Sut i ddewis taflunydd, sut mae’n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

Taflunydd – sut i ddewis, sut mae’n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau, cysylltiad a gosodiadau. Cyn dewis dyfais taflunio sy’n gweddu orau i’ch anghenion, mae angen i chi wybod egwyddorion ac agweddau sylfaenol ei weithrediad, deall y gwahaniaethau rhwng y prif dechnolegau.

Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau
Taflunydd laser[/capsiwn]

Beth yw taflunydd a sut mae’n gweithio

Dyfais optegol yw taflunydd sy’n lledaenu golau allan i ffurfio arddangosfa ar sgrin daflunio. Mae’r ddyfais allbwn yn gallu derbyn delweddau o ffynhonnell allanol (cyfrifiadur, ffôn symudol, chwaraewr cyfryngau, camcorder, ac ati) a’u harddangos ar wyneb mawr. Mae taflunydd digidol modern yn cynnwys tair prif gydran:

 1. Ffynhonnell golau sy’n creu golau ar gyfer delwedd. Mae hwn yn lamp halid metel, uned deuod laser neu uned LED.
 2. Sglodyn neu sglodion sy’n cynhyrchu cynnwys gweledol yn seiliedig ar signal ffynhonnell fideo . Fel arfer, dyma un ddyfais micro-ddrych Tafluniad Golau Digidol (DLP), tri phanel LCD, tri sglodyn LCoS (crisialau hylif ar silicon).
 3. Lens , ynghyd â’i elfennau optegol cysylltiedig, a ddefnyddir i gynhyrchu lliw a thaflu cynnwys ar sgrin.

Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauGall taflunwyr swmp fod yn gludadwy, wedi’u gosod ar y nenfwd, sy’n taflu delwedd dros bellteroedd hir. Gellir defnyddio opsiynau cludadwy lle bynnag y mae arwyneb ysgafn. Mae gan y mwyafrif o ddyfeisiau ffynonellau mewnbwn lluosog, porthladdoedd HDMI ar gyfer offer cenhedlaeth newydd, VGA ar gyfer dyfeisiau hŷn. Mae rhai modelau yn cefnogi Wi-Fi, Bluetooth. [caption id="attachment_9453" align="aligncenter" width="650"]
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauCysylltwyr taflunydd Epson ar y panel cefn[/ capsiwn]

Egwyddor gweithredu gwahanol fathau o daflunwyr

Beth yw taflunydd digidol? Mae’n cynrychioli penllanw technolegau sy’n dyddio’n ôl i’r camera obscura a’r llusern hud, taflunwyr sleidiau o ddechrau’r 20fed ganrif. Un tro, roedd taflunwyr yn dibynnu ar ffilm yn unig i greu delweddau symudol. Defnyddiwyd y dechnoleg mewn sinemâu masnachol tan tua 2000.

Yn y 1950au, datblygwyd taflunyddion fideo yn seiliedig ar diwbiau pelydr cathod coch, gwyrdd (CRTs). Mae llawer o berchnogion theatrau cartref yn dal i gofio blychau mawr, trwm gyda “llygaid” coch, gwyrdd a glas yn chwyddo.

Heddiw, mae ffilm wedi’i disodli’n llwyr gan opsiynau digidol yn seiliedig ar un o dri thechnoleg prosesu delweddau: LCD, LCoS, DLP. Mae pob technoleg yn cynnig manteision – maint a phwysau bach, cynhyrchu gwres isel, defnydd effeithlon o ynni taflunydd. Mae gan bob un ohonynt gryfderau a gwendidau ar gyfer gwahanol gymwysiadau.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

LCD (arddangosfa grisial hylif)

Crëwr taflunydd LCD cyntaf y byd, a gyflwynwyd ym 1984, yw Gene Dolgoff. Mae’r dechnoleg LCD yn seiliedig ar brism ciwbig sy’n cynnwys tri wyneb y mae paneli LCD ar gyfer cydrannau coch, gwyrdd a glas y signal fideo wedi’u gosod arnynt. Defnyddir y prism i drosi’r pelydrau golau sy’n dod o’r paneli RGB unigol yn un trawst. Mae pob panel LCD yn cynnwys miliynau o grisialau hylif y gellir eu halinio mewn safleoedd agored, caeedig, rhannol gaeedig i ganiatáu i olau basio drwodd.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauMae pob grisial hylif yn ymddwyn fel giât, gan gynrychioli picsel unigol. Wrth i olau coch, gwyrdd a glas fynd trwy baneli LCD, mae’r crisialau hylif yn agor ac yn cau yn dibynnu ar faint o bob lliw sydd ei angen ar gyfer y picsel hwnnw ar amser penodol. Mae’r weithred hon yn modiwleiddio’r golau, gan greu delwedd wedi’i thaflunio ar y sgrin.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauMewn rhai taflunyddion LCD, laser glas yw’r ffynhonnell golau. Yn y rhan fwyaf o fodelau laser, mae peth o’r golau glas o’r laser yn taro olwyn nyddu sydd wedi’i gorchuddio â ffosffor ac yn allyrru golau melyn, sydd wedyn yn cael ei wahanu’n gydrannau coch a gwyrdd gan ddefnyddio drychau deucroig. Mae gweddill y golau laser glas yn cael ei anfon at y delweddwr glas.

CLLD (Prosesu Golau Digidol)

Technoleg CLLD yw’r mwyaf poblogaidd mewn taflunwyr o bob math a maint. Wedi’i ddatblygu ym 1987 gan Larry Hornbeck o Texas Instruments, cyflwynwyd y peiriant DLP cyntaf gan Digital Projection ym 1997. Sut mae taflunydd prosesu golau digidol yn gweithio? Trwy adlewyrchu golau oddi ar baneli drych microsgopig a elwir yn ddyfeisiau microddrych digidol (DMDs). Maent yn cynrychioli amrywiaeth o ddrychau bach, pob un ohonynt yn gweithredu fel un picsel adlewyrchol mewn cydraniad tafluniad.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauMae dau fath o CLLD – gydag un a thri sglodyn. Mae’r offeryn yn cynnwys olwyn lliw (gyda hidlwyr coch, gwyrdd a glas) sy’n cylchdroi i gynhyrchu lliwiau dilyniannol. Ar ddiwedd y ddyfais mae ffynhonnell golau (lamp). Mae’n allyrru golau i mewn i olwyn lliw cylchdroi ac yn mynd trwy’r DMD.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauMae pob drych yn gysylltiedig â phwynt golau. Pan fydd golau yn disgyn ar y drychau, maent yn cyfateb i’w ffynhonnell gyda symudiad lletraws ymlaen, yn ôl. Golau’n uniongyrchol i lwybr y lens i droi’r picsel ymlaen, ac i ffwrdd o lwybr y lens i’w ddiffodd.

Mae gan rai taflunwyr CLLD pen uchel dri sglodyn CLLD ar wahân, un yr un ar gyfer sianeli coch, gwyrdd a glas. Mae taflunydd tri sglodyn yn costio dros $10,000.

Yn CLLD, gall y ffynhonnell golau hefyd fod yn laser glas, sy’n cyffroi’r olwyn ffosffor fel ei fod yn allyrru golau melyn. Mae wedi’i rannu’n rhannau coch a gwyrdd, tra bod rhywfaint o’r golau glas o’r laser yn cael ei ddefnyddio i greu rhan las y ddelwedd yn uniongyrchol. Mae atebion eraill yn gofyn am ychwanegu ail laser coch neu ddefnyddio laserau coch, gwyrdd a glas ar wahân. Mae sawl model hefyd wedi defnyddio LEDs coch, gwyrdd a glas, er nad ydynt mor llachar â laserau. Mae cysyniad CLLD wedi’i ysbrydoli gan ddrychau hud Tsieineaidd. Mae fflwcs goleuol taflunwyr CLLD yn llachar, yn addas ar gyfer ystafelloedd gyda goleuadau amgylchynol (ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd cynadledda). https://gogosmart.ru/texnika/proektory-i-aksessuary/lazernye.html

LCoS

Mae LCoS (Crisialau Hylif ar Silicon) yn dechnoleg sy’n ymgorffori egwyddorion CLLD ac LCD. Dangosodd General Electric osodiad rhagamcanu LCoS cydraniad isel yn ôl yn y 1970au, ond nid tan 1998 y cyflwynodd JVC SXGA + (1400×1050) gan ddefnyddio technoleg LCoS, y mae’r cwmni’n ei alw’n D-ILA (Direct Drive Image Light). Yn 2005, rhyddhaodd Sony ei fodel theatr gartref 1080p cyntaf, y VPL-VW100, gan ddefnyddio ei weithrediad LCoS ei hun, y SXRD (Silicon X-tal Reflective Display), ac yna’r JVC DLA-RS1.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauMae LCoS yn dechnoleg adlewyrchol sy’n defnyddio crisialau hylif yn lle drychau ar wahân. Fe’u cymhwysir i’r swbstrad drych adlewyrchol. Wrth i’r crisialau hylif agor a chau, mae golau naill ai’n cael ei adlewyrchu oddi ar y drych isod neu ei rwystro. Mae hyn yn modiwleiddio’r golau ac yn creu delwedd. Mae taflunwyr sy’n seiliedig ar LCOS fel arfer yn defnyddio tri sglodyn LCOS, un yr un i fodiwleiddio golau yn y sianeli coch, gwyrdd a glas. Honnir bod y system hon yn cynhyrchu’r effaith sgrin drws leiaf, heb yr “effaith enfys” ac arteffactau eraill sy’n gysylltiedig â’r olwyn lliw CLLD un sglodyn. Defnyddir y dechnoleg mewn taflunyddion amlgyfrwng wedi’u targedu at gymwysiadau gwylio pwysig, mewn taflunwyr theatr cartref o ansawdd uchel. Sut i ddewis taflunydd ar gyfer cartref neu swyddfa, CLLD, LCD, DMD, 3LCD – sy’n well: https://youtu.be/1r3JzfWeHkg

Paramedrau pwysig wrth ddewis taflunydd ar gyfer gwahanol dasgau

Y peth cyntaf y maent yn talu sylw iddo wrth ddewis yw’r
gymhareb amcanestyniad . Mae hon yn fanyleb sy’n cael ei phennu gan bellter yr amcanestyniad a lled y sgrin – D/W. Gwerth cyffredin yw 2.0. Mae hyn yn golygu, am bob troedfedd o led delwedd, bod yn rhaid i’r peiriant fod 2 droedfedd i ffwrdd, neu D/W = 2/1 = 2.0. Er enghraifft, os ydych chi’n defnyddio sampl gyda chymhareb taflu o 2.0 a lled delwedd o 5 troedfedd (1.52 m), byddai’r pellter taflunio yn 10 troedfedd (3.05 m). Wrth gwrs, gall amodau fod yn fwy hyblyg o ran sut i ddewis taflunydd. Gellir tybio bod y gofod yn caniatáu ichi ei osod ar y nenfwd. Yn yr achos hwn, er y gellir dewis unrhyw gynnyrch taflunio yn dechnegol, dylid ystyried gosod mor agos at y sgrin â phosibl.

Mae golau yn ufuddhau i gyfraith sgwâr gwrthdro (mae dwyster mewn cyfrannedd gwrthdro â sgwâr y pellter).

Po agosaf y gellir gosod y gosodiad, bydd angen llai o lumens ar gyfer atgynhyrchu clir.

Disgleirdeb y Ffrwd

Disgleirdeb yw’r ffactor pwysicaf sy’n pennu faint o olau y mae dyfais taflunio yn ei drosglwyddo i’r sgrin. Mae’r gwerth yn cael ei fesur mewn lumens ANSI, lle mae’r uned yn hafal i’r disgleirdeb a allyrrir gan y fflwcs luminous. I gyfrifo’r nifer gofynnol o lumens, mae angen i chi wybod y pellter taflunio, lled y ddelwedd, cyfluniad yr amgylchedd y defnyddir y ddyfais ynddo, faint o olau amgylchynol yn yr ystafell. Y ffordd hawsaf o ddarganfod hyn yw defnyddio cyfrifiannell taflunio. Mae llawer o weithgynhyrchwyr yn darparu’r offeryn meddalwedd hwn ar eu gwefannau. Os yw’r disgleirdeb yn uchel, yna gall y ddyfais drosglwyddo delwedd weladwy hyd yn oed mewn amodau nad ydynt yn gwbl dywyll. [caption id="attachment_11866" align="aligncenter" width="575"]
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauMae disgleirdeb y taflunydd yn baramedr pwysig wrth ddewis [/ capsiwn] Dylid cofio bod y ddyfais yn cynnwys scaler a ddefnyddir i brosesu signal fideo yn seiliedig ar ffynhonnell y tarddiad, a all fod yn ddisg optegol, set -Top blwch, teledu, tuner neu arall. Os nad yw’r graddiwr yn gweithio’n foddhaol, nodweddir y ddelwedd gan ymylon miniog, arteffactau, a chysgodion ysbeidiol o amgylch gwrthrychau.

Cymhareb Cyferbyniad

Mae’r gymhareb cyferbyniad yn nodi gallu’r ddyfais i arddangos ardaloedd tywyll a golau waeth beth fo’r amodau goleuo. O’r herwydd, mae’n effeithio ar ddyfnder du, graddlwyd, a thonau lliw yn gyffredinol. Fe’i mynegir fel cymhareb rifiadol fel 1000:1, po uchaf yw’r gymhareb, y gorau yw’r cynnyrch.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

Cywiriad Keystone

Defnyddir y cywiriad carreg clo fel y’i gelwir i wneud iawn am yr afluniad a achosir gan osod yr uned ar ongl amlder heblaw’r ongl safonol mewn perthynas â’r sgrin. Mae cywiro Keystone yn adfer y geometreg wreiddiol a chymhareb agwedd delwedd oherwydd afluniad a all ddigwydd yn dibynnu ar ei safle.

Caniatâd

Yn dibynnu ar sut rydych chi’n dewis taflunydd, at ba ddiben y caiff ei ddefnyddio, mae’r datrysiad yn bwysig. Mae gan y rhan fwyaf o daflunwyr amlgyfrwng gydraniad o o leiaf XGA (1024 x 768), fformat cymhareb agwedd 4:3 sydd wedi bod yn stwffwl ers tro ar gyfer cyflwyniadau PowerPoint. Mae rhai modelau lefel mynediad yn dal i gynnig datrysiad SVGA (800 x 600). HD Yn barod ar 1280 x 720 picsel gyda mewnbynnau HDMI a Chydran sy’n trin y rhan fwyaf o signalau fideo. Mae Full HD 1920 × 1080 yn ddelfrydol ar gyfer chwarae cynnwys cartref fel darllediadau teledu HD, Blu-ray neu gemau fideo.

Mae’r modelau cenhedlaeth ddiweddaraf yn rhedeg ar gydraniad 4K o 4096 × 2160 picsel, sy’n arbennig o gyffrous wrth chwarae cynnwys sydd wedi’i storio ar Blu-ray 4K UltraHD neu brosesu gemau fideo ar gyfrifiaduron personol pwerus, consolau (PlayStation 4 Pro, Xbox One X neu Xbox One S) .

[caption id="attachment_11868" align="aligncenter" width="501"]
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauDatrysiad taflunydd

Swn

Mae dyfeisiau taflunio yn defnyddio ffan a system afradu ac ailgylchredeg gwres fwy neu lai datblygedig. Gyda hynny mewn golwg, yn bendant ni fyddai unrhyw un eisiau cael ei boeni gan sŵn cefnogwr yn boddi synau cyfagos. Mae sŵn yn cael ei fesur mewn dB (desibelau) ac mae llai na 30 dB yn cael ei ystyried yn fwy na derbyniol.

Graddio delwedd

Yn dibynnu ar y pellter taflunio, bydd hyd ffocal, chwyddo a maint y ddelwedd yn newid. Mae’r olaf yn ffactor pwysig wrth ddewis, gan fod modelau rhad yn y rhan fwyaf o achosion yn arddangos delweddau o 3 neu 3.5 metr o faint. Wrth gwrs, mae pellter yr amcanestyniad yn dibynnu’n llwyr ar faint y cyfrwng. Mae rhai angen 3 metr i daflunio delweddau 2 fetr, efallai y bydd angen 4 neu 5 metr ar eraill. Ffactor graddio cyffredin yw 1.2. Ar y gymhareb hon, gallwch newid maint y ddelwedd 20% gyda’r lens chwyddo. Gall samplau gyda lensys tafliad byr gynhyrchu delweddau mawr ar bellteroedd tafliad byr.

Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau
Graddio delwedd ar y taflunydd[/ caption]

Mathau o daflunyddion – nodweddion a galluoedd

Mae dyfeisiau’n cael eu dosbarthu i sawl grŵp yn dibynnu ar eu pwrpas swyddogaethol neu eu cwmpas.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauDaeth taflunyddion theatr cartref i’r amlwg tua diwedd y 2000au pan ddisodlodd HDTV setiau teledu CRT swmpus gyda’u cymhareb agwedd sgwâr 4:3. Mae’r disgleirdeb tua 2000 lumens (gyda datblygiad yr amcanestyniad, mae’r nifer yn cynyddu, ac mae’r cyferbyniad yn uwch), cymhareb agwedd y sgrin amcanestyniad yn bennaf yw 16:9. Mae pob math o borthladdoedd fideo yn gyflawn, sy’n addas ar gyfer chwarae ffilmiau a theledu manylder uwch.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauModelau busnes yw’r mathau o daflunwyr a ddefnyddir mewn amgylchedd proffesiynol at ddibenion addysgol. Maent yn gydnaws yn bennaf â gliniaduron, cyfrifiaduron pen desg ar gyfer adlewyrchu rhyngwynebau, gan ddarparu mynediad i raglenni Microsoft PowerPoint, Excel. Yn dechnegol, maent yn wahanol i’w cymheiriaid theatr gartref o ran eu cymhareb agwedd (o 4:3 i 16:10) a mwy o opsiynau datrysiad na thaflunwyr safonol 720p a 1080p.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauMae cynhyrchion gosod proffesiynol wedi’u cynllunio i ddarparu delweddau o ansawdd uchel iawn mewn ystafelloedd cynadledda corfforaethol neu neuaddau arddangos mawr. Mae hyblygrwydd gosod uchel, rheolaeth ganolog ac atebion cyflwyno diwifr graddadwy yn gwneud y cynhyrchion hyn yn ddelfrydol ar gyfer cyflwyniadau proffesiynol a gosodiadau celf.

Dewis Taflunydd ar gyfer Gwahanol Ystafelloedd a Sefyllfaoedd

Mae llawer o’r opsiynau taflunydd cyllideb yn addas at ddefnydd busnes, megis cyflwyniadau PowerPoint, byrddau gwyn rhyngweithiol, a sgyrsiau fideo corfforaethol. Gallant gynnig disgleirdeb gweddus, opsiynau gwahanol ar gyfer cysylltu â chyfrifiadur, ond efallai na fydd eu cydraniad yn HD llawn (1920×1080 picsel) nac yn meddu ar y siâp cywir (16:9) ar gyfer gwylio ffilmiau a sioeau teledu. Yn bwysicaf oll, mae gwrthrychau a fwriedir ar gyfer defnydd busnes yn aml â lliwiau gorliwio sydd i fod i gael eu harddangos mewn ystafell gynadledda wedi’i goleuo’n llachar ond nad ydynt yn edrych yn naturiol wrth wylio ffilmiau mewn ystafell dywyll. Maent hefyd yn brin o osodiadau fideo i wneud chwarae’n fwy cywir.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauDefnyddir taflunydd hysbysebu Gobo, fel rheol, at ddibenion marchnata. Mae gobo yn ddarn o wydr neu fetel sydd, o’i osod mewn peiriant, yn taflu’r dyluniad dymunol ar arwyneb fel wal neu lawr.

Pa ddyfais i’w dewis ar gyfer ystafell olau?

Mae’n wybodaeth gyffredin bod gwrthrychau taflunio yn fwy addas ar gyfer ystafelloedd tywyll. Mae unrhyw olau sy’n dod o ffenestri, nenfwd a lampau bwrdd yn effeithio’n fawr ar berfformiad y taflunydd. Yr hyn sy’n gwneud y ddyfais yn gallu arddangos yn ddigon clir trwy’r dydd yw disgleirdeb pwerus o leiaf 2500 lumens.

Gydag allbwn golau, mae pellter taflu hefyd yn ystyriaeth bwysig ar gyfer cael y delweddau gorau gan ddefnyddio lliwiau pur.

Faint mae taflunydd da yn ei gostio

Yn gyffredinol – mwy na 1000 o ddoleri. Dyma faint mae taflunydd 4K yn ei gostio. Mae rhai modelau o dan $1,000 yn derbyn signal 4K ond yn gostwng i 1080p.

Sut i ddewis taflunydd theatr gartref

I wylio ffilmiau, bydd angen, o leiaf, dyfais amlgyfrwng Llawn HD sy’n gallu atgynhyrchu’r rhan fwyaf o’r gamut lliw Rec 709 a ddefnyddir ar gyfer HDTV a datganiadau fideo cartref. Yn ddelfrydol, mae’n cynnwys modd Sinema sy’n agos at safonau cyfeirio, yn ogystal â’r rheolaethau sydd eu hangen arnoch i fireinio’r llun. Os oes gennych chi chwaraewr Blu-ray 4K neu ffynhonnell 4K arall, yna mae’n werth prynu taflunydd gyda datrysiad 4K a chefnogaeth ar gyfer fideo ystod deinamig uchel, fel y JVC DLA-NX5. Ar gyfer gwylio chwaraeon a gemau, dewiswch fodel Full HD neu 4K HD, llachar (2500 lumens neu fwy), gyda chyfradd adnewyddu o 120 Hz, gan arwain at lai o aneglurder mudiant. Mae’n gwneud synnwyr i gamers ddewis dyfais ag oedi mewnbwn isel. Mae llawer o fathau o daflunwyr theatr cartref yn cynnwys modd gêm gydag oedi mewnbwn is, fel y Viewsonic PX701-4K. Yr hwyrni a argymhellir yw 16ms neu lai. https://gogosmart.ru/texnika/proektory-i-aksessuary/4k-dlya-domashnego-kinoteatra.html Os nad ansawdd delwedd yw eich pryder a bod angen opsiwn hawdd arnoch ar gyfer gwylio fideos YouTube neu sioeau teledu, y Xgimi cludadwy Gall MoGo Pro ddisodli teledu. Daw’r modelau hyn â nodweddion nad ydynt i’w cael mewn amrywiadau traddodiadol, fel apiau ffrydio integredig, Wi-Fi, a Bluetooth. Bwriad y taflunydd yw profi profiad sinematig go iawn ar y sgrin fawr, gan ddefnyddio systemau lens o ansawdd uchel sy’n darparu cyferbyniad ac eglurder delwedd. megis Viewsonic PX701-4K. Yr hwyrni a argymhellir yw 16ms neu lai. https://gogosmart.ru/texnika/proektory-i-aksessuary/4k-dlya-domashnego-kinoteatra.html Os nad ansawdd delwedd yw eich pryder a bod angen opsiwn hawdd arnoch ar gyfer gwylio fideos YouTube neu sioeau teledu, y Xgimi cludadwy Gall MoGo Pro ddisodli teledu. Daw’r modelau hyn â nodweddion nad ydynt i’w cael mewn amrywiadau traddodiadol, fel apiau ffrydio integredig, Wi-Fi, a Bluetooth. Bwriad y taflunydd yw profi profiad sinematig go iawn ar y sgrin fawr, gan ddefnyddio systemau lens o ansawdd uchel sy’n darparu cyferbyniad ac eglurder delwedd. megis Viewsonic PX701-4K. Yr hwyrni a argymhellir yw 16ms neu lai. https://gogosmart.ru/texnika/proektory-i-aksessuary/4k-dlya-domashnego-kinoteatra.html Os nad ansawdd delwedd yw eich pryder a bod angen opsiwn hawdd arnoch ar gyfer gwylio fideos YouTube neu sioeau teledu, y Xgimi cludadwy Gall MoGo Pro ddisodli teledu. Daw’r modelau hyn â nodweddion nad ydynt i’w cael mewn amrywiadau traddodiadol, fel apiau ffrydio integredig, Wi-Fi, a Bluetooth. Bwriad y taflunydd yw profi profiad sinematig go iawn ar y sgrin fawr, gan ddefnyddio systemau lens o ansawdd uchel sy’n darparu cyferbyniad ac eglurder delwedd. html Os nad ansawdd delwedd yw eich pryder, a’ch bod am gael ffordd hawdd o wylio fideos YouTube neu sioeau teledu, gall yr Xgimi MoGo Pro cludadwy gymryd lle eich teledu. Daw’r modelau hyn â nodweddion nad ydynt i’w cael mewn amrywiadau traddodiadol, fel apiau ffrydio integredig, Wi-Fi, a Bluetooth. Bwriad y taflunydd yw profi profiad sinematig go iawn ar y sgrin fawr, gan ddefnyddio systemau lens o ansawdd uchel sy’n darparu cyferbyniad ac eglurder delwedd. html Os nad ansawdd delwedd yw eich pryder, a’ch bod am gael ffordd hawdd o wylio fideos YouTube neu sioeau teledu, gall yr Xgimi MoGo Pro cludadwy gymryd lle eich teledu. Daw’r modelau hyn â nodweddion nad ydynt i’w cael mewn amrywiadau traddodiadol, fel apiau ffrydio integredig, Wi-Fi, a Bluetooth. Bwriad y taflunydd yw profi profiad sinematig go iawn ar y sgrin fawr, gan ddefnyddio systemau lens o ansawdd uchel sy’n darparu cyferbyniad ac eglurder delwedd.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

Adolygiad Taflunydd Theatr Cartref – Modelau Gorau

JVC DLA-NX5

Mae’r cynnyrch theatr cartref pwrpasol yn cynnwys unedau uwch D-ILA 0.69”, lens gwydr 65mm gyda 17 elfen a 15 grŵp. Yn trin fideo HD a 4K gyda chymhareb cyferbyniad uchel, lliwiau cyfoethog, manylion gwych. Mae JVC yn defnyddio paneli D-ILA 4K go iawn felly mae’r NX5 yn gallu arddangos pob picsel mewn ffilmiau a gemau 4K. Mae’r atgynhyrchu tôn deinamig ar gyfer signalau HDR yn rhagorol, felly mae’n cadw’r holl fanylion yn yr uchafbwyntiau llachar orau. Yn cefnogi bron pob gofod lliw DCI/P3 a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer cynnwys 4K. Mae system lens fodur a rhagosodiadau delwedd adeiledig ar gyfer sgriniau penodol yn ei gwneud hi’n hawdd gosod y gosodiad.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

Sony VPL-VW325ES

Mae’r dechnoleg panel uwch SXRD (Arddangosfa Myfyriol Silicon X-tal) a ddefnyddir yn rhagamcanion DC Sony yn cynnig delwedd cydraniad 4K (4096 x 2160) brodorol gyda 8.8 miliwn o bicseli ar gyfer profiad realistig. Mae SXRD yn darparu lliwiau du, inky cyfoethog, yn ogystal â symudiad sinematig creision a llyfnder delwedd, a gall atgynhyrchu lliwiau llachar gyda mwy o arlliwiau a gweadau na system safonol.

Samsung Premiere LSP9T

Mae Ultra Short Throw 4K (UST) yn cynnig profiad theatr ffilm ddramatig gyda ffynhonnell golau laser triphlyg. Gydag atgynhyrchu lliw cywir a chyferbyniad anhygoel ar sgriniau hyd at 130 modfedd, Premiere yw’r cynnyrch ardystiedig HDR10+ cyntaf yn y byd ar gyfer gwylio go iawn. Modd Gwneuthurwr Ffilm yw’r cyntaf o’i fath mewn gosod taflunydd. Mae sain sinematig syfrdanol yn cyd-fynd ag arddangosfa syfrdanol gyda sain 40W 4.2-sianel adeiledig.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

Sylw! Mae UST yn cynnwys cymhareb taflu byr iawn sy’n caniatáu i’r unedau gael eu gosod ychydig fodfeddi o’r wal a’r sgrin. Mae’r cyfluniad hwn wedi’i baru â gwrthbwyso fertigol wedi’i optimeiddio ar gyfer gosod silff. Wedi’i gyfuno â’r sgrin ALR (Gwrthodiad Golau Amgylchynol) gorfodol sy’n benodol i UST, mae’r system sy’n deillio o hyn yn debyg i osod teledu 100-modfedd neu hyd yn oed 120-modfedd yn yr ystafell fyw.

BenQ V7050i

Y laser cyntaf UST 4K o BenQ. Ei nodwedd fwyaf nodedig yw “to haul” llithro modur sy’n cau mecanwaith y lens pan nad yw’n cael ei ddefnyddio. Mae’n cynnig ansawdd llun trawiadol ar gyfer sioeau teledu a ffilmiau, a dyluniad ystafell fyw-gyfeillgar a maint sgrin (hyd at 120 modfedd croeslin). Ymhlith dyfeisiau eraill, mae UST yn sefyll allan am gywirdeb delwedd sy’n debyg i fodelau drud sy’n arbenigo mewn hamdden.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

Hisense PX1-PRO

Tafliad byr iawn gyda photensial adloniant. Yn meddu ar injan laser TriChroma sy’n rhoi sylw llawn i’r gofod lliw BT.2020. Gyda ffocws lens digidol, mae’r PX1-PRO yn darparu delweddau 4K hynod finiog o 90″ i 130″. Yn ogystal â hynny mae nodweddion eARC premiwm ar gyfer sain ddi-golled, modd gwneud ffilmiau, ac integreiddio cartref craff.

LG CineBeam HU810PW

Ymgais gyntaf LG ar beiriant laser difrifol gyda hyd ffocal hir. Wedi’i raddio ar 2700 ANSI Lumens, yn cynnig datrysiad UHD 3840×2160 llawn diolch i sglodyn DLP XPR 0.47″ poblogaidd TI sy’n defnyddio micro-ddrych digidol cydraniad picsel 1920×1080 perchnogol ac yn cymhwyso shifft picsel 4-cam tra-gyflym i wneud pob un o’r 8 miliwn picsel o’r UHD signal dros gyfnod o amser un ffrâm o fideo. https://gogosmart.ru/texnika/proektory-i-aksessuary/dlya-domashnego-kinoteatra.html

Sinema Cartref Epson 5050UB

Yn chwarae’n wych gyda chynnwys 1080p, ond gall hefyd arddangos lliwiau gwell a manylder HDR mewn cynnwys 4K. Mae’n bosibl prynu taflunydd sy’n derbyn signal 4K, yn defnyddio paneli LCD 1080p gyda shifft optegol i efelychu cydraniad 4K (er nad yw hyn yn wir 4K). Mae’n cefnogi chwarae HDR10 ac yn cwmpasu bron y gofod lliw DCI cyfan, yn union fel y DLA-NX5. Mae hefyd yn cynnig rheolaeth lens gwbl awtomataidd ac opsiynau addasu hyblyg.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

Sinema Cartref Epson 2250

Dyfais ardderchog sy’n addas ar gyfer theatr fach neu fel cynnyrch lefel mynediad i’r rhai sydd â diddordeb yng nghelfyddyd taflunio. Rhan o deulu 3LCD 1080p a theulu Epson o ddyfeisiadau adloniant ffrydio sy’n darparu teledu Android adeiledig a mynediad i lawer o apps poblogaidd. Ar ei bris manwerthu presennol o $999, mae’r HC2250 ar lefel uwch na’r modelau 1080p. Mae technoleg 3LCD yn darparu disgleirdeb gwyn a lliw cyfartal, gan ddileu’r angen am yr olwyn lliw a geir mewn taflunyddion DLP un sglodion. Y tu ôl i hyn mae lamp Epson UHE (Effeithlonrwydd Ultra Uchel) gyda hyd oes o 4,500 i 7,500 awr. https://gogosmart.ru/texnika/proektory-i-aksessuary/epson.html

Optoma HD28HDR 1080p gyda 3600 lumens

Mae rhyngwyneb HDMI 2.0 yn cefnogi ffynonellau fideo 4K UHD a HDR ar gyfer profiad gweledol manwl ac eglurder lliw hyd at 301 modfedd. Mae Modd Gêm Uwch ynghyd â chyfradd adnewyddu 120Hz yn darparu amser ymateb mewnbwn cyflym o 8.4ms, sy’n berffaith ar gyfer consol cyflym neu hapchwarae PC. Mae modd arddangos gêm yn darparu mantais weledol trwy wella cysgodion a golygfeydd tywyll i wella gwelededd y rhwystrau sydd ar ddod.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

BenQ HT2150ST – CLLD Llawn HD

Mae ganddo ddisgleirdeb o 2200 ANSI Lumens a chymhareb cyferbyniad deinamig o 15,000: 1, yn ogystal â nifer o nodweddion i wella cywirdeb lliw. Gallwch brynu taflunydd sy’n dod â dau fewnbwn HDMI, ac mae un ohonynt yn gydnaws â MHL, ar gyfer cysylltu dyfeisiau digidol HD fel consol gêm, chwaraewr Blu-ray, neu flwch pen set cebl / lloeren. Sut i ddewis taflunydd ar gyfer eich cartref yn lle teledu: https://youtu.be/jwOkaCxXRf0

Pam mae angen y ddyfais yn yr ysgol, sut i’w ddewis

Mae athrawon yn siŵr bod systemau sain taflunio yn helpu i gynyddu lefel y sylw, gwella perfformiad myfyrwyr. Ond y dasg yw dewis dyfeisiau sy’n cwrdd â gwir anghenion a chyllideb addysg.

Heddiw, mae’r farchnad amlgyfrwng yn cynnig modelau sydd wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer y gymuned addysgol gyda nodweddion sy’n canolbwyntio ar addysg a phrisiau fforddiadwy.

Ni waeth pa mor amrywiol yw cynnwys amlgyfrwng neu dechnolegau rhyngweithiol, ni fydd taflunydd y mae ei nodwedd o lun gwael neu ansawdd sain yn dod â llawer o fudd. Dylai myfyrwyr glywed y wers yn glir, gweld y cynnwys a ragwelir o unrhyw le yn yr ystafell ddosbarth. Mae 3LCD, y dechnoleg tri sglodyn y mae’r rhan fwyaf o daflunwyr theatr addysgol, busnes a chartref yn seiliedig arni, yn darparu delweddau llachar, bywiog a chyson. Mewn ystafell ddosbarth amgylchynol nodweddiadol, mae’n well defnyddio gosodiad gyda 2200 i 4000 lumens o allbwn lliw a gwyn o’i gymharu â chydraniad y monitor, sy’n debygol o XGA (1024×768, cymhareb agwedd 4:3). Gallwch ddewis SVGA 800 x 600 (cymhareb agwedd 4:3), neu’r WXGA poblogaidd (1280 x 768, 16:10),
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauDylai ysgolion ystyried nid yn unig y pris prynu, ond hefyd y costau sy’n cwmpasu cylch bywyd y taflunydd. Mae prynu opsiwn lamp lumen is yn darparu effeithlonrwydd ynni. Felly, mae’n well dewis modelau gyda bywyd lamp estynedig, o 5000 i 6000 awr. Mae mynediad hawdd i’r lamp a’r hidlydd hefyd yn lleihau costau cynnal a chadw cyffredinol. Mae’n gwneud synnwyr i ddewis taflunydd gyda hidlyddion llwch, sy’n ymestyn oes y lamp. Dylai’r model ar gyfer dosbarthiadau ysgol fod yn hawdd i’w gynnal fel nad yw’n gwastraffu amser ar y gosodiad, fel y gwnaeth taflunydd sleidiau yn ei ddydd. Mae’r nodweddion y mae galw amdanynt yn cynnwys addasiad carreg clo awtomatig, pŵer uniongyrchol ar gyfer rheoli pŵer switsh golau. Os yw’r athro am dynnu sylw’r dosbarth oddi wrth y cyflwyniad am ychydig, mae’r botwm A/V Mute (gyda phŵer i ffwrdd amserydd) yn diffodd cynnwys sain a gweledol ar unwaith am amser rhagosodedig y gellir ei ffurfweddu. Mae hefyd yn bwysig gwerthuso mewnbwn meicroffon gyda seinyddion i allu cael y sain i bob myfyriwr heb roi gormod o straen ar y cordiau lleisiol. Rhaid cyfaddef bod llawer o ddatblygiadau arloesol yn natblygiad technolegau taflunio wedi’u harwain gan ddymuniadau athrawon. Oherwydd yr angen i gyrraedd pob myfyriwr, datblygwyd modelau gyda siaradwyr 10-wat a datgodyddion capsiwn caeedig. [caption id="attachment_11864" align="aligncenter" width="500"] Mae hefyd yn bwysig gwerthuso mewnbwn meicroffon gyda seinyddion i allu cael y sain i bob myfyriwr heb roi gormod o straen ar y cordiau lleisiol. Rhaid cyfaddef bod llawer o ddatblygiadau arloesol yn natblygiad technolegau taflunio wedi’u harwain gan ddymuniadau athrawon. Oherwydd yr angen i gyrraedd pob myfyriwr, datblygwyd modelau gyda siaradwyr 10-wat a datgodyddion capsiwn caeedig. [caption id="attachment_11864" align="aligncenter" width="500"] Mae hefyd yn bwysig gwerthuso mewnbwn meicroffon gyda seinyddion i allu cael y sain i bob myfyriwr heb roi gormod o straen ar y cordiau lleisiol. Rhaid cyfaddef bod llawer o ddatblygiadau arloesol yn natblygiad technolegau taflunio wedi’u harwain gan ddymuniadau athrawon. Oherwydd yr angen i gyrraedd pob myfyriwr, datblygwyd modelau gyda siaradwyr 10-wat a datgodyddion capsiwn caeedig. [caption id="attachment_11864" align="aligncenter" width="500"]
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauYn yr ysgol, mae galw cynyddol am daflunwyr [/ capsiwn] Ar gyfer cyflwyniadau amlochrog, rhaid i’r ddyfais gael sawl mewnbwn, gan gynnwys fideo cydran, S-fideo a fideo cyfansawdd, USB, HDMI a sain. Dylai weithio ochr yn ochr ag offer eraill, gan gynnwys Macs a PCs sy’n gysylltiedig â’r Rhyngrwyd, systemau rheoli, camerâu dogfen, camerâu digidol, argraffwyr, sganwyr, dociau gliniaduron, chwaraewyr VHS/DVD, dyfeisiau llaw, a mwy. Mae cysylltiadau cyfleus â thechnolegau megis cyfrifiaduron ac offer clyweledol yn galluogi athrawon i gael mynediad at adnoddau helaeth o ddeunyddiau dysgu ar-lein ac elfennau amlgyfrwng (clipiau fideo ac animeiddiadau). [caption id="attachment_11762" align="aligncenter" width="1300"]
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauLG CINEBeam – taflunydd laser cartref[/ capsiwn] Gellir defnyddio dyfeisiau taflunio i arddangos allbwn amlgyfrwng ar sgriniau cwympo, byrddau gwyn rhyngweithiol a waliau. Mae llawer o ddyfeisiau wedi’u cynllunio gyda galluoedd rhyngweithiol i weddu i wahanol senarios ystafell ddosbarth. Gallwch reoli’r peiriant â llaw neu reoli sawl uned trwy system reoli neu rwydwaith IP. Yn lleihau costau cynnal trwy ddefnyddio cysylltiad RJ-45 i fonitro a rheoli offerynnau lluosog o bell dros rwydwaith.

Dyfais ddefnyddiol at ddibenion addysgol yw taflunydd VR sy’n creu rhith-realiti heb glustffonau. Gan gyfuno corff crwm sgrin panoramig gyda thaflunydd laser uwchben, mae Panoworks yn ail-greu’r profiad rhith-realiti presennol gyda maes golygfa llorweddol 150-gradd a 66-gradd fertigol.

Taflunwyr gorau gorau yn 2022

Opsiynau cyllideb:
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

 1. Mae taflunydd TouYinGer Q9 (RUR 17,690) sy’n seiliedig ar dechnoleg LCD yn defnyddio lamp LED sy’n cynhyrchu allbwn lliw o 6500 lumens brig (286 ANSI ± 20% lumens). Mae croeslin taflunio TouYinger Q9 Full HD bron i 200 modfedd gyda phellter rhagamcan o 6.5 metr. Rhyngwynebau’r ddyfais, fel y dangosir yn y llun gyda’r taflunydd, yw 2 USB-A, 2 HDMI, allbwn AV, VGA a jack clustffon.
 2. Mae Xiaomi Wanbo Projector T2 Max (14,900 rubles) yn LCD LED cludadwy gyda phenderfyniad o 1920 × 1080. Gall chwarae cynnwys gweledol ar 1280×720 a hyd yn oed 4K. Y ffynhonnell golau yw laser. Fflwcs luminous yn y modd arferol (economaidd) – 5000 ANSI lm. Pellter rhagamcaniad -1.5-3.0 m.
 3. Mae Everycom M7 720P (6,290 rubles) yn fodel cludadwy gyda phenderfyniad o 1280 x 720. Rhyngwynebau dyfais – USB, HDMI, VGA, AV-out. Mae’r bloc LED yn caniatáu ichi ryddhau fflwcs luminous cymharol llachar. Mae’r cyferbyniad tua 1000:1.
 4. Cactus CS-PRE.09B.WVGA-W (8,400 rubles) gyda chydraniad uchaf o 1920 x 1080 picsel a disgleirdeb o 1200 lumens. Yn cefnogi cysylltiad diwifr trwy Wi-Fi, slot ar gyfer cardiau cof SD. Yn meddu ar borthladdoedd HDMI, 3RCA a Math A USB.

Y taflunyddion gorau o ran cymhareb pris ac ansawdd:

 1. Taflunydd ViewSonic PA503S – pris 19,200 rubles – 3600 lumens, SVGA 800 x 600 a dyluniad hawdd ei ddefnyddio. Mae’r PA503S yn cynnig ystod eang o opsiynau cysylltedd gan gynnwys HDMI, 2 x VGA, VGA allan, fideo cyfansawdd a sain i mewn / allan. Mae swyddogaeth arbed ynni SuperEco yn ymestyn oes lamp hyd at 15,000 o oriau. Gyda nodweddion clyweledol uwch, opsiynau cysylltedd hyblyg a phris fforddiadwy, mae’r PA503S yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau addysg a busnesau bach.
 2. Epson EB-E01 (35,500) – model 3LCD 1024 x 768, fflwcs luminous 3300 lumens ANSI yn y modd safonol. Cyferbyniad – 15000:1.
 3. Rombica Ray Smart LCD (29990) gyda datrysiad matrics o 1920 × 1080. Fflwcs luminous – 4200 lumens. Pellter rhagamcanu – 1.8 – 5.1 m Cymhareb cyferbyniad – 20000:1.

Modelau Uchaf Gorau:

 1. Pris taflunydd XGIMI Halo yw Rs. Uchafbwyntiau – 1920 x 1080 (HD Llawn), 600-800 ANSI Lumens.
 2. Mae’r LG HF60LSR (Rs. Yn darparu ansawdd delwedd hyd at 120 modfedd.
 3. Rhagamcaniad Laser Xiaomi Mijia Mae MJJGYY02FM (135,000 rubles) yn ddyfais amlgyfrwng gyda hyd ffocal uwch-fyr. Uchafbwyntiau – 1920×1080, 5000 lumens, 3000:1.

https://gogosmart.ru/texnika/proektory-i-aksessuary/xiaomi.html

Sut i gysylltu taflunydd

Y cam cyntaf ar sut i droi’r taflunydd ymlaen yw dod o hyd i’r porthladd priodol ar y ddyfais fewnbwn a’r ddyfais allbwn. Unwaith y caiff ei nodi, mae angen cebl priodol. Mathau o geblau a chysylltwyr ar daflunwyr:

 • ceblau fideo digidol (DV) – HDMI, DisplayPort neu DP, DVI (DVI-D, DVI-I, DVI-A;
 • ar gyfer electroneg symudol – USB-C (yn bennaf ar gyfer ffonau Android), Mellt;
 • Defnyddir Thunderbolt 3 ar gyfer dyfeisiau fel y MacBook Pro. Gall unrhyw ddyfais USB-C weithio gyda phorthladd Thunderbolt 3, ond dim ond cebl Thunderbolt 3 sy’n cefnogi ei safonau gyda chyflymder uchaf o 40Gbps;
 • ceblau fideo analog – RCA, fideo cyfansawdd, S-Fideo, fideo cydran, VGA;
 • ceblau sain – 3.5 mm, sain cyfansawdd, optegol, Bluetooth;
 • ceblau eraill – RS-232, USB-B, USB-A, LAN (RJ45 neu Ethernet);
 • llinyn pŵer ar gyfer y taflunydd.

[caption id="attachment_11865" align="aligncenter" width="768"]
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauSut i gysylltu taflunydd i gyfrifiadur/gliniadur[/ caption] Sut i gysylltu ail fonitor neu daflunydd i gyfrifiadur neu liniadur: https:// youtu.be/q1G5VGfVifs Mae’n bosibl bod technoleg yn ddigon datblygedig ar gyfer cysylltedd diwifr. Mae hyn yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, yn amrywio o gael trawsnewidydd/trosglwyddydd diwifr a derbynnydd i hwyluso cysylltiad, neu daflunydd clyfar sy’n defnyddio rhwydwaith Wi-Fi i gysylltu â dyfeisiau clyfar (gliniadur, ffôn clyfar, neu lechen). Defnyddir y plwg transceiver di-wifr yn bennaf ar gyfer LCDs syml nad ydynt yn gallu cysylltu di-wifr ar eu pen eu hunain.
Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgau

Manteision ac anfanteision defnyddio taflunwyr

Mae dyfeisiau taflunio bob amser wedi cael eu gweld fel cynhyrchion ar gyfer arddangos delweddau mewn cynadleddau, cyfarfodydd a seminarau. Nid yw pawb yn eu gweld fel offer adloniant. Rhaid cyfaddef nad yw gweithgynhyrchwyr yn gwneud unrhyw ymdrechion arbennig i newid y ddelwedd hon, maent yn parhau i ganolbwyntio mwy ar brynwyr busnes. Fel unrhyw dechnoleg defnyddwyr, mae gan daflunydd da ei fanteision a’i anfanteision. Y cyfleustra yw, yn wahanol i setiau teledu, y gall weithio ar unrhyw arwyneb gwastad. Gellir addasu’r rhagamcaniad i faint llai/mwy.

Maint sgrin yw un o’r ffactorau sy’n effeithio ar ddefnyddioldeb gweledol. Mae delweddau mwy yn gwneud gwylio yn haws ac yn lleihau straen ar y llygaid.

Mae’n amlwg bod pob model yn wahanol o ran pwysau a maint, yn gyffredinol maent yn ysgafn ac yn gryno. Fel arfer maent ynghlwm wrth y nenfwd, gan wneud y mwyaf o le. Roedd dyfodiad opsiynau tafliad byr yn ei gwneud hi’n bosibl eu gosod ar silff yn agos at yr wyneb taflunio. Ymhlith yr anfanteision, ni waeth pa mor ddisglair yw taflunydd ffilm, gall golau amgylchynol gymylu’r delweddau. Mae angen rheolaeth lawn dros y goleuadau yn yr ystafell i weithio’n gywir. Mewn gwirionedd, mae gan y ddyfais lawer o broblemau gyda’r arddangosfa. Mae CLLD yn cael effaith enfys dros amser. Mae gan ddyfeisiau LED lygredd glas. Gall LCDs arddangos prosiectau gyda dwysedd net mosgito, gan arwain at gyflwyniadau sy’n ymddangos yn “stwffio” gyda picsel.

Beth yw’r taflunydd gorau ac a oes yna

Yn y mater hwn, cyn ymchwilio i fanylion cynnyrch penodol, mae’n haws canolbwyntio ar y brand. Mae prynwyr yn tueddu i gadw at frandiau premiwm. Efallai y bydd detholiad o gwmnïau poblogaidd yn edrych yn rhywbeth fel hyn:

 1. Mae Epson yn arbenigo mewn technoleg LCD, a elwir yn ddyfeisiwr y cysyniad 3LCD. [caption id="attachment_9466" align="aligncenter" width="343"] Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauEpson EH-TW5820
 • Mae Sony yn gwneud y taflunwyr gorau o bob math, ond mae llinell LCoS SXRD (Silicon X-tal Reflective Display) Sony yn cael ei ystyried yn daflunwyr gorau’r byd ar gyfer adloniant cartref.
 • Mae BenQ yn adnabyddus am DLP un sglodyn ac mae wedi arloesi gyda llawer o ddatblygiadau arloesol yn y maes hwn. Mae’r olwyn lliw 6-segment ar gyfer CLLD un-sglodyn yn effeithiol wrth oresgyn effaith yr enfys. Sut i ddewis taflunydd, sut mae'n gweithio, mathau, nodweddion, dewis ar gyfer gwahanol dasgauBENQ TK850 4K Ultra HD[/capsiwn]
 • Mae Panasonic yn un o’r gwneuthurwyr gorau o DLP 3-sglodyn, sy’n amlwg yn llachar ac yn ddrud iawn.
 • Wrth ddewis model, mae llawer yn dibynnu ar y dibenion neu’r cymwysiadau penodol, y pris y gallwch ei fforddio, y dyfeisiau sydd ar gael i fynd gyda chi, fel system sain, chwaraewr BD neu Wi-Fi, ac ati. I blant, gall cynnyrch fel y taflunydd yg 300 fod yn ddigon.. Dylai amgylchiadau ariannol a chwaeth bersonol fod yn ganllaw wrth ddewis y ddyfais gywir.

  Rate this post
  Teledu digidol.
  Leave a Reply

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: