Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

Mae’n anodd cwrdd â pherson nad yw erioed wedi clywed am frand Samsung. Mae’r un mor anodd rhestru’r holl electroneg y mae’r cwmni hwn yn ei gynhyrchu.
Ni safodd theatrau cartref o’r neilltu. Diolch i atebion technolegol modern a phrofiad helaeth yn y maes hwn, mae llawer o bobl ledled y byd yn caru theatrau cartref Samsung.

Manteision ac anfanteision theatrau cartref Samsung

Felly pam mae theatrau cartref Samsung yn ennill cydnabyddiaeth fyd-eang? Mae angen i chi ddechrau gyda delweddau o ansawdd uchel ac amgylchynu sain, sy’n eich galluogi i ymgolli yn y digwyddiadau sy’n digwydd ar y sgrin. Mae gan stwffin sinemâu y technolegau mwyaf datblygedig, ac mae’r rhyngwyneb a’r galluoedd greddfol yn gwneud y cynnyrch yn ddeniadol i’r defnyddiwr. [pennawd id = “atodiad_5326” align = “aligncenter” width = “700”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref SamsungSamsung_HT-E5550K [/ pennawd]

Manteision

Poblogeiddiad eang theatrau cartref Samsung yw dyfodol anochel pob cynnyrch. Er mwyn deall yr hyn a orchfygodd y brand ddefnyddwyr, mae’n werth deall y buddion:

 1. Dyluniad cyfoes . Yn ogystal ag atebion technolegol modern, mae Samsung yn cynhyrchu sinemâu a all ategu bron unrhyw du mewn.
 2. Amrywiaeth o systemau siaradwr . O atebion syml a rhad i amgylchynu sain gyda siaradwyr diwifr ac subwoofer.
 3. Delwedd . Mae Samsung yn un o’r arweinwyr yn arddangosfeydd OLED, QLED a Neo QLED. Mae pob un ohonynt yn cefnogi datrysiad 4K , sy’n eich galluogi i ddod â’r ddelwedd yn agosach at realiti llawn.
 4. Cefnogaeth i lawer o fformatau , gan gynnwys hen rai: DVD, FLAC ac eraill.
 5. Mae’r system siaradwr yn caniatáu ichi wrando ar gerddoriaeth o’r ansawdd uchaf gan ddefnyddio gwasanaethau theatr gartref, ond gallwch gysylltu’ch ffôn clyfar trwy Bluetooth, USB, neu hyd yn oed ddefnyddio iPod.
 6. Hawdd i’w addasu .

[pennawd id = “atodiad_5324” align = “aligncenter” width = “700”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref SamsungHT-c9950W bluray 3d – theatr gartref fodern Samsung gyda dyluniad modern, yna gellir tynnu sylw at y canlynol:

 • Mae gan y mwyafrif o theatrau cartref Samsung orffeniad sgleiniog. Mae’n hawdd casglu olion bysedd a llwch.
 • Nid yw’r holl wifrau sy’n ofynnol ar gyfer cysylltiad wedi’u cynnwys yn y pecyn .
 • Pris uchel.

Dylid cofio mai dyma brif fanteision ac anfanteision theatrau cartref Samsung. Gall nodweddion modelau penodol amrywio, gan nad yw cynnydd technolegol yn aros yn ei unfan.

Beth mae Theatrau Cartref Samsung yn ei Gynnwys

Mae pob set o theatrau cartref wedi’u trefnu yn ei ffordd ei hun ac mae’n cynnwys amrywiaeth o gyfluniadau, fodd bynnag, gellir gwahaniaethu rhwng y prif offer:

 • prif uned;
 • 5.1 amgylchynu system siaradwr sain ar ffurf Dolby Atmos;
 • subwoofer;
 • ceblau cysylltiad, panel rheoli, ac ategolion eraill yn dibynnu ar y model.

[pennawd id = “atodiad_5325” align = “aligncenter” width = “1065”] Mae
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsungtheatr gartref yn cynnwys sawl bloc [/ pennawd]

Sut i ddewis y theatr gartref gywir

Ymhlith y nifer o opsiynau theatr gartref ar y farchnad, nid tasg hawdd yw dewis yr un sy’n fwyaf addas i chi. Mae’n werth talu sylw i gitiau theatr gartref. Maent yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i ddechrau ei fwynhau mewn dim o dro.

Pa feini prawf y dylid rhoi sylw iddynt

Mae gan bob unigolyn ei anghenion a’i alluoedd ei hun, felly yn gyntaf mae angen i chi benderfynu ar y swm prynu. Bydd y manylion yn culhau’r ardal chwilio yn sylweddol.

Prif uned

Prif dasg y brif uned, neu fel y’i gelwir weithiau, yr uned pen yw ymhelaethu ar y system siaradwr ac arddangos y ddelwedd ar sgrin neu daflunydd. Ef sy’n gyfrifol am nifer y fformatau sain a fideo a gefnogir. Mae gan theatrau cartref modern unedau a all weithio mewn cydraniad 4K neu ddarllen disgiau Blu-Ray heb lawer o anhawster.

Pwer

Yn ychwanegol at y mwyhadur ei hun, maen prawf pwysig yw ei bwer. Po fwyaf pwerus fydd y mwyhadur acwstig, po uchaf a gorau fydd y sain. Mae angen dewis gan ystyried yr ystafell y bydd y theatr gartref wedi’i lleoli ynddi. Er enghraifft, ar gyfer adeilad fflatiau, bydd system siaradwr confensiynol gyda 5 siaradwr ac 1 subwoofer yn ddigonol, ac nid yw’r pŵer mwyhadur yn fwy na 200-250 wat. Mae’r cyfaint cyfartalog gyda phecyn o’r fath yn darparu’r ystumiad sain lleiaf posibl, felly os oes gennych gyllideb, yna mae’n well peidio ag arbed pŵer. [pennawd id = “atodiad_5139” align = “aligncenter” width = “1050”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref SamsungTheatr gartref 7.1 – diagram cysylltiad [/ pennawd]

Swyddogaethau ychwanegol

Mae ymarferoldeb theatr gartref ychwanegol yn ehangu ei alluoedd ac yn symleiddio ei ddefnydd. Heddiw, ni all un wneud heb safon Wi-Fi diwifr, a fydd yn darparu mynediad at gynnwys cyfryngau. Cais symudol ar gyfer rheoli theatr gartref. Gwneir yr opsiwn hwn yn aml gan wneuthurwyr. Gan ddefnyddio ffôn clyfar, gallwch chwarae ffeiliau sain, dod o hyd i ffilm i’w gwylio, neu reoli systemau mewnol yn syml.
Mae Karaoke yn ffordd dda o dreulio amser gyda ffrindiau agos neu mewn parti swnllyd. I wneud hyn, bydd angen un neu bâr o feicroffonau arnoch chi, a pheidiwch ag anghofio am ddisgiau arbennig gyda chyfansoddiadau. [pennawd id = “atodiad_4953” align = “aligncenter” width = “600”
] Mae Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsungtheatr gartref sydd â swyddogaeth carioci yn caniatáu ichi arallgyfeirio’ch amser hamdden [/ pennawd]

System acwstig

Mae’r system siaradwr yn rhan annatod o unrhyw theatr gartref. Mae dau ddigid yn nodi’r system sain, gall fod: .2.0, 2.1, 5.1, 7.1, 9.2. Mae’r rhan fwyaf o systemau theatr gartref yn defnyddio system sain 5.1. Y rhif cyntaf yw nifer y siaradwyr, a’r ail yw nifer y subwoofers. Mae yna dri math o siaradwr: sefyll ar y llawr, gosod wal a silff lyfrau. Cyn dewis, mae angen i chi ystyried maint yr ystafell, er enghraifft, mae siaradwyr silff yn addas ar gyfer ystafell fach, ac ar gyfer neuadd fawr mae’n well dewis siaradwyr llawr.

TOP 10 modelau theatr cartref Samsung gorau i’w prynu yn 2021

Mae modelau theatr cartref Samsung newydd, mwy datblygedig yn cael eu rhyddhau bob blwyddyn. Dyma’r 10 model gorau yn seiliedig ar farn defnyddwyr ar 2021.

10. Samsung HT-TKZ212

Pwer da, sy’n darparu sain uchel o ansawdd uchel. Mae’r cyfartalwr adeiledig yn eich helpu i addasu lefel y cyfaint yn gyflym. Yn cefnogi USB a dau fewnbwn HDMI. Dyluniad braf ac achos o ansawdd uchel. Yn cefnogi radio FM ac yn dod gyda teclyn rheoli o bell.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

9.HT-D453K

Gwneir theatr gartref mewn dyluniad modern, siaradwyr uchel, mae’r uchder yn fwy nag 1 metr. Mae’n bosibl rhaglennu’r teclyn rheoli o bell ar gyfer unrhyw deledu. Mae gan Equalizer sawl rhagosodiad o safon ar gyfer sawl genre o gerddoriaeth. Pan nad yw’r sain yn arbennig o ddisglair, gall y cyfartalwr gywiro’r nam hwn yn hawdd.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

8. HT-KP70

Mae’r opsiwn hwn yn sefyll allan am ei sain bas a’i subwoofer pren. Daw’r set gyda meicroffon sensitif iawn a gwifrau hir, gellir gosod y siaradwyr yn bell iawn oddi wrth ei gilydd. Yn cefnogi bron unrhyw fformat ffeil.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

7.HT-H7750WM

Sain wych hyd yn oed heb leoliadau, mae’r siaradwyr cefn yn hollol ddi-wifr. Mae dau borthladd HDMI. Yn cefnogi llawer o fformatau. Ymddangosiad hyfryd a deunydd corff o ansawdd uchel.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

6.HT-J4550K

Mae llun gweddus gydag acwsteg tair ffordd yn gwneud ichi ymgolli yn y ffilm rydych chi’n ei gwylio. Cefnogaeth i nifer fawr o fformatau, gan gynnwys FLAC. Mae’n hawdd ei sefydlu ac mae ganddo gorff chwaethus.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

5.Samsung HT-E455K

Mae sain o ansawdd uchel ynghyd â bas braster yn golygu mai’r opsiwn hwn yw’r mwyaf llwyddiannus ymhlith cystadleuwyr. Mae’r set yn cynnwys acwsteg gyda system sain 5.1. Ansawdd llun derbyniol.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

4. HT-X30

Theatr gartref gyda system siaradwr 800 W. 9 opsiwn cyfartalwr rhagosodedig ac ansawdd sain gwych. Yn cefnogi bron pob fformat cynnwys cyfryngau.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

3. HT-J5530K

Mae ymarferoldeb gwych y theatr gartref a’r system siaradwr 1000 W yn gwneud yr opsiwn hwn yn un o’r goreuon. Dyluniad clyfar sydd angen 1 cebl pŵer yn unig. Yn allanol yn ffitio i mewn i unrhyw du modern.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

2. HT-E5550K

Bas braster a dwfn gyda phŵer swnio o ansawdd uchel o 1000 W, amleddau gweddus uchel a chanolig, na all llawer o sinemâu eraill ymffrostio ynddynt. Cefnogaeth aml-fformat, hawdd ei reoli a’i ffurfweddu.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung

1. HT-C555

Theatr gartref gyda dyluniad braf ac adeilad o ansawdd uchel. Yn gweithio’n dawel, yn hawdd ei gysylltu. Cynllun porthladd wedi’i feddwl yn dda. Mae ganddo gefnogaeth i’r mwyafrif o fformatau.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref SamsungAdolygiad o theatr gartref Samsung HT-D6750WK gyda chefnogaeth ar gyfer pelydr glas, technolegau 3D, technolegau Rhyngrwyd a wi-fi diwifr: https://youtu.be/C1FFcMS1ZCU

A ddylech chi brynu theatrau cartref Samsung

Mae theatrau cartref o Samsung yn un o’r rhai mwyaf poblogaidd ar y farchnad, nid ydyn nhw mewn unrhyw ffordd yn israddol i gystadleuwyr, ac weithiau maen nhw’n rhagori arnyn nhw. Mae prynu neu beidio yn fater personol i bob person, fodd bynnag, gallwn ddweud yn ddigamsyniol bod Samsung yn cyfiawnhau pris ei gynnyrch.

Cysylltiad

Yn ôl argymhellion y mwyafrif o gwmnïau sy’n cynhyrchu theatrau cartref, mae’n well ei gysylltu â theledu o’r un brand. Y brif ddadl dros y swydd hon yw cydnawsedd offer, ond nid oes unrhyw un yn gwahardd cysylltu theatr gartref Samsung â LG TV. Mae gan bob model theatr gartref gyfarwyddiadau ar gyfer sefydlu a chysylltu. Mae gweithgynhyrchwyr yn gwneud eu gorau i wneud y cysylltiad yn reddfol. [pennawd id = “atodiad_4952” align = “aligncenter” width = “624”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref SamsungDiagram sgematig o gysylltu theatr gartref â charioci [/ pennawd]

Allbwn delwedd

Mae opsiynau modern yn cefnogi cysylltiad gan ddefnyddio cebl HDMI, mae’n gallu darparu delwedd a sain derfynol o ansawdd uchel. Mae angen ichi ddod o hyd i’r porthladd HDMI ar y derbynnydd, bydd yr arysgrif “HDMI Out” yn cyd-fynd ag ef a chysylltu 1 pen y wifren, yna dod o hyd i “HDMI In” ar y teledu. Weithiau gellir talfyrru mewnbynnau fel “HDMI” neu “HDMI 1”. [pennawd id = “atodiad_5329” align = “aligncenter” width = “601”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref SamsungCysylltwyr ar gyfer cysylltu theatr gartref [/ pennawd] Nesaf, mae angen i chi ddewis ar y dderbynfa deledu o’r porthladd yr oedd y wifren wedi’i gysylltu ag ef.

Allbwn sain i’r system siaradwr

Wrth gwrs, mae HDMI yn darparu sain o ansawdd uchel, ond mae’r dull hwn yn allbynnu’r sain trwy siaradwyr adeiledig y teledu. I ddatrys y broblem, gallwch ddefnyddio technoleg HDMI ARC (Audio Return Channel), sy’n bresennol ar setiau teledu Samsung. Bydd yn caniatáu ichi drosglwyddo’r signal sain gydag un cebl i’r system siaradwr. Fodd bynnag, os nad oes technoleg o’r fath, gallwch ddefnyddio’r ffordd glasurol, trwy’r cysylltydd RCA. I gysylltu, mae angen i chi gysylltu’r porthladdoedd lliw cyfatebol “AUDIO IN” ar y derbynnydd theatr gartref ac “AUDIO ALLAN” ar y teledu. [pennawd id = “atodiad_5117” align = “aligncenter” width = “1280”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref SamsungCebl sain ar gyfer theatr gartref [/ pennawd] Mae’r dull hwn yn sylweddol israddol o ran ansawdd i gysylltiad ARM HDMI. [pennawd id = “atodiad_5104”
align = “aligncenter” width = “467”]Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Samsung Cysylltwyr HDMI [/ pennawd]

Peidiwch ag anghofio, wrth drin gwifrau, y dylid datgysylltu’r offer o’r cyflenwad pŵer. Mae hyn yn angenrheidiol nid yn unig er diogelwch, ond hefyd er mwyn osgoi difrod posibl a achosir gan drydan statig.

Theatr gartref Samsung HT-TXQ120T – newydd yn 2021 mewn adolygiad fideo: https://youtu.be/FD1tJ1sUk_Y

Camweithrediad posib

Anaml y bydd theatrau cartref yn torri i lawr, felly hyd yn oed os nad yw’n gweithio ar yr olwg gyntaf, y peth cyntaf i’w wneud yw sicrhau bod yr holl wifrau wedi’u cysylltu’n gywir. Mae hyn yn digwydd yn aml oherwydd newidiadau sgrin aml, er enghraifft, os ydych chi’n defnyddio’r system siaradwr o bryd i’w gilydd, naill ai ar gyfrifiadur neu ar deledu. Dylech hefyd sicrhau bod dyfais allbwn y teledu yn derbyn signal o’r ffynhonnell gywir, fel HDMI-2, neu fod y theatr gartref ei hun yn anfon y signal i’r ddyfais gywir. Mae hon yn broblem gyffredin i theatrau ffilm sydd â phorthladdoedd allbwn lluosog.

Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: