Cardshara TV – sianeli poblogaidd gweithredwyr lloeren trwy rannu cardiau

Mae Cardshara TV (gwefan swyddogol cardhara.me) yn wasanaeth sy’n cynnig rhannu cardiau ar gyfraddau ffafriol, hynny yw, cael mynediad i sianeli taledig ar deledu lloeren trwy un cerdyn mynediad craff.

Beth yw gwasanaeth Karshara TV

Mae Cardshara TV yn feddalwedd sy’n rhoi mynediad cyffredin i wahanol ddefnyddwyr i
gerdyn smart , gan drefnu mynediad a rennir i dudalennau gwasanaeth taledig, wedi’i amgryptio gan ddau dderbynnydd neu fwy ar unwaith. Mae’r porth yn cynnig rhannu cyfathrebu o un ffi tanysgrifio i’r gweithredwr lloeren ar gyfer sawl tanysgrifiwr. O ganlyniad, mae’n ei gwneud hi’n bosibl gostwng y ffi tanysgrifio i gwsmeriaid, cynyddu poblogrwydd y gwasanaeth a gwneud elw. Mae Karshara TV yn borth lle mae un gweithredwr dibynadwy yn trosglwyddo’r allwedd cerdyn smart i dderbynnydd tanysgrifiwr arall am isafswm ffi gwasanaeth. Yr allwedd yw set o rai ac yna seroau. Nid yw’n fwy na 16 beit o hyd. Trosglwyddir yr allwedd dros rwydwaith sy’n derbyn 64 cilobeit yr eiliad. [pennawd id = “atodiad_2130” align = “alignnone” width = “1012”]
Cardshara TV - sianeli poblogaidd gweithredwyr lloeren trwy rannu cardiau Prif dudalen y gwasanaeth – dim byd gormodol [/ pennawd]

Pecynnau gwasanaeth, prisiau a mynediad at brofion

Mae Cardshara TV yn wasanaeth profedig sy’n darparu mynediad cyson i sianeli teledu talu ac sy’n rhoi gwarant am ei wasanaethau. Er gwaethaf y ffaith bod darparwyr cynnwys taledig yn ceisio brwydro yn erbyn rhannu, gan wella systemau codio yn gyson, nid yw eu gweithredoedd wedi dod â llwyddiant. Mae cost gwasanaethau ar Cardshara TV yn amrywio o $ 1 i $ 7. Mae’r pecynnau gwasanaeth canlynol ar gael i ddefnyddwyr:

  • VIP (pob sianel am $ 7);
  • Unigolyn (sianeli 5 gweithredwr am $ 4.40);
  • NTV + TRK Wcráin + TRK Football + ICTV + Tricolor TV (pecyn $ 4);
  • NTV + NTV HD + TRK Wcráin + TRK Football + ICTV + Tricolor TV + Xtra TV (pecyn $ 5) ac eraill.

[pennawd id = “atodiad_2132” align = “alignnone” width = “1130”]
Cardshara TV - sianeli poblogaidd gweithredwyr lloeren trwy rannu cardiauPob pecyn o deledu Kardshara [/ pennawd] Os dymunir, gall defnyddwyr wneud prawf rhannu cardiau. Mae’n caniatáu ichi weld sefydlogrwydd y cysylltiad. Yn y profion a gyhoeddwyd, bydd sianel Food Network Russia, JimJam Europe a Nova HD ar gael. Bydd y prawf yn rhedeg o fewn 24 awr. I ddechrau profi, ewch trwy’r captcha a chlicio ar y botwm cyfatebol ar y wefan. Os ydych chi am brofi gweddill y pecynnau, gallwch eu prynu trwy filio. Cyfrifir yr amser prynu lleiaf y dydd.

Cofrestru a mynediad i filio

Er mwyn profi perfformiad sianeli eraill at eich dant ymhlith rhestr enfawr o gynnwys taledig, gallwch fynd i’r system filio ar ôl cofrestru. I gofrestru ar y porth, rhaid i chi nodi mewngofnodi mewn llythrennau Lladin, gosod cyfrinair, ysgrifennu blwch post dilys ac ailadrodd y cyfrinair penodedig. Ar y diwedd, mae’n parhau i gadarnhau’r cofrestriad trwy glicio ar y ddolen gyfatebol. Ar ôl cofrestru, dangosir y brif ddewislen i’r defnyddiwr, sy’n dangos yr eiconau “Fy mhecynnau”, “Fy ailgyflenwadau”, “Rheolwr saib”, “Fy defnyddwyr”, “Gosodiadau tiwniwr”, “Logiau gwaith”, “SMS admin” . Mae botymau hefyd ar gyfer fy rhaglen gysylltiedig a fy mhroffil. Yn y brif ddewislen, mae newyddion cyfredol y porth wedi’i nodi mewn gwyrdd, mae arloesiadau pwysig wedi’u nodi mewn coch,y dylai pob defnyddiwr roi sylw iddo. I ddefnyddio’r galluoedd bilio, mae’n ddigon i ychwanegu swm penodol at y balans. Gwneir taliad am wasanaethau bilio trwy waled electronig, interkassa, cerdyn banc a dulliau electronig, all-lein eraill. Yn ddiddorol, wrth ailgyflenwi’r cyfrif, bydd y defnyddiwr yn gallu derbyn taliadau bonws ychwanegol i’w gyfrif. O ganlyniad, bydd y cleient porth yn gallu astudio perfformiad nid un sianel, ond, er enghraifft, tair ar unwaith.O ganlyniad, bydd y cleient porth yn gallu astudio perfformiad nid un sianel, ond, er enghraifft, tair ar unwaith.O ganlyniad, bydd y cleient porth yn gallu astudio perfformiad nid un sianel, ond, er enghraifft, tair ar unwaith.

Ychwanegiad pwysig! Gan ddefnyddio’r rhaglen atgyfeirio, gall cleient porth teledu Cardshara dderbyn taliadau bonws dymunol trwy eu cyfnewid am y prif gyfrif balans. Os dymunir, gellir tynnu’r arian yn ôl i gyfrif personol waled electronig WebMoney mewn doleri.

Mae’r fynedfa i filio (cyfrif personol) Kardshara TV yn fwy nag addawol (dolen https://billcs.me/login/):
Cardshara TV - sianeli poblogaidd gweithredwyr lloeren trwy rannu cardiau

Adolygiadau go iawn

Gan fynd i’r adran ar wefan deledu Cardshara “Adolygiadau tanysgrifwyr”, gallwch ddarganfod gwir ymatebion prynwyr sydd wedi defnyddio gwasanaethau’r gwasanaeth. Mae defnyddwyr yn ysgrifennu eu bod yn fodlon â’r gefnogaeth dechnegol, ansawdd gwylio’r teledu talu. Datrysir problemau gweinyddwr y wefan yn brydlon. Mae cost gwasanaethau yn is na chost cystadleuwyr. Os dymunir, mae defnyddwyr y wefan yn ysgrifennu y gallant wneud prawf rhannu cardiau a sicrhau ansawdd uchel y gwasanaethau a ddarperir. [pennawd id = “atodiad_2131” align = “alignnone” width = “1080”]
Cardshara TV - sianeli poblogaidd gweithredwyr lloeren trwy rannu cardiauTudalen adolygiadau [/ pennawd] Nid ydym yn gwybod sut yn union y bydd rhannu cardiau yn datblygu yn y dyfodol, gan fod darparwyr teledu lloeren a chebl yn brwydro yn erbyn y system. Fodd bynnag, nid yw’r diogelwch ychwanegol yn talu costau’r darparwyr. Felly, yn y dyfodol agos, bydd rhannu cardiau yn ffynnu a bydd y porth ar gael i ddefnyddwyr.

Pa broblemau mae rhannu cardiau yn eu datrys?

Mae rhannu cardiau yn datrys un o’r problemau mwyaf poblogaidd y mae’r defnyddiwr yn eu hwynebu. Mae’n helpu i arbed y defnyddiwr rhag prynu signal lloeren ddwywaith. O ganlyniad, mae’r defnyddiwr sydd wedi cysylltu swyddogaeth deledu Cardshara yn derbyn sawl pecyn o sianeli taledig. Mae hyn yn groes i’r rheolau, ond nid yn groes i’r gyfraith, gan fod person yn defnyddio un cerdyn yn yr un tŷ.

Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: