haf 2022, rydym yn sganio amleddau lloeren: https://youtu.be/Q2KWRy1BmgQ

Tricolor-teledu

Mae Tricolor yn cynnig cyfraddau ffafriol i’w ddefnyddwyr am y prisiau mwyaf fforddiadwy ar y farchnad. Fe’ch cynghorir i wneud y taliad cyfan am y flwyddyn ar unwaith, oherwydd mae’n rhatach. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud cyn hyn yw prynu antena a rhagddodiad. Bydd yr offer yn costio tua 2400-2800 rubles.
Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaiddTabl o brisiau a gyflwynir, sy’n boblogaidd gyda gwylwyr teledu Rwsiaidd:

Enw tariffSianeliPris
sengl ultraYn darparu 229 o sianeli HD llawn a 46 o orsafoedd radio i wrando arnynt. Mae’r set yn cynnwys yr holl gyfryngau ffederal, rhanbarthol, yn ogystal ag adloniant, meysydd chwarae.2500 rhwbio. yn y flwyddyn
PlantCasglwyd 17 sianel o bob cwr o’r byd i blant, yn ogystal â llyfrgell ar-lein enfawr o gartwnau.1500 rhwbio. yn y flwyddyn.
Nos8 sianel gyda therfyn oedran +18.1800 rhwbio. yn y flwyddyn.
Gêm Premier2 sianel ar gyfer cefnogwyr pêl-droed Rwseg.299 rhwbio. y mis

Gall defnyddiwr teledu lloeren o’r cwmni Tricolor gysylltu un pecyn a sawl pecyn i ddarparu ystod eang o gynnwys iddo’i hun am y flwyddyn gyfan. https://gogosmart.ru/texnologii/sputnikovoe-tv/free.html

telecard

Ymddangosodd teledu lloeren digidol “Telekarta” ar y farchnad yn gymharol ddiweddar. Mae’r cwmni’n gwneud ei orau i ddenu cwsmeriaid, felly, yn ychwanegol at y prif becyn o sianeli, mae’n darparu ystod eang o swyddogaethau i ddefnyddwyr.
Teledu lloeren: rhestr o sianeli lloeren yn y parth cyhoeddus gan weithredwyr poblogaiddYstyriwch y cyfraddau sydd ar gael yn y tabl:

Enw tariffNifer y sianeliNodweddion ychwanegolPris
Premier289 sianelGwasanaeth offer blaenoriaeth yn y ganolfan wasanaeth, pecynnau thematig, detholiadauMae’r defnyddiwr yn talu 3,600 rubles y flwyddyn, ac wrth dalu ar unwaith am 2 flynedd – 5,500 rubles.
Arweinydd220 sianel13 sianel radio, sioeau teledu unigryw.2500 rhwbio. yn y flwyddyn.
Meistr145 sianel1700 rhwbio. yn y flwyddyn.
Arloeswr75 sianelDarperir y pecyn gwasanaeth i ddefnyddwyr newydd am flwyddyn yn unig. Yna bydd yn rhaid i chi newid i’r tariffau uchod.90 rhwbio. y mis.

https://gogosmart.ru/kommerciya-v-sfere-televideniya/sputnikovye-operatory-i-seti/sputnikovoe-tv-telekarta.html

Pa weithredwr teledu lloeren i’w ddewis?

Os nad ydych wedi penderfynu pa weithredwr i’w ddewis o hyd, yna edrychwch eto ar y rhestr o dariffau a sianeli teledu sydd ar gael, yn ogystal â’r buddion a gynigir.

Nodyn! Mae rhai o’r gweithredwyr, wrth ddod â chontract proffidiol, yn barod i gynnig gwasanaeth ôl-werthu am ddim hefyd mewn achosion lle mae’r offer yn methu.

Os dymunwch, gallwch newid y gweithredwr drwy ymrwymo i gontract newydd. Oddi chi ni fydd angen unrhyw arian oddi uchod. Mae defnyddwyr sy’n cydweithredu â gweithredwyr teledu lloeren swyddogol yn cael amrywiaeth eang o sianeli teledu i’w gwylio. A heddiw, gall technoleg leihau effaith y tywydd ar ansawdd sain a llun. Felly, nid yw caffael antena yn opsiwn mor anfanteisiol, llawn risg. Am ychydig o arian, cewch gyfle i wylio’ch hoff sioeau teledu.

Rate this post
Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: