Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloeren

Er mwyn defnyddio galluoedd technoleg teledu i’r eithaf, mae angen gwneud cysylltiad cymwys a ffurfweddu’r sianeli yn gywir yn y dyfodol. Cynghorir perchennog LG TVs i ddarganfod ymlaen llaw sut i sefydlu sianeli ar deledu LG, boed yn deledu cebl, digidol neu loeren. Mae’r broses diwnio yn digwydd yn unol â’r algorithm safonol, ond mae angen i chi ystyried y naws presennol o hyd er mwyn osgoi unrhyw anawsterau neu wallau yn y broses o ddod o hyd i’ch hoff raglenni. Ar ôl prynu dyfais newydd, mae angen i chi benderfynu sut i sefydlu sianeli cyn dechrau defnydd llawn. Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth wedi’i chynnwys yn y cyfarwyddiadau ar gyfer model penodol LG TV, ond mae yna hefyd argymhellion cyffredinol sy’n gyffredinol ar gyfer yr holl fodelau a llinellau a ryddhawyd gan y gwneuthurwr hwn.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloeren

Gosodiad teledu cychwynnol ar setiau teledu LG

Mae gosod teledu LG yn gywir i dderbyn teledu digidol neu sianeli rheolaidd yn cychwyn y tro cyntaf i chi droi’r teledu ymlaen. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio’r botwm sydd wedi’i leoli ar banel blaen y ddyfais neu ddefnyddio’r teclyn rheoli o bell sydd wedi’i gynnwys yn y pecyn. Ar ôl y cychwyn cyntaf, bydd y brif ddewislen yn ymddangos ar y sgrin. Ynddo, mae angen i chi ffurfweddu’r data sy’n gysylltiedig â geolocation ar unwaith. Gyda’i help, bydd yn haws i’r lloeren ddod o hyd i offer. Yn ogystal, ar hyn o bryd, mae angen i chi nodi’r rhanbarth a’r wlad. Yna, yn y cam gosod cychwynnol, dylech fynd i’r gosodiadau iaith gosod. Mae angen i chi wneud hyn fel bod y ddewislen a’i holl dabiau yn cael eu hadlewyrchu yn yr iaith frodorol pan fyddwch chi’n ei throi ymlaen eto. Argymhellir dewis paramedrau ar gyfer chwilio bysellfwrdd a llais. Mae opsiwn tebyg yn bresennol mewn 90% o fodelau teledu modern y brand hwn. Hefyd o hynny bydd pa baramedrau a osodir hefyd yn dibynnu ar ba restrau sianel y bydd y ddyfais yn ei chynnig. Dylai’r camau gosod fod fel a ganlyn:

  • Plygio i mewn y teledu.
  • Dechreuwch ddefnyddio’r botwm ar yr achos neu o’r teclyn rheoli o bell.
  • Ewch i’r brif ddewislen (botwm “Cartref”).
  • Symud i’r adran “Gosodiadau”.
  • Ewch i’r adran “Ychwanegol”. Bydd tri dot yn ymddangos ar y sgrin.

Sut i sefydlu sianeli am ddim ar deledu LG i dderbyn teledu digidol T2: https://youtu.be/5rvKK22UDME Nesaf, bydd set o dabiau yn ymddangos o flaen y defnyddiwr. Bydd angen i chi ddewis yr opsiwn o’r enw “Cyffredinol”. Yno, bydd angen ichi agor yr isadran “Iaith”. Yno mae angen i chi ddewis yr opsiwn sy’n addas i chi. Os yw’r defnyddiwr yn gwneud camgymeriad, yna gellir newid yr opsiwn a ddewiswyd ar unrhyw adeg. Argymhellir nodi os yw’r teledu eisoes wedi’i osod i’r iaith ranbarthol pan fyddwch chi’n ei droi ymlaen am y tro cyntaf, nid yw hyn yn golygu nad oes angen y gosodiad. Er enghraifft, efallai y bydd angen i chi newid iaith y rhyngwyneb ar gyfer chwilio’r Rhyngrwyd neu y tu mewn i’r meddalwedd. Y cam nesaf yn y gosodiad cychwynnol fydd marc ar leoliad y ddyfais, yn ogystal â gosod y dyddiad a’r amser.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenEr mwyn cyflawni’r rhan hon o’r gosodiad, mae angen i chi ddewis yr adran briodol yn y ddewislen, ac yna gosod y gwerthoedd cyfredol. Yn y rhan fwyaf o achosion, defnyddir y teclyn rheoli o bell i gyflawni’r holl gamau gweithredu. Cyn
sefydlu’ch teledu lgyn gyfan gwbl, mae angen i chi fynd i mewn i’r tab “Gwlad”. Bydd rhestr y bydd angen i chi ddewis y cyflwr presennol ohoni. I gwblhau, mae angen i chi glicio ar “Ymadael”. Er mwyn gosod y dyddiad a’r amser yn gywir, bydd angen i chi hefyd fynd i’r brif ddewislen, lle mae angen i chi ddewis yr adran “Dyddiad ac amser”. Dylid nodi bod dyfeisiau’r brand hwn yn cynnig 2 fath o leoliadau dyddiad ac amser i ddefnyddwyr. Mae’r dewis cywir yn pennu gweithrediad cywir dilynol y meddalwedd gosod. Mewn rhai achosion, gellir arsylwi ar wahanol fathau o fethiannau. Y math mwyaf cyffredin o broblem yw terfynu’r signal teledu (egwyl). Gall fod anawsterau gyda chyfathrebu diwifr hefyd. Os oes angen i chi osod amserydd neu stopwats, yna mae’r gosodiadau’n cael eu gwneud yn unigol.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloeren

Sut i sefydlu’ch LG TV i dderbyn sianeli teledu digidol

Ar ôl y gosodiad cychwynnol, mae angen i chi ddarganfod
sut i sefydlu’r teledu lg i dderbyn sianeli teledu digidol . Ar y cychwyn cyntaf, mae angen i chi sicrhau bod y model teledu a ddewiswyd yn gallu derbyn signal yn y “ffigur”. Os na ddarperir swyddogaeth o’r fath i ddechrau, bydd angen i chi hefyd brynu rhagddodiad neu diwniwr. Os bydd y model eisoes wedi’i gyfarparu ag ef, gallwch fynd yn syth i’r lleoliad. Gellir dod o hyd i wybodaeth am rai modelau a’u swyddogaethau yn y brif ddewislen, yn y cyfarwyddiadau neu ar wefan swyddogol y gwneuthurwr.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenGellir dod o hyd i sianeli yn y modd chwilio ceir. Os gwnaethoch chi brynu Teledu Clyfar, yna mae angen i chi fynd i’r brif ddewislen, yna ewch i’r gosodiadau. Yno bydd angen i chi ddewis “Sianeli”, ac yna “Chwilio am sianeli a gosodiadau.” I gyflymu’r broses, gallwch ddewis yr opsiwn chwilio awtomatig. Yna bydd y ddyfais yn dod o hyd i sianeli sydd ar gael i’w gwylio mewn rhanbarth penodol yn annibynnol.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenAr ôl hynny, bydd angen i chi nodi yn adran gyfatebol y ddewislen o ble y dylai’r signal ddod i’r ddyfais. Yna bydd angen i chi aros i’r broses chwilio ddod i ben. Bydd hyn yn cymryd peth amser. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd tua 5-10 munud yn ddigon. Yn achos Teledu Clyfar, mae ffordd arall o
sefydlu sianeli digidol ar deledu lg trwy antena. Yn yr achos hwn, bydd angen i chi ddewis yr opsiwn priodol o’r rhestr.
Ar ôl i’r gosodiad gael ei gwblhau, bydd angen i chi gadarnhau bod y broses wedi’i chwblhau a mynd i unrhyw sianel i wylio ffilmiau neu sioeau.

Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenSut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloeren

Sut i sefydlu’ch LG TV i dderbyn sianeli teledu lloeren

Mae angen i chi hefyd wybod
sut i sefydlu sianeli ar lg i weithio gyda’r opsiynau lloeren sydd ar gael. Bydd y defnyddiwr yn yr achos hwn ar gael i ddewis o 2 opsiwn chwilio – llaw ac awtomatig. Yn y modd llaw, argymhellir ei ffurfweddu os yw’r paramedrau lloeren wedi newid neu os nad yw’r gosodiadau safonol a gynigir gan y gwneuthurwr yn cyd-fynd â’r math o opsiwn cysylltiad sydd ar gael i’r defnyddiwr. Bydd yr algorithm gweithredoedd fel a ganlyn: yn gyntaf bydd angen i chi ddewis yr adran “Gosodiadau Lloeren” yn y brif ddewislen, yna bydd angen i chi osod y paramedrau priodol. Bydd angen i chi ddod o hyd iddynt ym mhob achos ar eich pen eich hun gan gwmni sy’n ddarparwr gwasanaeth teledu. Y cam nesaf yw cychwyn y chwiliad â llaw am y paramedrau a gofnodwyd.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenYr ail opsiwn ar gyfer sefydlu lloeren yw chwilio awtomatig. I osod teledu lloeren am ddim ar y blwch pen set, bydd angen i chi wneud y canlynol: cysylltu’r tiwniwr â’r teledu. Gwneir hyn trwy’r mewnbwn HDMI. Os yw’r derbynnydd wedi’i ymgorffori, yna mae’r llinyn wedi’i gysylltu â’r cysylltydd cyfatebol sydd wedi’i leoli ar y panel. Yna mae angen i chi fynd i ddewislen y ddyfais. Yna dewch o hyd i’r tab “Sianeli” yno a dewiswch y math o signal yn y rhestr sy’n agor. Yn yr achos hwn, bydd yn “Sputnik”. Y cam nesaf yw clicio ar y tab “Gosodiadau Lloeren”. Nesaf, mae angen i chi wirio’r paramedrau a gofnodwyd, os yw popeth yn gywir a’r gwerthoedd yn gywir, gallwch glicio ar y cadarnhad (“OK”). Y cam nesaf yw newid i’r modd chwilio awtomatig. Ar y diwedd, mae’r defnyddiwr yn derbyn teledu lloeren wedi’i osod a gall ei ddefnyddio i wylio rhaglenni darlledu.

Heb antena

Mae’n bwysig gwybod sut i sefydlu
sianeli
ar deledu lgpan nad oes antena. Yn yr achos hwn, gallwch ddefnyddio technoleg IPTV. Mae cysylltu â’r datrysiad hwn yn un o’r ffyrdd hawsaf a mwyaf cyfleus i wylio’r teledu. Nid yw antena safonol neu ddysgl lloeren yn berthnasol yn yr achos hwn. Y dechnoleg dan sylw yw teledu digidol rhyngweithiol modern. Mae’n perfformio ei waith ar y Protocol Rhyngrwyd. Er mwyn gallu ffurfweddu, defnyddir trosglwyddiad signal sy’n mynd trwy’r protocol IP a ddefnyddir gan weithredwyr teledu cebl. Dylid cofio yma mai’r gwahaniaeth o ffrydio fideo yw’r ffaith y gallwch chi ddefnyddio nid yn unig deledu, ond hefyd tabled, ffôn clyfar neu gyfrifiadur personol i wylio rhaglenni a sianeli teledu safonol. Ar gyfer gwylio cyfforddus heb ddefnyddio antena, bydd angen i chi hefyd ffurfweddu IPTV. Bydd angen o’r cychwyn cyntaf dewis darparwr sy’n darparu cyfle tebyg yn y rhanbarth. Yna mae angen ichi ddod i gytundeb gwasanaeth priodol ag ef. Y cam nesaf yw cofrestru ar y safle perthnasol. Bydd yn cynnwys rhestr y bydd angen i chi ddewis set addas o sianeli teledu ohoni, a fydd, ar ôl talu, ar gael i’w gwylio. Yn ogystal, gall y darparwr gynnig pecynnau yn ôl pwnc. Mae’n rhaid i chi dalu ychwanegol amdanynt. Bydd yn cynnwys rhestr y bydd angen i chi ddewis set addas o sianeli teledu ohoni, a fydd, ar ôl talu, ar gael i’w gwylio. Yn ogystal, gall y darparwr gynnig pecynnau yn ôl pwnc. Mae’n rhaid i chi dalu ychwanegol amdanynt. Bydd yn cynnwys rhestr y bydd angen i chi ddewis set addas o sianeli teledu ohoni, a fydd, ar ôl talu, ar gael i’w gwylio. Yn ogystal, gall y darparwr gynnig pecynnau yn ôl pwnc. Mae’n rhaid i chi dalu ychwanegol amdanynt.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenBydd y cyfluniad yn cael ei berfformio’n uniongyrchol yn unol â’r cyfarwyddiadau a nodir gan y darparwr. Mae’n ddigon hawdd astudio ar eich pen eich hun. Os oes gan y teledu swyddogaeth Teledu Clyfar, yna mae hyd yn oed yn haws tiwnio sianeli heb antena. Bydd angen i chi gysylltu â’r teledu trwy gebl Rhyngrwyd neu actifadu’r ddyfais gan ddefnyddio addasydd Wi-Fi. Dylid cofio bod gan y dull hwn anfanteision: mae angen Rhyngrwyd cyflym ar gyfer gweithrediad sefydlog y sianeli. Rhaid i ansawdd y signal fod yn gyfryw fel nad oes unrhyw seibiannau neu rewi. Os yw’r Rhyngrwyd yn gweithio’n ysbeidiol, yna bydd y ddelwedd ar y sgrin deledu yn aml yn rhewi neu’n diflannu’n llwyr.

Trwy Antenna

Yn llai aml mae’r cwestiwn yn codi
sut i sefydlu sianeli ar deledu heb flwch pen set , ond gan ddefnyddio antena safonol. At y diben hwn, bydd angen i chi ddefnyddio cebl arbennig y bydd angen ei gysylltu â’r allbwn priodol. Mae’n bwysig ystyried yma, os yw’r teledu wedi’i gysylltu ag antena ar y cyd, er mwyn gwella ansawdd y signal, argymhellir gosod antena awyr agored neu dan do ychwanegol yn y tŷ. Ar ôl cysylltu’r antena, cynhelir chwiliad sianel safonol (â llaw ac awtomatig), mae tiwnio pellach (yn ôl niferoedd sianel) eisoes yn cael ei wneud er hwylustod a chysur defnydd. Mae’r dull o chwilio a thiwnio sianeli trwy antena yn addas pan gyfyd cwestiwn
sut i sefydlu 20 sianel am ddim ar deledu. Mae hyn oherwydd y ffaith nad oes angen taliad ar gyfer Ether.

Trwy y rhagddodiad

Yn gyntaf mae angen i chi gysylltu’r ddyfais â’r teledu gan ddefnyddio’r gwifrau a’r ceblau sydd wedi’u cynnwys yn y pecyn. Mae’n bwysig dewis y mewnbynnau cywir ar gyfer cysylltu er mwyn i’r blwch pen set weithio. Ar ôl hynny, mae angen i chi fynd i’r ddewislen a dewis chwilio awtomatig. Ar ôl dewis y sianeli sydd ar gael, dylid eu cofio. Bydd yr algorithm gweithredoedd yn safonol.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloeren

Ar gyfer cebl

Gosodiad teledu cebl priodol
ar lgangen tiwniwr (nid oes angen antena ar gyfer hyn). Mae’r signal cebl wedi’i gysylltu â’r teledu trwy gebl yn uniongyrchol gan y darparwr. Er mwyn gwneud y gosodiad, bydd angen i chi ddefnyddio cebl signal a teclyn rheoli o bell. Ag ef, mae angen i chi fynd i’r ddewislen, dod o hyd i’r adran “Sianeli”. Yna cliciwch ar y cadarnhad. Ar ôl hynny, dewiswch yr opsiwn gyda chwiliad awtomatig a chadarnhewch y dewis eto. Dylid cofio, yn y ddewislen chwilio awtomatig, y bydd angen i chi hefyd glicio gyferbyn â’r eitemau “Antenna” a “Cable TV”. Ar ôl hynny, mae angen i chi glicio ar y rhestr o weithredwyr a dewis yr opsiwn priodol. Mewn ffenestr arbennig, yna caiff y wybodaeth berthnasol ei mewnbynnu a’i chadarnhau. Yna, gan ddefnyddio’r teclyn rheoli o bell, cliciwch ar “Nesaf”. Y cam nesaf yw dewis paramedrau chwilio. Bydd angen nodi’r mathau hynny o sianeli, a fydd yn cael ei ddefnyddio. Er enghraifft, “Dim ond digidol”. Trwy glicio ar “Run” mae’r defnyddiwr yn cwblhau’r ffurfweddiad. Mae’r union ofynion i’w gweld ar wefan y gweithredwr. Mae’r chwiliad yn cymryd sawl munud. Ar ôl ei gwblhau, mae angen i chi glicio ar “Gorffen” a gallwch symud ymlaen i wylio sianeli.

Trwy wifi

Weithiau gall y cwestiwn godi
sut i sefydlu sianeli teledu ar deledu clyfar lg , gan ddefnyddio cyfathrebu diwifr at y diben hwn. Mae angen i chi droi’r teledu ymlaen, defnyddio’r teclyn rheoli o bell i ffurfweddu. Ag ef, bydd angen i chi fynd i’r brif ddewislen ar y sgrin deledu ac yna pwyswch y botwm “Cartref”. Ar ôl dewis “Gosodiadau”, yna ewch i “Rhwydwaith” ac yna “Cysylltiad Rhwydwaith”. Mae gan yr adran hon hefyd “Gosodiadau”, ynddo bydd angen i chi ddewis “Rhestr o rwydweithiau”. Yn y rhestr sy’n agor, dewisir yr opsiwn “Rhwydwaith Di-wifr”, ac mewn rhestr arall sy’n ymddangos, dylech ddod o hyd i lwybrydd addas.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenRhan nesaf y weithred: mae angen i chi nodi’r cyfrinair diwifr yn y maes a’i gadarnhau. Yna cliciwch ar yr arysgrif “Gorffen” a phrofwch ansawdd y cysylltiad. I wneud hyn, bydd yn ddigon i fynd i unrhyw safle. Efallai y bydd angen cofrestru defnyddiwr hefyd. Mae ei angen er mwyn defnyddio’r holl nodweddion y mae Smart TV yn eu cynnig. Er enghraifft, mae’n caniatáu ichi osod cymwysiadau a widgets sy’n angenrheidiol ar gyfer y defnyddiwr. I greu cyfrif, bydd angen i chi agor y brif ddewislen, yna cliciwch ar y botwm “Mewngofnodi”.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenOs yw’r cyfrif eisoes yn bodoli, yna mae’n ddigon i nodi’r data cyfredol. Os na, mae angen cofrestru. Ar ôl llenwi’r holl feysydd, mae angen i chi hefyd dderbyn y polisi preifatrwydd er mwyn cwblhau’r cofrestriad. Gallwch wneud hyn trwy dicio’r blwch nesaf at “Cytuno”.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenYn y maes “E-bost”, bydd angen i chi ysgrifennu eich cyfeiriad e-bost, rhowch y cyfrinair cyfredol ddwywaith. Nesaf, bydd angen i chi fynd i’r post (a ddefnyddir ar gyfer hyn, er enghraifft, ffôn clyfar neu lechen). Yno, dylai’r defnyddiwr weld y llythyr, ei agor a dilyn y ddolen i gadarnhau perthnasedd y cyfeiriad a chwblhau’r broses gofrestru. Ar ôl hynny, bydd y cyfrif yn cael ei actifadu.
Sut i diwnio sianeli ar eich LG TV i dderbyn teledu digidol, cebl, lloerenYna bydd angen i chi fynd allan i’r brif ddewislen, er mwyn ail-fewnbynnu’r wybodaeth. Ar ôl hynny, fe’ch cynghorir i wirio’r blwch wrth ymyl yr eitem “Aros wedi’i lofnodi” er mwyn peidio â nodi’r mewngofnodi a’r cyfrinair eto bob tro y byddwch chi’n ei droi ymlaen. Problemau ac Atebion Weithiau gall y defnyddiwr ddod ar draws nifer o broblemau: Dewiswyd ffynhonnell signal anghywir yn ystod y gosodiad – bydd angen i chi fynd i’r gosodiadau ac ailgysylltu yno, gan ddewis, er enghraifft, “Teledu Daearol”. Mae’r firmware gosodedig wedi hedfan – bydd angen i chi ddewis fersiwn mwy diweddar a chyfredol o’r system weithredu a pherfformio’r broses diweddaru firmware yn gywir. Nid yw’r teledu yn troi ymlaen – yn gyntaf bydd angen i chi wirio’r rhwydwaith am bresenoldeb trydan ynddo, ac yna’r ffynhonnell pŵer uniongyrchol (soced) ar gyfer gweithrediad. I wneud hyn, argymhellir cysylltu’r ddyfais ag allfa wahanol.

Rate this post
Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: