Sut i wneud sioe deledu heb antena

Os daeth yn ddiddorol sut i wylio’r teledu heb antena a blwch pen set, yna gallwch chi gymhwyso sawl dull. Mae cysylltedd yn dibynnu a oes gan y ddyfais system deledu Smart. Os na, bydd yn rhaid i chi gysylltu offer ychwanegol. Bydd sut y gellir gwneud hyn yn cael ei drafod nesaf.

Ffyrdd o wylio teledu heb antena – ffyrdd syml ac nid iawn

Yn aml mae gan berchnogion dyfeisiau teledu ddiddordeb yn y cwestiwn o sut i wneud y sioe deledu heb antena, ac mae’n ddymunol mai dyma’r ffordd hawsaf. Gan nad yw cebl antena confensiynol yn cynhyrchu delwedd a sain o’r ansawdd uchaf. Yn yr achos hwn, gall ymyrraeth ddigwydd wrth dderbyn signal. Hefyd, mae gan danysgrifwyr y math hwn o deledu y cyfle i wylio nifer fach o sianeli. Heddiw gallwch chi wneud heb geblau antena. Mae sawl ffordd o gysylltu teledu heb antena. Yn fwy penodol, gallwch sefydlu teledu rhyngweithiol, defnyddio apiau Teledu Clyfar i wylio sianeli teledu, neu brynu tiwniwr digidol.
Sut i wneud sioe deledu heb antena

Teledu Rhyngrwyd

Os ydych chi’n defnyddio’r dull cysylltu hwn, nid oes rhaid i chi brynu offer arbennig. Ond ar yr un pryd, rhaid i’r derbynnydd teledu fod â’r swyddogaeth Teledu Clyfar. I wylio teledu o’r fath, mae’n ddigon i gysylltu cebl Ethernet neu addasydd Wi-Fi. Yn yr achos cyntaf, defnyddir y cysylltydd LAN ar gyfer cysylltiad, yn yr ail achos, gwneir y cysylltiad “dros yr awyr”.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaMae IPTV yn ddewis arall yn lle dysglau analog a lloeren. Mae’r dechnoleg yn ei gwneud hi’n bosibl gwylio nifer fawr o raglenni teledu Rwsiaidd a thramor, yn ogystal â gwrando ar orsafoedd radio. https://gogosmart.ru/texnika/pristavka/iptv-chto-eto-kak-vybrat-luchshie.html Cyn hynny, bydd angen i chi ddewis darparwr, mynd trwy’r weithdrefn gofrestru ar ei borth a phrynu pecyn gyda theledu sianeli. Ar ôl cwblhau cytundeb gwasanaeth, bydd mynediad i wylio pecyn o sianeli teledu yn agor. Gallwch wylio teledu rhyngweithiol trwy lwybrydd trwy sefydlu cysylltiad diwifr dros rwydwaith Wi-Fi. Os nad oes modiwl adeiledig, mae’n bosibl defnyddio rhagddodiad a ddarperir gan y darparwr, neu ei brynu eich hun mewn storfa drydanol. Hefyd ar y teledu “smart” gallwch wylio sianeli teledu mewn cymwysiadau arbennig. https://gogosmart.com ru/texnika/pristavka/android-luchshie-modeli-2022.html Os defnyddir datgodiwr allanol ar gyfer gwylio, yna gwireddir y cysylltiad â’r derbynnydd teledu trwy gebl HDMI neu “tiwlipau”. Mae’n gweithio yn unol â safon DVB-T2.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaAr ôl cysylltu y cebl, mae’n aros i ddewis y ffynhonnell signal gywir. Yn yr achos cyntaf, bydd yn cael ei labelu fel HDMI gyda rhif 1 neu 2. Yn yr ail achos, bydd angen i chi newid i’r ffynhonnell AV.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaAr ôl dewis y porthladd priodol, trowch y blwch pen set ymlaen. Yna mae’n werth gweithredu yn unol â’r cyfarwyddiadau ar y sgrin deledu. Fel arfer mae angen i chi nodi’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair a ddefnyddir wrth awdurdodi ar wefan y darparwr Rhyngrwyd. Ar yr un pryd, bydd gosod y pecyn sianel deledu taledig yn cael ei wneud yn awtomatig. Ond cyn i chi wylio teledu “clyfar”, mae angen i chi sicrhau bod gennych gysylltiad rhwydwaith. Rhaid iddo fod yn sefydlog fel y gellir llwytho cynnwys cyfryngau. I gysylltu teledu rhyngweithiol, mae angen i chi fynd i’r gosodiadau a mynd i’r adran “Rhwydwaith” gan ddefnyddio’r teclyn rheoli o bell. Ar ôl dewis y pwynt mynediad a ddymunir, bydd angen i chi nodi cyfrinair ac aros nes bod y cysylltiad diwifr wedi’i sefydlu’n llwyddiannus.
Sut i wneud sioe deledu heb antena

Gan ateb y cwestiwn a all y teledu weithio heb antena, mae’n werth gwirio presenoldeb neu absenoldeb tiwniwr adeiledig. Os na, mae angen i chi brynu rhagddodiad allanol.

Ffordd arall o wylio teledu heb antena a chebl yw creu
rhestri chwarae a’u chwarae gan ddefnyddio chwaraewyr amlgyfrwng. I wneud hyn, bydd angen i chi uwchlwytho ffeil m3u gyda dolen i gasgliad penodol.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaMae enghreifftiau o gymwysiadau o’r fath yn cynnwys Lazy IPTV ac OTTplayer. Ar ôl lawrlwytho’r rhestr chwarae, gallwch wylio’r fideo ar eich sgrin deledu. Argymhellir bod perchnogion derbynwyr Samsung a LG TV yn defnyddio ForkPlayer.

tiwniwr digidol

Os daeth yn ddiddorol sut i sefydlu teledu heb antena, yna gallwch hefyd ddefnyddio tiwniwr sy’n gweithio heb ffi fisol. Ar gyfer cysylltiad gwifrau â dyfais deledu, defnyddir cebl HDMI. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i’r antena dan do gael ei gysylltu â’r tiwniwr o hyd. Bydd y ddyfais gryno hon yn disodli’r derbynnydd adeiledig. Ar yr un pryd, mae sianeli teledu digidol ar gael i’w gwylio.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaGallwch gael rhagddodiad o’r fath trwy fynd i siop electroneg. Bydd teledu digidol yn gweithio am ddim, ond bydd nifer y sianeli i’w gwylio yn gyfyngedig. Yn ystod y gosodiad cychwynnol, bydd angen i chi ddewis yr ystod amledd priodol yn dibynnu ar y rhanbarth. Mae cebl antena, Ethernet, neu gysylltiad â rhwydwaith diwifr yn cael eu gosod yn y blwch pen set. Yna mae’r tiwniwr wedi’i gysylltu â’r derbynnydd teledu gan ddefnyddio llinyn addas. Yna mae’n parhau i fod i droi ar y ddyfais teledu a dechrau chwilio am sianeli. Ar ôl troi ymlaen, bydd y weithdrefn tiwnio awtomatig yn cychwyn. Ar y cam hwn, bydd y defnyddiwr yn cael ei annog i nodi’r ystod amledd, cymhareb agwedd a pharamedrau eraill. Ar ôl tiwnio’r tiwniwr, dylid dechrau arddangos teledu daearol digidol. Rheolir gwylio gan y teclyn rheoli o bell o’r blwch pen set.

Cymhwyso mewn Teledu Clyfar fel antena newydd

I wylio teledu heb antena, gallwch ddefnyddio cymwysiadau arbennig i’w gwylio ar-lein ar eich dyfais Teledu Clyfar. Bydd hyn yn gofyn am fynediad i’r Rhyngrwyd. Mae swyddogaeth teledu “clyfar” yn caniatáu ichi fwynhau gwylio teledu lloeren a chebl. Bydd y cynnwys yn cael ei chwarae trwy’r cymhwysiad a ddarperir gan yr ISP. Ar yr un pryd, rhaid gosod system weithredu ar y ddyfais deledu, er enghraifft, teledu Android. Mae hyn yn ei gwneud hi’n bosibl gwylio teledu digidol heb flychau pen set ychwanegol a cheblau tynnu.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaMae teclynnau defnyddiol sy’n eich galluogi i wylio catalog helaeth o sianeli teledu heb gostau ychwanegol yn cynnwys Smotryoshka, Megogo a Vintera TV. Mae yna hefyd wasanaethau taledig sy’n darparu mynediad i fwy na mil o raglenni teledu. Er enghraifft, Sharavoz TV, CBilling ac IPTV Ar-lein.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaSut i wylio’r teledu heb antena: (yn y fflat, yn y wlad a gweithredwyr teledu cebl) – https://youtu.be/mcZmzht4_R8

Cysylltu teledu i PC

Os oes angen i chi sefydlu teledu sy’n gweithio heb antena, gallwch ei gysylltu â chyfrifiadur gyda chebl. Ar gyfer hyn, y rhyngwyneb HDMI sydd fwyaf addas. Yn absenoldeb un, gallwch ddefnyddio porthladd arall sydd ar gael. Ar ôl cysylltiad, rhaid i chi ddewis y ddyfais teledu fel y ffynhonnell signal. Diolch i hyn, gallwch reoli’r cynnwys cyfryngau sy’n cael ei chwarae o gyfrifiadur neu liniadur.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaGan ddefnyddio’r dull hwn, gallwch ddechrau dyblygu delwedd o fonitor PC i banel teledu. Fodd bynnag, dim ond un sgrin y gallwch ei gadael ymlaen trwy newid i’r modd taflunio priodol. Yr anhawster yw’r angen i dynnu’r cebl sy’n cysylltu’r PC a’r teledu. Felly, mae’n bwysig bod pellter lleiaf rhyngddynt. Yn ogystal, rhaid i’r cyfrifiadur barhau i gael ei droi ymlaen wrth chwarae ffeiliau fideo.

Sut i ddod o hyd i sianeli teledu

Yn yr achos hwn, mae’n bwysig ystyried y dull cysylltu. Os ydych chi’n defnyddio tiwniwr neu flwch pen set, bydd angen i chi ddechrau tiwnio sianeli teledu yn awtomatig. Mewn ychydig funudau, bydd y meddalwedd yn chwilio am raglenni teledu sydd ar gael ac yn eu cadw.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaMae gan y Teledu Smart diwniwr adeiledig. Yn ystod y gosodiad cychwynnol, fe’ch anogir hefyd i ddewis chwiliad ceir neu chwiliad â llaw. Ar ôl cwblhau’r weithdrefn, gallwch ychwanegu’r rhaglenni teledu a ddymunir at eich ffefrynnau fel nad ydych yn mynd ar goll. Gallwch wylio 2 amlblecs o sianeli teledu ffederal am ddim.

Teledu cebl

Os oes gennych ddiddordeb yn y pwnc, p’un a fydd yn dangos teledu heb antena, yna gallwch chi sefydlu teledu cebl. Er nad yw bellach yn boblogaidd iawn, gallwch wylio sianeli teledu heb brynu offer ychwanegol. Yn lle hynny, cynigir talu ffi tanysgrifio fisol. Mae’r opsiwn hwn yn berffaith os nad oes unrhyw ffordd i roi antena neu ddysgl lloeren. Gan ddefnyddio gwasanaethau darparwyr Rhyngrwyd, gallwch gael mynediad at nifer fach o sianeli teledu digidol.

Defnyddio dyfeisiau allanol

Y ffordd nesaf i droi’r teledu ymlaen heb antena yw cysylltu gyriant fflach neu yriant caled allanol. I wylio ffilm neu gyfres benodol ar dderbynnydd teledu, bydd yn rhaid i chi ei lawrlwytho ymlaen llaw i yriant fflach USB neu ddyfais gludadwy arall. Ar gyfer cysylltiad, defnyddir porth USB, sydd ar gael ar bob derbynnydd teledu modern. Ar ôl hynny, gallwch chi ddechrau chwarae’r cynnwys wedi’i lawrlwytho ar y sgrin, hyd yn oed heb fynediad i’r Rhyngrwyd.
Sut i wneud sioe deledu heb antenaHefyd, yn absenoldeb technoleg Smart TV, gallwch gysylltu chwaraewr cyfryngau neu chwaraewr DVD. A chyda chymorth y ddyfais hon, arddangoswch y ddelwedd ar y teledu. Neu defnyddiwch y consol gêm i wylio fideos neu ddarlledu gameplay.

Teledu lloeren

Os ydych chi’n defnyddio dysglau lloeren i wylio’r teledu heb ffi fisol, yna mae angen i chi chwilio am sianeli teledu am ddim nad oes ganddyn nhw amgodio. Maent wedi’u dynodi’n FTA. Mae rhaglenni iaith Rwsieg wedi’u gwasgaru ar wahanol loerennau. Er mwyn eu rhoi at ei gilydd, bydd yn rhaid i chi brynu ataliad modur. Gallwch hefyd brynu set o offer gan ddarparwr sy’n darparu gwasanaethau cysylltiad teledu lloeren. Mae’r gweithredwyr hyn yn cynnwys
Tricolor TV , NTV Plus a
Telekarta .

Rate this post
Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: