Antena Lloeren Aliniad lawrlwytho a ffurfweddu – cyfarwyddiadau yn Rwsieg

Спутниковое ТВ

Pa fath o raglen yw’r Aliniad Antena Lloeren hwn, sut a ble i lawrlwytho SAA, ffurfweddu – cyfarwyddiadau yn Rwsieg. Wrth
osod dysgl lloerencyfeiriad yn bwysig. Rhaid iddo gyd-fynd yn union â lleoliad y lloeren sy’n darlledu. Os yw’r gwyriad hyd yn oed yn un neu ddwy radd, bydd ansawdd y signal a dderbynnir yn dirywio’n ddramatig. Mae’r rhaglen hon yn rhad ac am ddim at ddefnydd personol anfasnachol. Mae’n defnyddio data lleoliad ar gyfer y rhan fwyaf o’r lloerennau a ddefnyddir ar gyfer darlledu teledu. Trwy ddewis yr un a ddymunir, gallwch gael yr union ddata ar gyfer tiwnio. Mae yna hefyd gronfa ddata fach lle mae gwerthoedd a gofnodwyd yn flaenorol yn cael eu storio. Mae hyn yn dileu’r angen i fynd yn ôl i mewn iddynt. Mae’n bosibl gosod gwelededd y lloeren a ddewiswyd, pennu ei azimuth a’i ongl uwchben y gorwel. Gan ddefnyddio’r rhaglen, gallwch gyfeirio’r antena ato yn gywir, gan sicrhau derbyniad o ansawdd uchel.
Antena Lloeren Aliniad lawrlwytho a ffurfweddu - cyfarwyddiadau yn Rwsieg

Pam mae angen y rhaglen Aliniad Antena Lloeren, rhyngwyneb

Mae defnyddio dysgl lloeren yn caniatáu ichi dderbyn signal teledu o ansawdd uchel. I ddefnyddio hyn, rhaid i chi ddilyn ychydig o reolau. Mae angen pwyntio’r antena yn fanwl iawn at y lloeren a ddymunir. Yn yr achos hwn, mae angen i chi wybod ei leoliad. Rhaid gosod yr antena yn y fath fodd fel nad oes dim yn ei chuddio. I wneud hyn, fe’i gosodir fel arfer ar wal allanol y tŷ neu ar y to. Mae hyn yn haws i’w wneud wrth osod mewn tŷ preifat ac weithiau’n anoddach mewn adeilad fflatiau. Mae antena awyr agored yn agored i wynt a thywydd. Gall hyn achosi iddo symud a chaniatáu i leithder neu falurion fynd i mewn. Er mwyn cynnal perfformiad, rhaid ei archwilio, ei addasu a’i lanhau’n rheolaidd os oes angen. Mae’r rhaglen Aliniad Antena Lloeren yn storio data ar nifer fawr o loerennau teledu, sy’n eich galluogi i ddewis yr un sydd ei angen ar y defnyddiwr. Ar ôl hynny, mae’n derbyn yr holl ddata angenrheidiol ar gyfer mireinio’r antena. Yn benodol, mae’r app yn darparu azimuth a drychiad.

Rhyngwyneb cais

Antena Lloeren Aliniad lawrlwytho a ffurfweddu - cyfarwyddiadau yn RwsiegYn y ddelwedd uchod, ar yr ochr chwith mae tabl lle gallwch ddewis y lloeren a ddymunir. Ar hanner dde’r sgrin, darperir yr holl ddata angenrheidiol. Mae’n bwysig nodi y gallwch chi ddefnyddio’r rhaglen heb ddefnyddio cwmpawd. Yn yr achos hwn, mae’n bosibl pennu lleoliad ffynhonnell y signal mewn perthynas â’r haul. https://gogosmart.ru/texnologii/sputnikovoe-tv/ustanovka-i-nastrojka-sputnikovoj-antenny.html

Sut i lawrlwytho a sut i ddefnyddio SAA yn ymarferol

Gallwch chi lawrlwytho’r rhaglen ar gyfer Windows, er enghraifft, yn https://satellite-antenna-alignment.ru.uptodown.com/windows. Ar ôl gosod a gosod, mae angen i chi ei redeg. Ar ôl hynny, bydd y defnyddiwr yn gweld prif sgrin y cais. Ar gyfer Android yn Rwsieg, gallwch lawrlwytho’r cymhwysiad o’r ddolen https://play.google.com/store/apps/details?id=zekitez.com.satellitedirector&hl=ru&gl=US Mae’r rhaglen yn storio cronfa ddata sy’n cynnwys gwybodaeth am y rhan fwyaf lloerennau darlledu. I sefydlu, dim ond yn gwybod y cynnydd (Elevation), ac azimuth (Azimuth).
Antena Lloeren Aliniad lawrlwytho a ffurfweddu - cyfarwyddiadau yn RwsiegYn yr achos cyntaf, ystyrir yr ongl i’r awyren llorweddol. Er enghraifft, byddai cyfeiriad syth i fyny yn cyfateb i Drychiad o +90 gradd, a byddai cyfeiriad syth i lawr yn golygu -90 gradd. Asimuth yw’r ongl sy’n cael ei blotio yn y plân llorweddol. Mae’n cael ei gyfrif o’r cyfeiriad i’r gogledd, gan wneud tro clocwedd. Gellir rhoi’r gwerthoedd canlynol fel enghreifftiau: i’r Dwyrain – yn cyfateb i 90, i’r de – 180, i’r gorllewin – 270 gradd.
Antena Lloeren Aliniad lawrlwytho a ffurfweddu - cyfarwyddiadau yn RwsiegGan ddefnyddio’r ddau gyfesurynnau hyn, gallwch chi bennu lleoliad corff nefol yn gywir ac yn ddiamwys. Er enghraifft, gallai fod yr Haul neu loeren ddarlledu. I ddechrau’r cyfrifiad, rhaid i chi nodi data penodol. Mae’r rhain yn cynnwys lled ac uchder yr antena i’w diwnio, a lledred a hydred y safle gosod. Wrth fynd i mewn i lledred, rhaid i chi nodi graddau, munudau, ac eiliadau, a hefyd nodi a ydym yn sôn am ran ogleddol neu ddeheuol y bêl. Mae hydred y Dwyrain neu’r Gorllewin yn cael ei gofnodi yn yr un modd. Ar ôl hynny, yn y tabl ar y dde, dewiswch res sy’n cynnwys gwybodaeth am y lloeren a ddymunir. I gael gwybodaeth am ba un a ddefnyddir, mae angen i chi ofyn i’r darparwr darlledu neu edrych ar ei wefan. Anfantais y rhaglen yw bod y data yn cael ei gyflwyno yma heb gymryd i ystyriaeth y newid i amser arbed golau dydd. Rhaid ystyried yr amgylchiad hwn wrth fewnbynnu gwybodaeth. Ymhlith y data mewnbwn, mae angen nodi’r parth amser a ddefnyddir.

Gellir tiwnio heb ddefnyddio cwmpawd. Mae’r rhaglen yn gwybod nid yn unig sut mae’r gwahanol loerennau wedi’u lleoli, ond gall hefyd nodi union leoliad yr haul ar yr amser iawn.

Gellir defnyddio hwn, er enghraifft, fel a ganlyn. Trwy gael data ar y lloeren a ddymunir, gallwch ddarganfod pryd y bydd yr haul yn agos at y lloeren darlledu. Gallwch ddarganfod yr azimuth a ddymunir a’r union amser pan fydd hyn yn digwydd. Ar y pwynt hwn, gall y defnyddiwr gyflawni’r weithdrefn setup.
Antena Lloeren Aliniad lawrlwytho a ffurfweddu - cyfarwyddiadau yn RwsiegMae lleoliad yr haul yn cael ei arddangos fel siart cylch syml. Mae’n edrych fel hyn. Siart cylch i ddangos lleoliad yr haul:
Antena Lloeren Aliniad lawrlwytho a ffurfweddu - cyfarwyddiadau yn RwsiegAr ochr dde’r sgrin mae cylch, y mae rhan sylweddol ohono’n felyn. Mae’n cyfateb i leoliad yr haul yn ystod oriau golau dydd. Mae’r siart wedi’i gyfeirio fel bod y dwyrain ar y dde, mae’r de ar y gwaelod, a’r gorllewin ar y dde. Mae ymyl y sector melyn ar yr ochr ddwyreiniol yn cyfateb i godiad haul, ac mae’r un ar yr ochr orllewinol yn cyfateb i fachlud haul. Mae’r pelydryn coch yn cyfateb i safle presennol y seren. Weithiau nid yw’n weladwy. Mae hyn yn golygu nad yw’r lloeren yn weladwy ar yr amser penodedig. Uwchben y diagram, mae gwerthoedd yr onglau cyfatebol wedi’u nodi’n union. Mae’r rhan isaf yn dangos yr ongl azimuth a drychiad ar gyfer y lloeren a ddewiswyd. I newid rhwng sgriniau, yn ogystal ag allforio data wedi’i gyfrifo i wahanol fformatau, mae yna allweddi poeth cyfatebol. Mae’r rhaglen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd, gan ychwanegu data newydd at ei gronfa ddata. Gellir hefyd lawrlwytho’r rhestr o wybodaeth ofynnol hefyd, er enghraifft, o satcodx.com. Gellir cadw’r cyfrifiad a wnaed mewn ffeil destun neu, er enghraifft, ar ffurf taenlen. Ar yr un pryd, mae angen i chi gofio bod y cais yn gwneud y cyfrifiad heb ystyried amrywiol amgylchiadau ychwanegol. Ar yr un pryd, rhaid cofio y gall yr amgylchiadau canlynol effeithio ar leoliad y ddysgl lloeren: cyfeiriadedd y trawsatebyddion, presenoldeb rhwystrau yn yr ardal, uchder uwchben lefel y môr, a rhai amgylchiadau eraill. Mae gan y rhaglen ryngwyneb mewn ieithoedd amrywiol, gan gynnwys Rwsieg. y gallai’r amgylchiadau canlynol effeithio ar leoliad y ddysgl lloeren: cyfeiriadedd y trawsatebyddion, presenoldeb rhwystrau yn yr ardal, yr uchder uwchlaw lefel y môr, a rhai amgylchiadau eraill. Mae gan y rhaglen ryngwyneb mewn ieithoedd amrywiol, gan gynnwys Rwsieg. y gallai’r amgylchiadau canlynol effeithio ar leoliad y ddysgl lloeren: cyfeiriadedd y trawsatebyddion, presenoldeb rhwystrau yn yr ardal, yr uchder uwchlaw lefel y môr, a rhai amgylchiadau eraill. Mae gan y rhaglen ryngwyneb mewn ieithoedd amrywiol, gan gynnwys Rwsieg.

Gwallau a phroblemau posibl – eu hateb

Wrth osod yr antena, mae’n bwysig gosod ei leoliad yn ddiogel. Rhaid ystyried bod y ddyfais sydd wedi’i lleoli y tu allan yn agored i’r tywydd a gellir ei dadleoli. Gall hyd yn oed newid bach arwain at ostyngiad sylweddol yn ansawdd y signal. Mae’n bwysig defnyddio caewyr dibynadwy yn ystod y gosodiad, a fydd yn sicrhau ansymudedd yr antena am flynyddoedd lawer. Yn ystod y gosodiad, rhaid talu sylw i ansawdd y cebl cysylltu a ddefnyddir. Mae angen osgoi troadau sydyn wrth ei osod, yn ogystal â sicrhau ei gysylltiad dibynadwy â’r cysylltwyr. I gael y canlyniadau cywir o’r rhaglen, rhaid i chi fewnbynnu data wedi’i wirio. Os gwnewch gamgymeriadau, yna bydd yr azimuth a’r drychiad a roddir gan y cais yn wahanol i’r rhai sydd eu hangen. Cyn cysylltu, mae angen i chi wybod yn union pa lloeren darlledu sydd ei angen. Gellir cael y wybodaeth hon trwy ffonio’r darparwr neu drwy ddarllen y wybodaeth berthnasol ar eu gwefan. https://gogosmart.ru/texnologii/sputnikovoe-tv/sputniki-s-besplatnymi-kanalami-2022.html Wrth osod, mae’n angenrheidiol bod yr antena wedi’i gyfeirio’n union at ffynhonnell y signal. Rhaid ei osod gyda’r gofal mwyaf. Mae rhai pobl yn meddwl ei bod yn ddigon cyfeirio’r antena yn yr un ffordd ag y mae’r cymdogion yn ei wneud. Mewn gwirionedd, mae’r dull hwn yn aneffeithlon, gan nad yw’n caniatáu cyflawni’r cywirdeb a ddymunir. https://gogosmart.ru/texnologii/sputnikovoe-tv/programmy-dlya-nastrojki-antenn.html Weithiau gall ddigwydd, trwy gyfeirio’r antena yn y ffordd gywir, bod y defnyddiwr yn gweld bod rhwystr ar gyfer derbyniad, er enghraifft , ar ffurf coeden neu adeilad . Yn yr achos hwn, ni fydd yn bosibl cyflawni ansawdd da o’r signal a dderbynnir ar unwaith. Yn y sefyllfa dan sylw, mae angen dod o hyd i fan lle na fydd y lloeren yn cael ei chuddio. Os yw’r cebl cysylltiad yn hirach, ystyriwch ddefnyddio mwyhadur signal a dderbynnir i atal gwanhau signal.

Rate author
Teledu digidol.
Add a comment