Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern

Cyn prynu theatr gartref Panasonic, mae angen i chi astudio llinell gyfredol y modelau modern gorau yn ofalus ar 2021-2022, y mae’r cwmni’n ei gynnig. Argymhellir ystyried nid yn unig ansawdd adeiladu, galluoedd technegol, cydrannau gweledol, ond hefyd y mathau mwyaf cyffredin o broblemau, manteision ac anfanteision modelau poblogaidd. Yn 2021, o dan y brand Panasonic, mae paneli LCD a setiau teledu newydd sydd â sgriniau OLED cydraniad 4K yn cael eu rhyddhau, yn ogystal â theatrau cartref modern – systemau siaradwr gyda thechnolegau diwifr a sain 3d. [pennawd id = “atodiad_4948” align = “aligncenter” width = “602”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernSystem theatr gartref arloesol Panasonic SC-PT580EE-K [/ pennawd] Mae modelau theatr cartref modern o Panasonic yn haeddu sylw arbennig. Wrth ryddhau amryw addasiadau, mae’r cwmni’n canolbwyntio ar ddangosyddion fel crynoder yr achos ac ansawdd sain uchel.

Dyfais theatr gartref Panasonic

Mae’r system siaradwr, sy’n eich galluogi i fwynhau fideo a sain o ansawdd uchel, yn cynnwys y cydrannau canlynol:

 • Chwaraewr (yn chwarae’r holl fformatau sy’n bodoli).
 • Datgodiwr sain.
 • Derbynnydd (yn trosi signal digidol i analog).
 • Colofnau.
 • Chwyddseinyddion sain.
 • Subwoofer.

Gellir defnyddio teledu LCD neu sgrin bwrpasol fel ffynhonnell y ddelwedd. [pennawd id = “atodiad_4949” align = “aligncenter” width = “500”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernSet gyflawn safonol o theatr gartref Panasonic [/ pennawd]

Sylw! Er mwyn cael yr ansawdd sain gorau posibl, argymhellir defnyddio o leiaf 4-6 siaradwr.

Manteision ac anfanteision systemau acwstig o Panasonic

Mae prynu system theatr gartref yn benderfyniad sy’n gofyn am ystyried holl fanteision ac anfanteision y model a ddewiswyd. Yn achos brand Panasonic, mae 90% o ddefnyddwyr yn nodi mai’r brif fantais yw sain bwerus, gyfoethog ac o ansawdd uchel. Yn yr ail safle mae crynoder y dyfeisiau sydd wedi’u cynnwys yn y pecyn, yn ogystal â dibynadwyedd yr elfennau a’r atebion dylunio. [pennawd id = “atodiad_6515” align = “aligncenter” width = “585”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernSa-ht878 panasonig theatr gartref – laconig a hardd [/ pennawd] Mae’r cymhleth o elfennau sain a fideo yn cynnwys sawl siaradwr pwerus. Argymhellir eu gosod o amgylch perimedr yr ystafell fel bod y sain yn dod o bob ochr (amgylchoedd). Bydd y dull hwn yn caniatáu ichi gyflawni effaith presenoldeb wrth wylio ffilmiau. [pennawd id = “atodiad_6406”
align = “aligncenter” width = “1280”]Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernLleoli cydrannau theatr gartref yn gywir [/ pennawd] Mae llun disglair a realistig yn helpu i gael derbynnydd o ansawdd uchel, sydd hefyd wedi’i gynnwys yn theatrau cartref Panasonic. Mae’r system mwyhadur sain a siaradwr yn derbyn adborth cadarnhaol. Mae ar gael yn fersiynau 5.1 a 7.1. Os caiff ei sefydlu’n gywir, ni fydd pŵer ac eglurder y sain yn israddol i’r un broffesiynol. Bydd unrhyw theatr gartref Panasonic fodern yn swyno’r defnyddiwr gyda setup syml a chanlyniadau sain da mewn systemau dosbarth Hi-Fi. Mae’r buddion hefyd yn cynnwys:

 1. Posibilrwydd rheolaeth bell o ddangosyddion a delweddau cyfaint.
 2. Swyddogaeth gosod paramedrau yn dibynnu ar yr ystafell bresennol a’i nodweddion.
 3. Dyluniad achos chwaethus.
 4. Amrywiaeth o opsiynau (mae gan rai modelau’r gallu i chwarae carioci, mae swyddogaeth o gysylltu â rhwydweithiau diwifr).

Wrth ddewis model theatr gartref gan y gwneuthurwr hwn, dylech ymgyfarwyddo â’r diffygion y mae defnyddwyr yn tynnu sylw atynt ymlaen llaw. Ymhlith y prif anfanteision: nifer fawr o
wahanol wifrau ar gyfer cysylltu’r system , pris uchel y citiau. Hefyd, nodir rhai modelau:

 • Bas tawel.
 • Anhawster sefydlu system sain.
 • Gweithrediad swnllyd yr elfennau oeri.

Mae rhai modelau yn araf yn darllen gwybodaeth o ddyfeisiau allanol.

Sut i ddewis canolfan hamdden: pa atebion technegol sydd gan gynhyrchion Panasonic?

Mae cynhyrchion y brand wedi profi eu dibynadwyedd a’u gwydnwch, felly mae’n well gan brynwyr yn aml. Yn y broses o ddewis theatr gartref, mae angen i chi dalu sylw i argaeledd acwsteg o ansawdd uchel. Er mwyn sicrhau sain amgylchynol, mae’r cwmni’n cynnig chwyddseinyddion pwerus a subwoofer wedi’i gynnwys. [pennawd id = “atodiad_6516” align = “aligncenter” width = “720”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernMae gan y theatr gartref Panasonic sa ht520 fwyhadur [/ pennawd] pwerus Mae atebion hefyd ar gael ar gyfer ystafelloedd bach – fersiynau cryno, llociau siaradwr cul a chwaethus. Gallwch ddewis rhwng elfennau wal (hongian) neu lawr. Gallwch ddewis theatr gartref sydd wedi’i gwneud mewn arddull retro, prynu system a fydd yn ategu’r tu mewn modern. Mae’r cwmni’n talu sylw nid yn unig i ansawdd a dibynadwyedd, ond hefyd i ergonomeg a dylunio. [pennawd id = “atodiad_6514” align = “aligncenter” width = “640”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernSinema gryno sa-ht845 [/ pennawd] I’r rhai sydd am gael nid yn unig set safonol o swyddogaethau a galluoedd, rydym yn cynnig DK gydag adeiledig Tiwniwr AM / FM. Darperir atebion technegol ar gyfer y rheini hefyd
sy’n hoffi cael hwyl – gallwch ddewis set gyflawn gyda charioci.Dewis y sinema carioci orau . Mae yna ychwanegiadau o’r fath hefyd fel allbwn clustffon, cysylltydd Music Port (mewnbwn stereo analog). Mae’n caniatáu ichi gysylltu unrhyw chwaraewr sain allanol.

Modelau Sinema Cartref Panasonic Gorau: Y 10 Adolygiad Defnyddiwr Gorau ar gyfer 2021

Er mwyn hwyluso’r broses o ddod o hyd i theatr gartref Panasonic o safon ychydig, gallwch ddefnyddio’r sgôr, sy’n cael ei llunio gan ystyried barn defnyddwyr:

 1. Lle 1af – Panasonic SC-PT250EE-S : fersiwn bwerus a chryno. Mae’r set yn cynnwys siaradwyr a chyfartalwr. Pwer 750 W. Dewisol: carioci, porthladd USB ar gyfer chwarae gwahanol fathau o ffeiliau. Mae’r pris tua 9,000 rubles.Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern
 2. 2il le – Panasonic SC-BT205 : acwsteg bwerus (1000 W), yn cefnogi darllen disgiau Blu-Ray, yn chwarae fideo mewn cydraniad 1920×1080, swyddogaeth Teledu Smart ac yn cysylltu â’r rhwydwaith yn ddi-wifr. Gallwch ei brynu ar amrywiol wefannau ar-lein. Prisiau: o 8500 rubles.
 3. 3ydd safle – Panasonic SC-PT22 : setup hawdd, y gallu i ddarllen gwahanol fformatau, chwarae sain a fideo o yriannau allanol. Sain bwerus a chlir. Pris – 9000 rubles.Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern
 4. 4ydd safle – theatr gartref Panasonic sa ht520 wedi’i osod ar y wal. Mae yna sain aml-sianel. Gwneir rheolaeth gan ddefnyddio’r teclyn rheoli o bell, cefnogir pob fformat modern. Mae’r pris tua 10,500 rubles.Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern
 5. 5ed safle – Panasonic SC-HT05EP-S : opsiwn cryno a chwaethus. Mae’r sain yn bwerus (600 W). Mae’r pris tua 7000 rubles.Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern
 6. 6ed safle – Panasonic SC-BT230 : dyluniad chwaethus, yn cynnwys 5 siaradwr silff lyfrau ac subwoofer, cyfanswm pŵer y ddyfais yw 1000 W. Mae’r pris tua 8500 rubles.Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern
 7. 7fed lle – Panasonic SC-HTB688 : cryno, swyddogaethol a dibynadwy, ynghyd â 3 siaradwr annibynnol ac subwoofer. Pwer y system yw 300 W. Mae’r pris tua 5000 rubles.Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern
 8. 8fed lle – Panasonic SC-HTB494 : corff cryno. Yn ddelfrydol ar gyfer lleoedd bach. Y pŵer yw 200 wat. Gellir ei osod ar wal neu silff. Yn cynnwys 2 siaradwr annibynnol ac is-beiriant diwifr. Mae’r pris tua 3500 rubles.Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern
 9. 9fed lle – sinema gartref Panasonic sa ht878 : sain bwerus, maint cryno a dyluniad chwaethus. Yn chwarae pob fformat. Mae’r pris tua 5500 rubles.Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern
 10. 10fed safle – theatr gartref Panasonic sa ht928 : fersiwn ar y llawr gyda siaradwyr pwerus wedi’u cynnwys. Mae yna subwoofer gweithredol. Mae’r pris tua 4700 rubles.Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodern

Theatr gartref Panasonic sc ht535 sydd hefyd yn haeddu sylw. Mae’r swyddogaeth o ehangu’r ddelwedd yn cael ei gwireddu yma, mae carioci. Dangosyddion pŵer 600 wat. Yn cefnogi ac yn chwarae pob fformat poblogaidd. Mae’r pris tua 8000 rubles. Theatr gartref Panasonic SA ht520 – adolygiad siaradwr ac adborth ymarferol: https://youtu.be/c-19n2dM7zI

A ddylech chi brynu theatrau cartref gan Panasonic?

Mae’r dyfeisiau hyn yn boblogaidd oherwydd eu bod yn cwrdd â holl ddisgwyliadau cariadon lluniau sain a lliwgar o ansawdd uchel. Mae theatrau cartref yn bendant yn werth eu prynu yn 2021 gan eu bod yn cyfuno dibynadwyedd, ansawdd, ymarferoldeb a chost fforddiadwy. Er mwyn arbed arian, gallwch brynu theatr gartref Panasonic mewn unrhyw ddinas.

Diddorol gwybod! Yn 2021, dim ond bariau sain theatr gartref Panasonic sy’n cael eu cynhyrchu yn Japan. Mae gweddill yr elfennau’n cael eu cynhyrchu mewn ffatrïoedd mewn gwledydd eraill. Mae rheolaeth ansawdd yn cael ei wneud, fel o’r blaen, gan ochr Japan.

Sut i gysylltu theatr gartref Panasonic â theledu

Yn gyntaf mae angen i chi gysylltu’r derbynnydd. Yna mae’r holl ddyfeisiau chwarae sydd wedi’u cynnwys wedi’u cysylltu ag ef. Rhaid i’r cebl gael ei gysylltu â’r allbynnau ALLAN. Os oes cod lliw, bydd angen ei ystyried. Yna mae angen ichi ddod o hyd i’r mewnbynnau a enwir IN ar gefn y derbynnydd. Mewnosodir ail ben y gwifrau ynddynt. O ganlyniad, bydd signalau sain a fideo gan y chwaraewyr yn cael eu trosglwyddo i’r riser.
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernAr ôl hynny, mae’r system siaradwr wedi’i chysylltu. I wneud hyn, mae angen i chi gysylltu’r siaradwyr â chysylltiadau arbennig sy’n bresennol ar gefn y derbynnydd. Yma mae’n bwysig arsylwi nid yn unig y marcio, ond hefyd y polaredd. Yna gallwch chi gysylltu’r system yn uniongyrchol â’r teledu. [pennawd id = “atodiad_6504” align = “aligncenter” width = “574”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernCysylltu sinema â theledu – diagram cysylltiad cyffredinol [/ pennawd] I wneud hyn, mae angen ichi ddod o hyd i borthladd o’r enw FIDEO ALLAN ar gefn y derbynnydd. Mae angen i chi ei gysylltu â chebl i’r VIDEO IN jack (ar y cabinet teledu). Yn olaf, mae angen i chi wirio a yw’r holl elfennau wedi’u cysylltu’n gywir. Yna mae’r addasiad yn cael ei wneud. Er mwyn rheoli o bell, mae angen i chi brynu teclyn rheoli o bell theatr gartref Panasonic. Llawlyfr Canllaw Defnyddiwr Panasonic SC-PT250EE-S – dadlwythwch gyfarwyddiadau ar gyfer cysylltu a sefydlu theatr gartref o Panasonic (yn Saesneg, ond mae popeth yn reddfol eglur a dealladwy):
SC-PT250EE-S Llawlyfr Canllaw Defnyddiwr Sut i gysylltu theatr gartref Panasonic i deledu – cyfarwyddyd fideo cam wrth gam gydag esboniadau: https://youtu.be/gWey6hcqIHc

Camweithrediad posib

Gwall poblogaidd f61 ar gyfer y brand Panasonic, ac os felly ni fydd y theatr gartref yn troi ymlaen. Ar hyn o bryd mae’r ddyfais yn cael ei chychwyn, mae rhybudd gyda’r cod hwn yn cael ei arddangos ar y sgrin deledu, ac ar ôl hynny mae’r offer wedi’i ddiffodd yn llwyr. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae camweithio yn digwydd os gwnaed gwall wrth gysylltu gwifrau’r siaradwr. Yn ogystal, argymhellir gwirio eu cyflwr am doriadau, kinks a chamweithio eraill. Rheswm arall dros y gwall hwn yw problemau cyflenwad pŵer. Mae angen gwirio cywirdeb yr achos a’r holl gysylltiadau, pe na bai hyn yn helpu, yna’r opsiwn gorau i ddatrys y broblem fyddai cysylltu â’r gweithdy. [pennawd id = “atodiad_6511” align = “aligncenter” width = “746”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernHen fodel theatr gartref Panasonic [/ pennawd] Hefyd ymhlith y gwallau mwyaf cyffredin mae’r cod F76. Mae’n adrodd dadansoddiad o’r modur gyriant disg. Mae angen atgyweirio yma, ond yn amlaf mae’n cael ei ddisodli.

Mewn rhai achosion, mae’r gwallau hyn yn cael eu cyfuno. Yn gyntaf, mae F76 yn ymddangos, ac ar ôl ei ddileu, mae F61 yn ymddangos. Yn yr achos hwn, mae’n eithaf anodd dileu’r dadansoddiad ar eich pen eich hun, felly mae’n well anfon y theatr gartref i ganolfan wasanaeth i’w hatgyweirio yn llawn.

Gwybodaeth gyffredinol am y brand – diddorol gwybod

Mae gan hanes y cwmni fwy na 100 mlynedd o waith llwyddiannus. Ymddangosodd yn 1918 yn Japan. Gellir ystyried pen-blwydd y brand ar Fawrth 7fed. Ar y diwrnod hwn y cychwynnodd gweithdy bach ei waith, lle dim ond 3 o bobl oedd yn gweithio. Y cynhyrchion cyntaf o dan y brand hwn oedd byrddau inswleiddio ar gyfer cefnogwyr. Yna dechreuodd y gweithdy gynhyrchu offer cartref, ond soced cetris oedd sail archebion, oherwydd dim ond gyda’i help yr oedd yn bosibl cysylltu offer mewn tai â ffynhonnell bŵer. [pennawd id = “atodiad_6487” align = “aligncenter” width = “624”]
Sut i ddewis a chysylltu theatr gartref Panasonic fodernMae’r soced plwg yn un o arbenigeddau [/ pennawd] y cwmni Yn ddiweddarach, roedd y rhestr o gynhyrchion yn cynnwys flashlights a hyd yn oed beiciau. Dros amser, dechreuodd y cwmni gynhyrchu amrywiol offer sain a fideo, peiriannau golchi, ffonau a setiau teledu. Llwyddon ni i oroesi amseroedd anodd (gan gynnwys blynyddoedd y rhyfel), oherwydd y ffaith mai’r sylfaen ar gyfer gwaith oedd ansawdd a dibynadwyedd cynhyrchion. Yn yr 1980au a’r 1990au, dechreuodd y cwmni gynhyrchu cyflenwadau pŵer – batris lithiwm-ion. Y cam modern yw cynhyrchu batris ar gyfer ceir Tesla, systemau sain pwerus, setiau teledu ag ansawdd delwedd ragorol.

Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: