Sut i wylio sianeli fideo poblogaidd ar Deledu Clyfar: setup, cysylltiad, gwasanaethau fideo am ddim

Mae
technoleg teledu clyfar yn
rhoi mynediad i berchnogion teledu i gragen ryngweithiol gyfleus sy’n cynnig ystod eang o wahanol gymwysiadau, y gellir defnyddio llawer ohonynt i wylio amrywiol sianeli teledu am ddim ac â thâl mewn amser real, ac i ddod o hyd i raglenni, ffilmiau a fideo unigol eraill. cynnwys.

Gosodiad teledu clyfar: sut i gysylltu a dechrau gwylio cynnwys teledu a fideo ar eich teledu

Fodd bynnag, er mwyn dechrau mwynhau’r holl gyfoeth hwn, mae angen i chi wneud rhai addasiadau rhagarweiniol. Y cam cyntaf i’w gymryd yw cysylltu’r teledu ei hun â’r Rhyngrwyd. Gellir gwneud hyn naill ai trwy gebl Ethernet neu
drwy Wi-Fi – yn yr achos olaf, bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i’ch pwynt mynediad Wi-Fi cartref yn y rhestr a nodi’r cyfrinair cyfatebol ar ei gyfer (mae setiau teledu modern fel arfer yn cynnwys remotes sydd â bysellfwrdd alffaniwmerig felly does dim rhaid i chi boeni am blygio bysellfwrdd allanol na ffidlan gyda bysellfwrdd ar y sgrin).
Sut i wylio sianeli fideo poblogaidd ar Deledu Clyfar: setup, cysylltiad, gwasanaethau fideo am ddimSicrhewch fod y modd priodol wedi’i osod yng ngosodiadau paramedrau eich teledu (cysylltiad naill ai trwy gebl neu drwy Wi-Fi) a dewch o hyd i’r eitem sy’n gyfrifol am gysylltu â’r Rhyngrwyd. Ar ôl hynny, gallwch chi fynd i mewn i’r gragen Teledu Smart ar unwaith, ac mae’n rhaid bod gennych y botwm angenrheidiol ar y teclyn rheoli o bell ar y teledu (os nad ydych chi wedi ffurfweddu cysylltiad Rhyngrwyd eto, yna, fel rheol, bydd y teledu ei hun yn cynnig gwneud hwn). Sut i gysylltu a
ffurfweddu Teledu Clyfar ar y teledu yn fanwl: https://youtu.be/gGwy7jk3XY4

Gwylio sianeli a fideos teledu poblogaidd ar Smart TV: cymwysiadau a gwasanaethau fideo

Y tu mewn i’r gragen Smart TV ei hun (neu, yn Rwseg, “teledu clyfar”), mae sawl ffordd o wylio sianeli teledu, ffilmiau a rhaglenni poblogaidd ar unwaith. Yn gyntaf oll, oherwydd efallai bod gennych danysgrifiad eisoes i unrhyw un o’r gwasanaethau fideo ar-lein (y mae llawer ohonynt hefyd yn rhoi cyfle i wylio sianeli teledu ar-lein) a ddefnyddiwyd gennych o’r blaen, er enghraifft, ar gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar, yna efallai y bydd awydd naturiol i fynd i’r safle cyfatebol ar y teledu ei hun – trwy’r porwr, sydd eisoes wedi’i ymgorffori yn y gragen Smart TV, a dechrau gwylio’r fideo o’i ffenestr. Felly, nid yw hyn yn werth ei wneud, gan fod galluoedd setiau teledu “craff” modern o ran gwylio cynnwys fideo trwy borwr yn dal yn eithaf cyfyngedig.

Mae profiad yn dangos bod y porwr, ar ôl peth amser ar ôl dechrau gwylio, yn dechrau arafu, rhewi, neu hyd yn oed “damweiniau” yn llwyr.

Wrth gwrs, gallwch geisio gosod datrysiad isel ar gyfer fideo, ond mae’n well ceisio dod o hyd i’r cymhwysiad priodol ar gyfer eich gwasanaeth fideo yn siop app Smart TV, ac yna gwylio’r holl gynnwys gyda’i help. Rhaid imi hefyd ddweud y gallai fod gan wneuthurwyr teledu unigol gytundebau eisoes gyda rhai darparwyr cynnwys fideo – yn yr achos hwn, fel rheol, byddwch eisoes yn gweld yr eicon cymhwysiad cyfatebol yn y ddewislen Smart TV. Er enghraifft, mae gan LG gytundeb â Megogo, sy’n caniatáu i berchnogion pob set deledu LG newydd gael mynediad llawn ac am ddim i’r casgliad fideo cyfatebol, gyda holl fuddion tanysgrifiad premiwm. Sut i wylio sianeli teledu am ddim ar Smart TV: https://youtu.be/WyvXESfjc-Q

Gwasanaethau fideo poblogaidd ar gyfer Smart TV

Gall gwasanaethau fideo eraill hefyd roi cyfle i berchnogion teledu eu cwmnïau partner weld rhai o’r cynhyrchion fideo maen nhw’n eu cynnig am ddim. Ar yr un pryd, wrth gwrs, i gael mynediad llawn i’r holl gynnwys a ddarperir, yn fwyaf tebygol y bydd yn rhaid i chi dalu mewn un ffordd neu’r llall – naill ai ar ffurf tanysgrifiad misol neu’n treulio amser yn gwylio hysbysebion wedi’u hymgorffori. Ymhlith y gwasanaethau fideo poblogaidd y gallwch eu cyrchu trwy Smart TV, ar wahân i Megogo, gallwch hefyd sôn am ivi.ru, Zoomby.ru, Tvigle, TVZavr. Os ydych chi am osod y rhaglen i gael mynediad i’ch hoff wasanaeth fideo eich hun, yna dylech gofio y bydd yn rhaid i chi greu cyfrif yn Smart TV yn gyntaf. Bydd yn gyfleus gwneud hyn gan ddefnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith,gliniadur neu ffôn clyfar (mae angen cadarnhad e-bost). https://youtu.be/dAKXxykjpvY Fel y nodwyd eisoes, mae nifer o wasanaethau fideo sy’n bodoli eisoes yn caniatáu ichi ddarparu, ymhlith pethau eraill, wylio amrywiol sianeli teledu, tra nad oes angen naill ai tanysgrifiad arnoch gan weithredwyr cebl neu antena i dderbyn teledu darllediadau. Mae’n ddigon i gael dim ond cysylltiad Rhyngrwyd sefydlog a chyflym o gyflymder uchel. Fodd bynnag, os yw’n well gennych gynhyrchion sianeli teledu unigol (ac nid pecyn cyflawn ar gyfer gwylio’r teledu yn gyffredinol), yna gallwch chwilio am y cymhwysiad cyfatebol yn y siop. Ar ôl ei osod a mewngofnodi iddo, gallwch eisoes ddewis y rhaglen, y ffilm neu gynnwys fideo arall a ddymunir o’r sianel deledu hon. Yn wir, nid oes gan bob sianel sy’n bodoli eisoes eu cymhwysiad eu hunain.mae nifer o wasanaethau fideo sy’n bodoli eisoes yn caniatáu ichi ddarparu, ymhlith pethau eraill, wylio amrywiol sianeli teledu, tra nad oes angen naill ai tanysgrifiad arnoch gan weithredwyr cebl neu antena ar gyfer derbyn darllediadau teledu. Mae’n ddigon i gael dim ond cysylltiad Rhyngrwyd sefydlog a chyflym o gyflymder uchel. Fodd bynnag, os yw’n well gennych gynhyrchion sianeli teledu unigol (ac nid pecyn cyflawn ar gyfer gwylio’r teledu yn gyffredinol), yna gallwch chwilio am y cymhwysiad cyfatebol yn y siop. Ar ôl ei osod a mewngofnodi iddo, gallwch eisoes ddewis y rhaglen, y ffilm neu gynnwys fideo arall a ddymunir o’r sianel deledu hon. Yn wir, nid oes gan bob sianel sy’n bodoli eisoes eu cymhwysiad eu hunain.mae nifer o wasanaethau fideo sy’n bodoli eisoes yn caniatáu ichi ddarparu, ymhlith pethau eraill, wylio amrywiol sianeli teledu, tra nad oes angen naill ai tanysgrifiad arnoch gan weithredwyr cebl neu antena ar gyfer derbyn darllediadau teledu. Mae’n ddigon i gael dim ond cysylltiad Rhyngrwyd sefydlog a chyflym o gyflymder uchel. Fodd bynnag, os yw’n well gennych gynhyrchion sianeli teledu unigol (ac nid pecyn cyflawn ar gyfer gwylio’r teledu yn gyffredinol), yna gallwch chwilio am y cymhwysiad cyfatebol yn y siop. Ar ôl ei osod a mewngofnodi iddo, gallwch eisoes ddewis y rhaglen, y ffilm neu gynnwys fideo arall a ddymunir o’r sianel deledu hon. Yn wir, nid oes gan bob sianel sy’n bodoli eisoes eu cymhwysiad eu hunain.Mae’n ddigon i gael dim ond cysylltiad Rhyngrwyd sefydlog a chyflym o gyflymder uchel. Fodd bynnag, os yw’n well gennych gynhyrchion sianeli teledu unigol (ac nid pecyn cyflawn ar gyfer gwylio’r teledu yn gyffredinol), yna gallwch chwilio am y cymhwysiad cyfatebol yn y siop. Ar ôl ei osod a mewngofnodi iddo, gallwch eisoes ddewis y rhaglen, y ffilm neu gynnwys fideo arall a ddymunir o’r sianel deledu hon. Yn wir, nid oes gan bob sianel sy’n bodoli eisoes eu cymhwysiad eu hunain.Mae’n ddigon i gael dim ond cysylltiad Rhyngrwyd sefydlog a chyflym o gyflymder uchel. Fodd bynnag, os yw’n well gennych gynhyrchion sianeli teledu unigol (ac nid pecyn cyflawn ar gyfer gwylio’r teledu yn gyffredinol), yna gallwch chwilio am y cymhwysiad cyfatebol yn y siop. Ar ôl ei osod a mewngofnodi iddo, gallwch eisoes ddewis y rhaglen, y ffilm neu gynnwys fideo arall a ddymunir o’r sianel deledu hon. Yn wir, nid oes gan bob sianel sy’n bodoli eisoes eu cymhwysiad eu hunain.nid oes gan bob sianel sy’n bodoli eisoes eu cymhwysiad eu hunain.nid oes gan bob sianel sy’n bodoli eisoes eu cymhwysiad eu hunain.

Apiau annibynnol ar gyfer gwylio’r teledu ar Smart TV

Fodd bynnag, mae apiau swyddogol gan wneuthurwyr neu ddarparwyr gwasanaeth fideo ymhell o’r unig ffordd i wylio tunnell o raglenni teledu ar setiau teledu clyfar. Yn ddiweddar, mae nifer o gymwysiadau annibynnol wedi ymddangos sy’n rhoi’r gallu i chi wylio llawer o sianeli teledu mewn amser real trwy eich cysylltiad Rhyngrwyd, yn aml yn hollol rhad ac am ddim. Un o’r apiau hyn yw SS IPTV, gallwch ddod o hyd iddo yn
y siop app… Sylwch, er mwyn cael mynediad i’r rhestr o sianeli teledu sydd ar gael ar ôl gosod y rhaglen hon, bydd yn rhaid i chi greu neu lawrlwytho’r rhestr chwarae a ddymunir eich hun. Gellir dod o hyd i gyfeiriadau rhestri chwarae parod ar wefannau darparwyr IPTV neu eu lawrlwytho o safle SS IPTV ei hun, fodd bynnag, yn yr achos olaf, bydd angen i chi osod y cod gofynnol yn y cais, sy’n cael ei greu o’r newydd a yn cael ei nodi ar y wefan yn yr adran gosodiadau rhestr chwarae bob tro – heb god newydd, dim ond yn ystod y dydd y bydd rhestr o sianeli teledu cyfeirlyfrau mewnol yn gweithredu. I ychwanegu rhestr fewnol (yn wahanol i rai allanol, dim ond un y gallwch ei chael), agorwch y tab Cyffredinol yn y gosodiadau cymhwysiad a chlicio “Get Code”, ac i lwytho catalogau allanol, dewiswch “Content”, “External” ac “Add” .Ni allwch hefyd gofrestru cyfeiriadau rhestri chwarae yn y gosodiadau teledu eich hun, ond rheoli rhestri chwarae o gyfrifiadur personol neu liniadur, gan gydamseru â’r teledu trwy Wi-Fi. Os nad ydych chi eisiau llanast gyda’r gosodiadau SS IPTV, yna mae yna nifer o gymwysiadau eraill yn eich gwasanaeth – er enghraifft,
ViNTERA.TV a
PeersTV… Ynddyn nhw, nid oes angen i chi ddelio â nifer o restrau chwarae – mae gwylio sianeli teledu ar gael allan o’r bocs, ond bydd yn rhaid i chi dderbyn y digonedd o hysbysebion. Mae ViNTERA.TV yn cynnig dewis eang o sianeli o’r Rhyngrwyd cyhoeddus a rhwydweithiau lleol gweithredwyr unigol. Yma gallwch hefyd greu ac addasu eich rhestr chwarae eich hun yn ôl eich dewisiadau. Sylwch, yn wahanol i ddefnyddio cyfrifiadur pen desg neu liniadur, wrth gyrchu gwasanaethau ViNTERA.TV o deledu, nid oes angen cofrestru. Fel ar gyfer PeersTV, mae ganddo leoliadau ac egwyddorion rheoli tebyg, yn ogystal, gall ddarparu’r gallu i wylio sianeli teledu gan ddarparwr penodol, sydd ar gael am ddim. Yn olaf, os digwydd hynnyos ydych chi’n dal i fod yn barod i wario swm bach y mis i wylio sianeli teledu, rydyn ni’n argymell lawrlwytho’r app OttPlayer swyddogol a chofrestru ar y wefan
https://edemtv.me… Am ddim ond $ 1 y mis, byddwch chi’n cael rhestr chwarae lawn (mae angen i chi fewnosod dolen iddo yn y cais), sydd ar hyn o bryd yn cynnwys tua 400 o sianeli ar gyfer pob chwaeth. https://youtu.be/VES3DVPZ944 Posibilrwydd arall yw gosod cymwysiadau amrywiol ar gyfer gwylio fideos gan ddefnyddio’r platfformau priodol, megis YouTube neu Vimeo. Ymhlith y fideos niferus a bostiwyd gan ddefnyddwyr, yma gallwch hefyd ddod o hyd i nifer o raglenni o amrywiol sianeli teledu (neu’r darnau mwyaf diddorol o raglenni o’r fath), ac nid rhai Rwsiaidd o reidrwydd. Yn ogystal, trwy ddewis y categori o glipiau sydd eu hangen arnoch (er enghraifft, clipiau fideo) a throi ymlaen autoplay, gallwch ddarparu golwg cefndir parhaus o’r detholiad cyfan o gynhyrchion fideo perthnasol. Er enghraifft,felly gallwch gael eich lle da eich hun ar gyfer unrhyw sianel gerddoriaeth sy’n bodoli. Felly, yn ôl eich disgresiwn, gallwch ddewis unrhyw un o’r opsiynau arfaethedig ar gyfer gwylio sianeli teledu a sioeau teledu trwy Smart TV – o danysgrifiad hollol rhad ac am ddim i danysgrifiad taledig llawn i un o’r gwasanaethau fideo poblogaidd. Beth bynnag, bydd technoleg Smart TV yn eich helpu i gael gwared ar yr angen i gysylltu amrywiol ddyfeisiau ychwanegol â’ch teledu, fel amrywiolBydd technoleg teledu clyfar yn eich helpu i gael gwared ar yr angen i gysylltu amryw ddyfeisiau ychwanegol fel amrywiolBydd technoleg teledu clyfar yn eich helpu i gael gwared ar yr angen i gysylltu amryw ddyfeisiau ychwanegol fel amrywiol
mediapristavok (sydd, fodd bynnag, bellach â Theledu Clyfar hefyd), blychau pen set gan weithredwyr teledu cebl neu’n uniongyrchol i gyfrifiadur gyda’r Rhyngrwyd.

Teledu digidol.
Comments: 3
 1. Лена

  Большое спасибо за статью, все очень коротко и ясно. Подключилась с ivi.ru и теперь смотрю smart TV, благодаря вам.

 2. Влад

  Как ни крути, а смотреть кино и в целом видеоконтент приятнее на большом экране. Поэтому технология Smart для любителей кино на широком экране – отличная находка. Благо умные люди смогли правильно преподнести людям существующие возможности, так, чтобы желание смотреть видео и получать удовольствие не пропадало.
  Еще большим открытием стала возможность телевизора выходить в Интернет на популярные видеосервисы. Это просто суперновшество. И оно напрашивалось, как никакая другая функция. Все-таки с экрана ноутбука фильм воспринимается не так живо, как с огромного телевизора. Вспомните свои ощущения от просмотра кино на ноуте и в кинотеатре.

 3. Сергей

  Вам понадобится:

  Подключение телевизора к интернету;
  Персональный компьютер или ноутбук;
  Магазин приложений;
  Грамотная настройка;
  Плейлист со списком телеканалов;

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: