Hunan-greu rhestr chwarae m3u

Mae rhestri chwarae IPTV yn ffeiliau testun gyda’r estyniad m3u neu m3u8, sy’n cynnwys dolenni i sianeli teledu. Gyda nhw, gallwch wylio’ch hoff sianeli a ffilmiau am ddim. Gellir gweld rhestr chwarae o’r fath ar y Rhyngrwyd neu gallwch ei greu eich hun, a ddisgrifir yn fanylach yn nes ymlaen yn yr erthygl.

Beth yw rhestr chwarae IPTV?

Mae IPTV yn gweithio dros gysylltiad IP ac yn cael ei ddarparu dros fynediad rhwydwaith. Mae’r fformat hwn yn debyg i deledu cebl rheolaidd, ond dim ond ar y Rhyngrwyd.
Gwylio teleduMae rhestri chwarae IPTV fel casgliad o draciau cerddoriaeth neu glipiau fideo a chwaraeir gan chwaraewr. Dim ond y casgliad hwn sy’n cynnwys detholiad o sianeli teledu penodol. Gellir ei greu at ddant pawb – er enghraifft, dim ond sianeli chwaraeon, adloniant neu addysg. Mae gan restrau chwarae IPTV lawer o agweddau cadarnhaol, yn gyntaf oll, maent yn cefnogi swyddogaethau darlledu recordio fideo, dangos rhaglenni teledu, oedi darllediadau teledu a pharhau i wylio ar ôl cyfnod penodol o amser. Gellir edrych ar TB o’r fath:

 • llechen;
 • ffôn clyfar;
 • cyfrifiadur;
 • Teledu.

Mantais arall IPTV yw nad yw ynghlwm wrth restr benodol o sianeli, fel teledu traddodiadol. Hefyd, nid yw IPTV yn dibynnu ar y tariffau a osodir gan y gweithredwr TB ac ardal breswyl y gwyliwr. ‘Ch jyst angen i chi lwytho’r rhestr a grëwyd i mewn i’r chwaraewr.

Ble alla i gael dolenni i sianeli?

Mae dolenni i restrau chwarae IPTV ar gael am ddim ar y Rhyngrwyd, ac mae nifer enfawr ohonynt ar gyfer pob blas a lliw. Dyma rai ohonyn nhw:

 • Sianeli chwaraeon. Cyfanswm o 113 darn. Yn eu plith: Power TB HD, Start, AD Sport 1, Equestrian World, BRT Sport, Eurosport 1 HD, Motorsport HD, DSports, Boxing TB. Mae yna ffynonellau sbâr. Mae yna sianeli teledu sy’n gallu darlledu 18+. Dolen lawrlwytho: https://iptv-russia.ru/list/sport-all.m3u.
 • Sianeli cerdd. Mwy na 70 o ffynonellau. Yn eu plith: cerddoriaeth THT, RU.TV, DJio, HIT Music, MTV HD, PETPO TB, Campus TV, M2, cerddoriaeth CYSYLLTU, Deejay TV, OTV, Russian MusicBox, MTV Norwy, Retro Music Tv, California Music Channel TV, ac ati. .d. Dolen lawrlwytho: https://iptvmaster.ru/music.m3u.
 • Sianeli plant. Cyfanswm o 32 darn. Yn eu plith: STS Kids, My Joy, O!, WOW! TV, Eniki-Beniki, Smiley TB HD, Cartoon, Rick, Nickelodeon, Disney, Carousel, Lily, Kids Click, Red, 2 × 2, Boomerang, ac ati. .. Mae yna ffynonellau sbâr. Dolen lawrlwytho: https://iptv-russia.ru/list/kids-all.m3u.
 • Sianeli awyr Rwseg. Cyfanswm o 85 darn. Yn eu plith: Channel One, MALISH, 2×2, Channel Five, Noson Rwsiaidd, CTC, Rwsia 1, Canolfan TB, THT, PEH TB, Nofel Rwsiaidd, Chanson TB, Muz TB. Mae yna sianeli sy’n gallu darlledu cynnwys 18+. Dolen lawrlwytho: https://iptv-russia.ru/list/ru-all.m3u.
 • Rhestr chwarae ryngwladol. Yn cynnwys dros 300 o sianeli. Yn eu plith, yn ychwanegol at y rhai a restrir uchod: Discovery, Sinema, Channel 8 (Belarus), Crimea UA, Media Inform (Odessa). Mae yna sianeli sy’n gallu darlledu cynnwys 18+. Dolen lawrlwytho: https://iptv-russia.ru/list/iptv-playlist.m3u.

Mae’r holl restrau chwarae ar y rhestr yn gyfredol. Mae’r dolenni lawrlwytho yn ddiogel.

Gallwch ddewis unrhyw sianeli o restrau chwarae a’u hychwanegu at eich rhestr chwarae, yn ogystal â golygu rhai parod.

Hunan-greu rhestr chwarae m3u

Y ffordd hawsaf a mwyaf naturiol i greu rhestri chwarae m3u yw defnyddio offer safonol cymwysiadau poblogaidd: notepad a chwaraewr AIMP.

Mewn llyfr nodiadau safonol

Mae angen llyfr nodiadau arnoch i greu rhestr chwarae. Defnyddiwch yr un yr ydych chi’n ei hoffi orau. Gall fod yn notepad safonol Windows, Notepad ++ poblogaidd neu unrhyw un arall.

 1. Dadlwythwch y rhaglen, os oes angen, neu agorwch lyfr nodiadau ar eich cyfrifiadur.
 2. Cliciwch ar “File” yn y gornel chwith uchaf i greu ffeil newydd. Ffeil
 3. Cadwch ffeil lân gydag unrhyw enw, ychwanegwch gyfnod a nodwch “m3u”. Er enghraifft, rhestr chwarae-ffilmiau.m3u. Cliciwch “Cadw”. Llenwch ef gyda sianeli a ffilmiau. Disgrifir hyn yn fanwl isod yn yr adran “Llenwi data yn gywir”.Enw'r ffeil

Yn chwaraewr AIMP

Mae AIMP yn cael ei ystyried y gorau ymhlith chwaraewyr PC. Yma gallwch greu rhestr chwarae cerddoriaeth. Gellir gwneud hyn fel a ganlyn:

 1. Rhedeg y rhaglen.
 2. Agorwch eich ffolder ffeiliau. I ddechrau creu rhestri chwarae, dim ond llusgo’r ffeiliau, albymau neu’r rhestrau parod unigol y mae gennych ddiddordeb mewn defnyddio’r llygoden i ffenestr y chwaraewr (uchod).Agorwch y ffolder
 3. Ychwanegir pob ffeil sain at y rhestr. Bydd y gwaelod yn dangos gwybodaeth am nifer y caneuon a chyfanswm yr amser chwarae.Nifer y caneuon

Os llusgwch y ffeil newydd yn uniongyrchol i’r rhestr bresennol, bydd panel â botymau yn ymddangos fel y gallwch ddewis opsiwn i’w ychwanegu.
Panel gyda botymauMae’r opsiynau ychwanegu canlynol ar gael i’w dewis:

 • yn y safle presennol (lle mae’r saeth, bydd y ffeil yn cael ei mewnosod yno);
 • ar y dechrau neu’r diwedd (ychwanegwch naill ai’r gân gyntaf un neu’r olaf un);
 • mewn trefn ar hap (ychwanegwch at unrhyw le);
 • canslo ychwanegu (bydd y panel yn cau).

Felly, gallwch nid yn unig ychwanegu’r ffeiliau a’r ffolderau angenrheidiol, ond hefyd eu trefnu mewn trefn benodol.

Creu rhestr chwarae ar ddyfais Android

Ni allwch greu a golygu rhestri chwarae gan ddefnyddio ffonau smart Android. Dim ond rhestr chwarae y gallwch chi ei chreu ar eich cyfrifiadur ac yna arbed ar eich ffôn. I wneud hyn, cysylltwch eich dyfais â’ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl. Rhaid ffurfweddu’r ffôn fel bod y cyfrifiadur yn ei nodi fel dyfais storio torfol. Copïwch y ffeil orffenedig i ffolder ar eich ffôn clyfar lle mae ffeiliau cyfryngau, cynnwys sain a fideo yn cael eu storio. Bydd y rhestr chwarae gorffenedig yn agor ar eich ffôn clyfar gan ddefnyddio unrhyw chwaraewr sydd wedi’i alluogi gan m3u.

Llenwi data yn gywir

Yn llinell gyntaf y ffeil, rhowch yr arysgrif –
# EXTM3U . A dim byd ond hi. Nawr mae angen i chi wasgu Enter i barhau i weithio a gallwch chi ddechrau ychwanegu sianeli teledu. Gwneir hyn yn y modd a ganlyn: EXTINF: -1, Enw’r sianel TB http: //link-to-file.m3u8
Enghraifft ddarluniadol: EXTM3U EXTINF: -1, Astrakhan.Ru Sport HD http: // ffrydio. astrakhan.ru/astrakhanrusporthd /tracks-v3a1/index.m3u8 #EXTINF: -1, Belarus 5 HD http://178.124.183.13/hls/JRKVSUPCP8/bw5000000/playlist.m3u8.

Yn ôl y cynllun hwn, gallwch chi nodi nifer anghyfyngedig o sianeli.

Gallwch hefyd wneud rhestr chwarae gyda cherddoriaeth. Bydd y rhestr chwarae yn edrych fel hyn: EXTM3U #EXTINF: 200, Artist – Teitl y gân Enghraifft-gân.mp3 #EXTINF: 150, Yr artist nesaf – Teitl y gân nesaf New / Song.ogg

Y rhifau 150 a 200 yw nifer yr eiliadau yn y gân (hyd). Mae’n hanfodol nodi eu union rif hyd at y digid olaf.

Yn ogystal

Ar ôl creu rhestr chwarae, gallwch ychwanegu categorïau ato, yn ogystal ag eiconau sianel deledu ac arddangos rhaglen deledu.

Ychwanegu data yn ôl sianel

Mae angen categorïau a phenawdau i’w gwneud hi’n haws llywio’r ffeil a gynhyrchir. Fe’u gwneir fel hyn:

 1. Gwnewch linell wag rhwng enw’r sianel deledu a’r ddolen iddi (cliciwch ar ôl yr enw a gwasgwch Enter). Llinell wag
 2. Nodwch y categori yn y llinell sy’n deillio o hyn – #EXTGRP: enw’r is-grŵp. Er enghraifft, chwaraeon neu addysgol.Nodwch y categori
 3. Ailadroddwch ar gyfer pob sianel arall. Gallwch hefyd gopïo’r llinell categori a’i gludo ar gyfer y sianel nesaf (os yw’r categori yr un peth). Bydd yn gyflymach.Copi

Dyma sut mae’r categori’n cael ei arddangos yn y chwaraewr:
Categori

Ychwanegu canllaw teledu

Mae EPG yn gyfrifol am y rhaglen deledu ac arddangos eiconau sianel. Dyma’r ffeil y ceir atodlen y sianeli teledu a’u logos ohoni. Mae’r broses osod yn cymryd cwpl o funudau yn unig. Canllawiau teledu:

 • http://epg.it999.ru/edem.xml.gz;
 • http://iptv-content.webhop.net/guide.xml;
 • https://webarmen.com/my/iptv/xmltv.xml.gz.

Y peth gorau yw defnyddio’r ffeil gyntaf oherwydd mae’n cefnogi’r nifer fwyaf o sianeli ac mae bob amser yn arddangos y gwir amserlen deledu, a chedwir y gweddill fel copi wrth gefn. Mae’r ffeiliau’n gydnaws ag unrhyw restr chwarae y gellir ei lawrlwytho ar y we. Lleoliad EPG manwl:

 1. Copïwch unrhyw ddolen EPG.
 2. Agorwch y ffeil rhestr chwarae.
 3. Newid y llinell gyntaf i: # EXTM3U url-tvg = “ychwanegwch y ddolen EPG wedi’i chopïo yma”. Llinell gyntaf

Arddangosir y rhestr chwarae fel hyn:
Rhestr Chwarae

Apiau golygu rhestr chwarae

Mae golygydd IPTV arbennig yn helpu i awtomeiddio’r gwaith gyda ffeiliau m3u, sy’n golygu ei fod yn ei gwneud hi’n haws trwy ddileu’r angen i gyflawni llawer o gamau gweithredu â llaw. Mae yna 3 rhaglen sy’n ymarferol ac yn gyfleus iawn.

Fy Theledu Rhestr Chwarae

Mae’n rhaglen hawdd iawn i’w defnyddio. Wedi’i gynllunio i drefnu sianeli yn y rhestr chwarae. Os oes angen i chi olygu rhestr chwarae fawr neu wedi blino gwneud popeth â llaw, bydd y rhaglen yn helpu. ‘Ch jyst angen i chi dynnu sylw at y sianeli a pherfformio swp dileu neu ail-archebu. Dyma sut mae’n edrych:
Fy Theledu Rhestr Chwarae

SS IPTV

Y mwyaf poblogaidd ymhlith y chwaraewyr hyn. Mae ganddo ei wefan swyddogol ei hun. Gall y chwaraewr addasu ei restr ei hun trwy’r porth. I weithio yn y golygydd SS IPTV, does ond angen i chi symud y sianel gyda’r cyrchwr i unrhyw safle arall neu ei symud yn llwyr. Mae’n well gwneud pob cam o gyfrifiadur personol, a bydd newidiadau’n cael eu gweithredu’n awtomatig. Dyma sut olwg sydd ar y rhaglen:
SS IPTV

Crëwr Rhestr Chwarae

Golygydd a ddefnyddir fel trefnydd ar gyfer rhestrau arfer. Mae’n gyfleus iawn dewis yr eitemau perthnasol a’u symud i fyny neu i lawr y rhestr. Gallwch gyfuno 2, 3 neu fwy o restrau chwarae mewn pâr o gamau gweithredu, ac yna dewis y sianeli a ddymunir yn y modd golygu. Rhyngwyneb y rhaglen:
Crëwr Rhestr Chwarae

Problemau ac atebion gwylio posib

Ar ôl i’r amser ddod i ben, daw cysylltiadau â ffrydiau sianel yn anweithredol, yn enwedig rhai am ddim. Fel arfer, ar ôl tua mis, mae llawer o’r sianeli hyn yn rhoi’r gorau i weithio. Mae angen ichi agor y ffeil a dileu / disodli’r cofnodion sydd wedi torri eich hun. Os bydd y rheolau ar gyfer ffurfio rhestr chwarae yn cael eu torri, er enghraifft, os yw’r llinell # EXTM3U yn cael ei hepgor, ni fydd chwarae yn dechrau chwaith. Dylech wirio popeth yn ofalus a gwneud cywiriadau os oes angen. Fel arfer, sonir hefyd bod angen i chi ddefnyddio amgodio UTF-8 (wedi’i osod trwy “Save As”). Os bodlonir yr amod hwn, yna gwarantir y gellir lansio’r rhestr chwarae ar gyfrifiaduron personol, blychau pen set Android a ffonau smart. Nid oes unrhyw beth anodd wrth greu rhestr chwarae IPTV ar eich pen eich hun. Mae’n bwysig bod yn ofalus a dilyn y cyfarwyddiadau. Cymerwch ddolenni o restrau chwarae parod sydd ar gael ar y Rhyngrwyd,a mwynhewch eich hoff sianeli yn unig!

Teledu digidol.
Comments: 2
 1. Артур

  Очень круто.Все понял.Спасибо большое

 2. Артур

  Очень круто.Все понял.Спасибо большое Сайт очень понравился

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: